แบบฝึกอ่าน เชียน เรียน สะกด

1121

แม่ เกย

มาตราเกย
แม่ เกอว
มาตราเกอว
แม่ ก.กา
ก.กา
แม่ กก
มาตรากก
แม่ กง
มาตรากง
แม่ กด
มาตรากด
แม่ กน
แม่กน
แม่ กบ
มาตรา กบ
แม่ กม
แม่ กม

แสดงความเห็นเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับทางเว็บ