รวมแผนการสอนตามหลัก สูตรปี 2561 ชั้น ป.1-ป.6

772

ป.1
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย
ป.2
week 1 week2 week3 week4 week5 week6 week7 week8 แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย

ถึงป.2 ก่อนน่ะคับ เดียวมาอัพเดทต่อให้

 

 

เราชอบที่จะฟังมุมมองของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้