เรื่อง ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว372 เรื่อง การดำเนินการตามแนวทางการบริหารกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประเภทข่าว
ประเภทการส่ง ด่วนที่สุด
วันที่ จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก admin2018
วันที่บันทึก จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 04:11:18

ร่วมแสดงความคิดเห็น