รวบรวมมาให้แล้วนะครับ จากที่เคยบอกว่าจะทยอยอัพลง
ตอนนี้ อัพลงได้แล้วคือ
ใบงานภาษาไทย
ลิงค์ >> https://kru2day.com/12488
ส่วนคณิตศาตร์ ด้านล่างเลยครับ
แบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะ (ด้านการคิดคำนวณ) ใบงานที่ 1 การบวก ลบ คูณ หารทศนิยมระคน ใบงาน การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็นทศนิยม ใบงานที่ 1 การคูณทศนิยมที่มีผลลัพธ์เป็นทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง ใบงานทบทวน ใบงำน เรื่อง กำรบวก ลบ คูณ หำรเศษส่วนระคน ใบงานที่ 1 เรื่อง การหาร เศษส่วน ใบงานที่ 2 เรื่อง การคูณ การหาร เศษส่วน ใบงานที่ 1 เรื่อง การบวก การลบ เศษส่วน แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแก้ปัญหาเกี่ยวกับรูปแบบ ใบกิจกรรม_แบบฝึกคิดสร้างสรรค์ ถังน้ำ_ครูสมนึก_คณิต_ป.6_ตอน12 ใบกิจกรรม_โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนเศษส่วนและจำนวนคละ_ครูสมนึก_คณิต_ป.6_ตอน12 ใบกิจกรรม_วิเคราะห์โจทย์ซื้อลวด_ครูสมนึก_คณิต_ป.6_ตอน11 ใบกิจกรรม_แบบฝึกคิดสร้างสรรค์_ครูสมนึก_คณิต_ป.6_ตอน11 ใบกิจกรรม_แบบฝึกคิดสร้างสรรค์ 1_ครูสมนึก_คณิต_ป.6_ตอน11

ร่วมแสดงความคิดเห็น