รวมแผนการสอน STEM ป.1- ม.6 เลือกโหลดกันได้เลยค่ะ
S2-student-M6 S2-Teacher-M6
S2-Teacher-M5 S2-student-M5
S2-Teacher-M4 S2-student-M4
S2-student-M3 S2-Teacher-M3
S2-student-M2 S2-Teacher-M2
S2-student-M1 S2-Teacher-M1
S2-student-P6 S2-Teacher-P6
S2-student-P5 S2-Teacher-P5
S2-student-P4 S2-Teacher-P4
S2-Teacher-P3 S2-student-P3
S2-student-P2 S2-Teacher-P2
S2-Teacher-P1 S2-student-P1
M6teacher M6student
M5teacher M5student
M4student M4teacher
M3teacher M3student
P6teacher P6student
P5student P5teacher
P4student P4teacher
P3teacher P3student
P2teacher P2student
M2teacher M2student
M1teacher M1student
P1student P1teacher

ร่วมแสดงความคิดเห็น