ขออภัยไฟล์เดิมที่ทางทีมงานอัพโหลดมีข้อผิดพลาด
สนับสนุบเว็บไซต์เพียง กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจในการอัพโหลดงานต่อไป
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เพื่อนกัน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ไปโรงเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ พูดเพราะ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ เกือบไป หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ตามหา หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เพื่อนรัก เพื่อนเล่น หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑ ช้างน้อยน่ารัก หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ เพื่อนรู้ใจ แนวทางกำหนดหน่วยการเรียนรู้ฯ ป.๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภูผา หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๒ วันสงกรานต์

แสดงความเห็นเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับทางเว็บ