โหลดได้เลยจ้า

1.1_บัตรข้อความ
1.2_บัตรแก้วน้ำขนาด A3 แสดงจำนวน0-9
1.3_บัตรภาพมัดไม้แสดงจำนวน10 20 30 – 100ขนาด A3
1.4.1_ต้นแบบตารางร้อยสีเขียวเข้ม 1.4.2_ต้นแบบตารางสิบสีส้ม
1.4.3_ต้นแบบตารางหน่วยสีน้ำเงิน
1.5_A3_บัตรภาพแสดงจำนวนโดยใช้ตารางร้อย ตารางสิบ ตารางหน่วย(20ภาพ)
1.6_A3_บัตรภาพการเขียนตัวเลขไทยและเลขอารบิก
2.4 A6_บัตรภาพตัวเลข 0-100 เลขอารบิก
2.5_ A6_บัตรภาพตัวเลข ๐-๑๐๐ เลขไทย 3.3_A3_บัตรภาพแก้ว 10-20
4.4_A3_บัตรภาพมัดไม้ 14, 16
5.3_A3_บัตรภาพมัดไม้ 21, 37
7.1_ A3_บัตรภาพมัดไม้ 27, 45, 86
7.5_A3_บัตรแสดงจำนวนโดยใช้ตารางร้อย ตารางสิบ ตารางหน่วย
7.6_A3_บัตรภาพแสดงจำนวนโดยใช้หลักลูกคิด
7.8_บัตรคำ หลักหน่วย ถึง หลักแสน
8.2_A3บัตรภาพมัดไม้ 47, 63, 87, 82
8.3_บัตรคำเลขโดดหลักหน่วย
9.base ten blocks

ร่วมแสดงความคิดเห็น