รวบรวมมาให้แล้วนะครับ จากที่เคยบอกว่าจะทยอยอัพลง
ตอนนี้ อัพลงได้แล้วคือ
ใบงานภาษาไทย
ลิงค์ >> https://kru2day.com/12488
ส่วนคณิตศาตร์ ด้านล่างเลยครับ
ใบความรู้_การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาระคน การบวก ลบ คูณ หาร_ครูกัลยารัตน์_คณิต_ป.5_ตอน08 ใบกิจกรรม2_เขียนประโยคสัญลักษณ์และแผนผังมโนทัศน์_ครูกัลยารัตน์_คณิต_ป.5_ตอน08 ใบกิจกรรม1_ตอบคำถามเชิงวิเคราะห์_ครูกัลยารัตน์_คณิต_ป.5_ตอน08 เนื้อเพลงแก้โจทย์ปัญหา_ครูกัลยารัตน์_คณิต_ป.5_ตอน08 ใบกิจกรรม2_คิดคำนวณแก้โจทย์ปัญหาระคน_ครูกัลยารัตน์_คณิต_ป.5_ตอน07 ใบกิจกรรม2_คิดคำนวณแก้โจทย์ปัญหาระคน_ครูกัลยารัตน์_คณิต_ป.5_ตอน07 (1) ใบความรู้_วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาระคนคูณ หาร_ครูกัลยารัตน์_คณิต_ป.5_ตอน07 ใบกิจกรรม1_ตอบคำถามเชิงวิเคราะห์_ครูกัลยารัตน์_คณิต_ป.5_ตอน07 ใบกิจกรรม1_ตอบคำถามเชิงวิเคราะห์_ครูกัลยารัตน์_คณิต_ป.5_ตอน07 (1) เนื้อเพลงแก้โจทย์ปัญหา_ครูกัลยารัตน์_คณิต_ป.5_ตอน07 เนื้อเพลงแก้โจทย์ปัญหา_ครูกัลยารัตน์_คณิต_ป.5_ตอน07 (1)

ร่วมแสดงความคิดเห็น