รวบรวมมาให้แล้วนะครับ จากที่เคยบอกว่าจะทยอยอัพลง
ตอนนี้ อัพลงได้แล้วคือ
ใบงานภาษาไทย
ลิงค์ >> https://kru2day.com/12488
ส่วนคณิตศาตร์ ด้านล่างเลยครับใบกิจกรรม_ครูพรนิภา_คณิต_ป.4_ตอน12 ใบความรู้_การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการลบ_ครูอรทัย_คณิต_ป.4_ตอน07 ใบกิจกรรม_แบบฝึกหัดเสริมทักษะที่ 2.1_ครูอรทัย_คณิต_ป.4_ตอน07 ใบความรู้_การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวก_ครูอรทัย_คณิต_ป.4_ตอน05 ใบกิจกรรม_แบบฝึกหัดเสริมทักษะที่ 1.1_ครูอรทัย_คณิต_ป.4_ตอน05 ใบงานที่ 2 สี่เหลี่ยมมุมฉาก ใบงานที่ 1 สี่เหลี่ยม ใบงานที่ 4 ภาพผืนผ้า จัตุรัส ใบงานที่ 3 สี่เหลี่ยม ใบงานที่ 1 รูปวงกลม ใบงานที่ 2 วงกลม ใบงานที่ 2 รูปวงกลม ใบงานที่ 2 ส่วนของเส้นตรงที่ขนานกัน ใบงานที่ 1 ระนาบ ใบงานที่ 3 ส่วนของเส้นตรงที่ขนานกันและเขียนสัญลักษณ์ ใบงานที่ 2 ส่วนของเส้นตรงที่ขนานกันและไม่ขนานกัน ใบงานที่ 2 ส่วนของเส้นตรงที่ขนานกันและเขียนสัญลักษณ์ ใบงานที่ 3 บอกชนิดของมุม ใบงานที่ 4 บอกชนิดของมุม ใบงานที่ 1 ส่วนประกอบของมุม และการเขียนสัญลักษณ์แทนมุม ใบงานที่ 3 ใช้กระดาษวัดมุม ใบงานที่ 2 พับมุมฉาก ใบความรู้_ครูพรนิภา_คณิต_ป.4_ตอน12 ใบความรู้_ครูพรนิภา_คณิต_ป.4_ตอน10 ใบกิจกรรม_ครูพรนิภา_คณิต_ป.4_ตอน10 ใบความรู้_ครูพรนิภา_คณิต_ป.4_ตอน09 ใบกิจกรรม_ครูพรนิภา_คณิต_ป.4_ตอน09 ใบกิจกรรม_แบบรูปที่หายไป_ครูปิยพร_คณิต_ป.4_ตอน19 ใบกิจกรรม_จำนวนไหนหายไป_ครูพิกุล_สังคม_ป.4_ตอน18

ร่วมแสดงความคิดเห็น