รวมให้ครบทุกระดับชั้นแล้วนะครับ เลือกโหลดได้ตามความต้องการ
แบบฝึกหัดคำเป็นคำตำย กิจกรรมการเลือกหนังสืออ่านตามความสนใจ กิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญบทความ กิจกรรมการอ่านจับใจความสารคดี ใบความรู้_ครูมยุรี_ไทย_ป.6_ตอน 10 ใบกิจกรรม_ครูมยุรี_ไทย_ป.6_ตอน 10 ใบความรู้_ครูมยุรี_ไทย_ป.6_ตอน 09 ใบกิจกรรม_ครูมยุรี_ไทย_ป.6_ตอน 09 ใบความรู้_ครูทองเพชร_ไทย_ป.6_ตอน16 ใบกิจกรรม_ครูทองเพชร_ไทย_ป.6_ตอน16 ใบความรู้_ครูพิสมัย_ไทย_ป.6_ตอน19 ใบกิจกรรม_ครูพิสมัย_ไทย_ป.6_ตอน19 ใบกิจกรรม_ครูพิสมัย_ไทย_ป.6_ตอน14 ใบความรู้_ครูพิสมัย_ไทย_ป.6_ตอน14 ใบความรู้ _การเขียนแผนภาพความคิด_ครูปริศนา_ไทย_ป.6_ตอน08 ใบกิจกรรม1-3_ครูปริศนา_ไทย_ป.6_ตอน08 ใบความรู้_การเขียนคำขวัญ_ครูปริศนา_ไทย_ป.6_ตอน07 ใบกิจกรรม1-2_การเขียนคำขวัญ_ครูปริศนา_ไทย_ป.6_ตอน07 ใบกิจกรรม1-2_การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย_ครูศรีอัมพร_ไทย_ป.6_ตอน03 ใบกิจกรรม_บทอ่านการเขียนเชิงอธิบาย_ครูศรีอัมพร_ไทย_ป.6_ตอน03

ร่วมแสดงความคิดเห็น