ใครไม่กดแชร์ขอให้ไม่ได้ 2 ขั้น
แนวทางกำหนดหน่วยการเรียนรู้ฯ ป.๖ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ จากผาแต้ม…สู่อียิปต์ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ควาย ข้าวและชาวนา หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ อ่านป้ายได้่สาระ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ กทลีตานี หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ละครย้อนคิด หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ กลอนกานท์จากบ้านไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ กว่าแผ่นดินจะกลบหน้า หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ ไม้งามในสวนแก้ว หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ ช้อนกลางสร้างสุขภาพ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑ สวยร้ายสายลับ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๒ สี่ศิษย์พระดาบส หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๓ หนึ่งในประชาคม หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๔ เสียแล้วไม่กลับคืน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๕ นิทานแสนสนุก หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๖ พ่างเพี้ยงพสุธา

ร่วมแสดงความคิดเห็น