รวมมาให้แล้วน่ะครับ เลือกโหลดได้เลยครับ
ใบกิจกรรม การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต ใบงาน 1 การจำแนกพืชในท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ ได้แก่ พืชบก พืชน้ำ ใบงาน 1 การจำแนกสัตว์ ใบงาน 2 การจำแนกสัตว์ ใบงาน การจำแนกพืชในท้องถิ่น ใบงาน การจำแนกสัตว์ในท้องถิ่นโดยนักเรียนกำหนดเกณฑ์เอง ใบงาน การสำรวจสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น การจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิต การจัดกลุ่มสิ่งไม่มีชีวิต การจัดกลุ่มสิ่งที่คล้ายกัน การจำแนกพืชในท้องถิ่น 1 การจำแนกพืชในท้องถิ่น 2 การจำแนกพืชในท้องถิ่น 3 การจำแนกพืชในท้องถิ่นโดยนักเรียนกำหนดเกณฑ์เอง การจำแนกสัตว์ การจำแนกสัตว์ในท้องถิ่นโดยนักเรียนกำหนดเกณฑ์เอง การตอบสนองคืออะไร การสำรวจสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น หน้าที่ของลำต้นพืช

ร่วมแสดงความคิดเห็น