รวมใบงานพร้อมแผนการสอน ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เทอม 1-2

1414

เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้เลย
p6en008c Can I help you [แผนการสอน] DLIT_ภาษาอังกฤษ_ป6_ครูรตินธร_Giving Direction1 [สื่อ] DLIT_ภาษาอังกฤษ_ป6_ครูรตินธร_Giving Direction1 [สื่อ2] DLIT_ภาษาอังกฤษ_ป6_ครูรตินธร_Giving Direction1 [สื่อ] DLIT_ภาษาอังกฤษ_ป6_ครูรตินธร_Giving Direction2 [แผนการสอน] DLIT_ภาษาอังกฤษ_ป6_ครูรตินธร_Giving Direction2 [สื่อ2] DLIT_ภาษาอังกฤษ_ป6_ครูรตินธร_Graph.docx [สื่อ3] DLIT_ภาษาอังกฤษ_ป6_ครูรตินธร_Graph.docx [สื่อ4] DLIT_ภาษาอังกฤษ_ป6_ครูรตินธร_Graph.docx [แผนการสอน1] DLIT_ภาษาอังกฤษ_ป6_ครูรตินธร_Graph [แผนการสอน2] DLIT_ภาษาอังกฤษ_ป6_ครูรตินธร_Graph [สื่อ1] DLIT_ภาษาอังกฤษ_ป6_ครูรตินธร_Graph

เราชอบที่จะฟังมุมมองของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้