เอาลงให้เลือกโหลดแล้วนะคะ ใจเย็นๆ โหลดเอานำไปใช้หรือกดแชร์ ไว้ เผื่อว่าจะได้ใช้จ้า
ใบกิจกรรม_ครูทัศนีย์_ไทย_ป.4_ตอน12
ใบกิจกรรม_ครูทัศนีย์_ไทย_ป.4_ตอน10 ใบกิจกรรม_แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านบทร้อยกรอง_ครูลมัย_ไทย_ป.4_ตอน20 ใบกิจกรรม_แบบฝึกพัฒนาทักษะการร้องเพลงพื้นบ้าน_ครูลมัย_ไทย_ป.4_ตอน19 ใบกิจกรรม_แบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนบทร้อยกรองคำขวัญ_ครูลมัย_ไทย_ป.4_ตอน14 เฉลยแบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนบทร้อยกรองกลอนสี่_ครูลมัย_ไทย_ป.4_ตอน13 ใบกิจกรรม_แบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนบทร้อยกรองกลอนสี่_ครูลมัย_ไทย_ป.4_ตอน13 ใบกิจกรรม_การเขียนย่อความ_ครูลมัย_ไทย_ป.4_ตอน04 ใบกิจกรรม_กลอนสรุปบทเรียน_ครูลมัย_ไทย_ป.4_ตอน04 ใบกิจกรรม_วาทิตนิทาน หมากับกับเงา_ครูลมัย_ไทย_ป.4_ตอน03 ใบกิจกรรม_วาทิตนิทาน กบเลือกนาย_ครูลมัย_ไทย_ป.4_ตอน03 ใบกิจกรรม_เพลงทักทายสวัสดี_ครูลมัย_ไทย_ป.4 ใบกิจกรรม_แบบฝึกพัฒนาทักษะเรื่องการอ่านจับใจความ_ครูลมัย_ไทย_ป.4_ตอน03 ใบกิจกรรม_เพลงคำควบกล้ำ_ครูลมัย_ไทย_ป.4_ตอน02 ใบกิจกรรม_แบบฝึกอ่าน ใครขวางคลอง_ครูลมัย_ไทย_ป.4_ตอน02 ใบกิจกรรม_คำควบกล้ำนำไปเขียน_ครูลมัย_ไทย_ป.4_ตอน02 ใบกิจกรรม_เพลงลำนำ ร้องรำ รื่นเริง_ครูลมัย_ไทย_ป.4_ตอน01 ใบกิจกรรม_เพลงรักเรียนเร็วไว_ครูลมัย_ไทย_ป.4_ตอน01 ใบกิจกรรม_การเขียนคำ_ครูลมัย_ไทย_ป.4_ตอน01

ร่วมแสดงความคิดเห็น