ประกาศ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

1. รายงานรอบ สิ้นปี 2561 ยังคงมีความผิดพลาดและอยู่ในระหว่างประมวลผลใหม่
2. เปิดระบบ Data management center รอบ 10 มิ.ย. 2562
แจ้งเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ขณะนี้ระบบ Data Management Center รอบ 10 มิ.ย. 2562 ให้โรงเรียนเข้าระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลนักเรียน และสามารถดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนที่เข้าใหม่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ได้แล้ว

ปุ่มยืนยันจะขึ้นให้กดในวันที่ 5 มิ.ย. 2562 และจะปิดระบบในวันที่ 10 มิ.ย. 2562 เวลา 16.30 น.

ลิงคฺ์เข้าระบบ DMC62 >>> คลิก

 

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น