ลิงค์สำหรับเข้าใช้งาน DMC62 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center 2562

158

ประกาศ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

1. รายงานรอบ สิ้นปี 2561 ยังคงมีความผิดพลาดและอยู่ในระหว่างประมวลผลใหม่
2. เปิดระบบ Data management center รอบ 10 มิ.ย. 2562
แจ้งเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ขณะนี้ระบบ Data Management Center รอบ 10 มิ.ย. 2562 ให้โรงเรียนเข้าระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลนักเรียน และสามารถดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนที่เข้าใหม่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ได้แล้ว

ปุ่มยืนยันจะขึ้นให้กดในวันที่ 5 มิ.ย. 2562 และจะปิดระบบในวันที่ 10 มิ.ย. 2562 เวลา 16.30 น.

ลิงคฺ์เข้าระบบ DMC62 >>> คลิก

 

 

 

แสดงความเห็นเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับทางเว็บ