การอ่านเป็นทักษะพื้นฐานสำคัญที่นักเรียนจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  การอ่านคำที่ประสมสระในภาษาไทย  เป็นเรื่องยุ่งยากมากสำหรับนักเรียนบางคน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หนังสือเสริมทักษะการอ่าน  “สระพื้นฐาน”   เหมาะสำหรับนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  หนังสือเสริมทักษะการอ่าน  เล่ม นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ได้เป็นอย่างดี

เสริมทักษะการอ่าน..
หากต้องการไฟล์ Word ที่สามารถแก้ไขได้กรุณา อินบล็อคค่ะ

ร่วมแสดงความคิดเห็น