รวมใบงาน วิชาสังคมศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 โหลดตรงจากเว็บไซต์
ใบกิจกรรม_เพลงรักษ์ประเพณีไทย_ครูสมหมาย_สังคม_ป.3_ตอน07 ใบกิจกรรม_แบบทดสอบก่อนเรียน_ครูสมหมาย_สังคม_ป.3_ตอน07 ใบกิจกรรม_แบบทดสอบหลังเรียน_ครูสมหมาย_สังคม_ป.3_ตอน14 ใบกิจกรรม_ครูชุติญา_สังคม_ป.3_ตอน19 ใบกิจกรรม_ครูชุติญา_สังคม_ป.3_ตอน20 ใบกิจกรรม_ครูวราภรณ์_สังคม_ป.3_ตอน01 ใบกิจกรรม_ครูวราภรณ์_สังคม_ป.3_ตอน02 ใบกิจกรรม_ครูวราภรณ์_สังคม_ป.3_ตอน03 ใบกิจกรรม_ครูวราภรณ์_สังคม_ป.3_ตอน04 (1) ใบกิจกรรม_ครูวราภรณ์_สังคม_ป.3_ตอน04 ใบกิจกรรม_จตุรทิศความดีวิถีไทย_ครูสมหมาย_สังคม_ป.3_ตอน09 ใบกิจกรรม_ต่อคำ_ครูสมหมาย_สังคม_ป.3_ตอน08 ใบกิจกรรม_ถ้าฉันเป็นนางฟ้า ฉันจะทำอะไรดี_ครูสมหมาย_สังคม_ป.3_ตอน11 ใบกิจกรรม_ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ฉันชอบ_ครูสมหมาย_สังคม_ป.3_ตอน10 ใบกิจกรรม_มาต่อเติมภาพกันเถอะ_ครูสมหมาย_สังคม_ป.3_ตอน12 (1) ใบกิจกรรม_มาต่อเติมภาพกันเถอะ_ครูสมหมาย_สังคม_ป.3_ตอน12 ใบกิจกรรม_วิถีไทยหลากหลายวัฒนธรรม_ครูสมหมาย_สังคม_ป.3_ตอน14 ใบกิจกรรม_สร้างคำเด็กดีรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย_ครูสมหมาย_สังคม_ป.3_ตอน07 ใบกิจกรรม_อิ่มบุญ_ครูสมหมาย_สังคม_ป.3_ตอน13 ใบความรู้_แผนภูมิกิจกรรมจตุรทิศความดีวิถีไทย_ครูสมหมาย_สังคม_ป.3_ตอน09 ใบความรู้_ครูวราภรณ์_สังคม_ป.3_ตอน01 ใบความรู้_ครูวราภรณ์_สังคม_ป.3_ตอน03 ใบความรู้_ครูวราภรณ์_สังคม_ป.3_ตอน04 ใบความรู้_คำทักทาย Greeting dialogue_ครูสมหมาย_สังคม_ป.3_ตอน12 (1) ใบความรู้_คำทักทาย Greeting dialogue_ครูสมหมาย_สังคม_ป.3_ตอน12 (2) ใบความรู้_คำทักทาย Greeting dialogue_ครูสมหมาย_สังคม_ป.3_ตอน12 (3) ใบความรู้_คำทักทาย Greeting dialogue_ครูสมหมาย_สังคม_ป.3_ตอน12.2 (1) ใบความรู้_คำทักทาย Greeting dialogue_ครูสมหมาย_สังคม_ป.3_ตอน12.2 ใบความรู้_คำทักทาย Greeting dialogue_ครูสมหมาย_สังคม_ป.3_ตอน12

ร่วมแสดงความคิดเห็น