รวบรวมมาให้แล้วนะครับ จากที่เคยบอกว่าจะทยอยอัพลง
ตอนนี้ อัพลงได้แล้วคือ
ใบงานภาษาไทย
ลิงค์ >> https://kru2day.com/12488
ส่วนคณิตศาตร์ ด้านล่างเลยครับ
ใบงาน การกระจายหลักเลขจำนวน 1-20 ใบงาน การนับเพิ่มและนับลด ใบงาน การบวก ลบระคน ใบงาน การบวกลบระคน จำนวน 1-20 การเปรียบเทียบความจุ การเปรียบเทียบน้ำหนัก การชั่งน้ำหนักโดยใช้หน่วยชั่งที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การตวงโดยใช้หน่วยกลางที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การบวกจานวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20 การลบ การวัดความยาว การอ่านและเขียนจานวนตัวเลข 1-5 การอ่านและเขียนจานวนตัวเลข 6-10 การอ่านและเขียนจานวนตัวเลข 11-20 กิจกรรม การเปรียบเทียบจำนวนและการใช้เครื่องหมาย , , =, ≠ จำนวนคู่ จำนวนคู่-จำนวนคี่ แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน ใบงาน โจทย์ปัญหาการลบ ใบงาน การเปรียบเทียบจำนวนและการใช้เครื่องหมาย , , =, ≠

ร่วมแสดงความคิดเห็น