แบบฝึกอ่าน เชียน เรียน สะกด

736

แม่ เกย

มาตราเกย
แม่ เกอว
มาตราเกอว
แม่ ก.กา
ก.กา
แม่ กก
มาตรากก
แม่ กง
มาตรากง
แม่ กด
มาตรากด
แม่ กน
แม่กน
แม่ กบ
มาตรา กบ
แม่ กม
แม่ กม

เราชอบที่จะฟังมุมมองของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้