ปล.มีทุกระดับชั้น จนถึง ม.3 เว็บไม่สามารถอัพไฟล์ได้ได้ทั้งหมด เพราะมีขนาดใหญ่ หากท่านที่ต้องการกรุณาทุกมาที่เพจนะคะ
หน่วยที่ 7 เพลิดเพลินด้วยมิติ ป.4   ตัวอย่าง

ร่วมแสดงความคิดเห็น