รวมใบงาน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
ใบกิจกรรมที่ 1 ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจเข้าและออก ใบกิจกรรมที่ 1 การทำงานในระบบหมุนเวียนเลือด ใบกิจกรรมที่ 1 การย่อยอาหารด้วยการเคี้ยว ใบความรู้_ครูบังอร_วิทย์_ป.6_ตอน09 ใบกิจกรรม_ครูบังอร_วิทย์_ป.6_ตอน09 ใบความรู้_ครูบังอร_วิทย์_ป.6_ตอน08 ใบกิจกรรม_ครูบังอร_วิทย์_ป.6_ตอน08 ใบกิจกรรม4_ปฏิกิริยาระหว่างปุ๋ยแอมโมเนียกับปูนขาว_ครูกรวรรณ_วิทย์_ป.6_ตอน20 ใบกิจกรรม3_ปฏิกิริยาระหว่างสารละลายผงฟูกับน้ำปูนใส_ครูกรวรรณ_วิทย์_ป.6_ตอน20 ใบกิจกรรม2_ปฏิกิริยาระหว่างสารละลายจุนสีกับสารละลายแอมโมเนียหอม_ครูกรวรรณ_วิทย์_ป.6_ตอน19 ใบกิจกรรม1_กิจกรรมลูกโป่งพอง_ครูกรวรรณ_วิทย์_ป.6_ตอน19 สารผสมกับสารเนื้อผสม สถานะของสาร ใบกิจกรรมที่ 1 ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต

ร่วมแสดงความคิดเห็น