มอเตอร์เวย์สวยมาก!! สายบางปะอิน-สระบุรี–นครราชสีมา ใกล้สำเร็จแล้ว
——————————-
ภาพล่าสุดของงานก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 6 สาย บางปะอิน-นครราชสีมา ตอน 30 โดยบริษัท ซีวิล เอนจีเนียริง จำกัด

สำหรับเส้นทางนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา โดยทั้งโครงการมีจำนวน 40 ตอนก่อนเข้าสู่ตัวเมืองนครราชสีมาและสามารถเชื่อมต่อไปยังจังหวัดขอนแก่นได้

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้ใช้เส้นทาง จะสามารถช่วยแบ่งเบาการจราจรระหว่างกรุงเทพฯและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บนถนนพหลโยธิน (ช่วงบางปะอิน – สระบุรี) และถนนมิตรภาพ (ช่วงสระบุรี – นครราชสีมา) ได้เป็นอย่างดี

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา หรือทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข M6 เป็นหนึ่งโครงการสําคัญที่มีความจําเป็นเร่งด่วน โดยได้รับการบรรจุในแผนมาตรการเร่งรัดการลงทุน Action Plan ของกระทรวงคมนาคม และมาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP Fast Track) ของกระทรวงการคลัง เพื่อเร่งรัดการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

แนวเส้นทางโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา มีระยะทางรวมประมาณ 196 กิโลเมตร โดยออกแบบให้มีการควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์ มีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก (ถนนกาญจนาภิเษก) อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไปสิ้นสุดที่บริเวณทางเลี่ยงเมืองจังหวัดนครราชสีมาด้านตะวันตก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เป็นการก่อสร้างทางแนวใหม่ตามมาตรฐานทางหลวงพิเศษ ขนาด 4-6 ช่องจราจร ออกแบบให้ใช้ผิวทางคอนกรีตที่มีความคงทนและมีการซ่อมบำรุงน้อย เขตทางทั่วไปกว้างประมาณ 70 เมตร (บริเวณที่มีการออกแบบทางบริการจะเพิ่มความกว้างเขตทางออกไปด้านละ 20 เมตร) มีความกว้างช่องจราจร 3.60 เมตร ความกว้างของไหล่ทางด้านใน 1.50 เมตร และความกว้างของไหล่ทางด้านนอก 3.00 เมตร

Cr.กระทรวงคมนาคม
และ บริษัท The Civil Engineering Co., Ltd.

แสดงความเห็นเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับทางเว็บ