ปลัด ศธ. พร้อมทำงานตามนโยบาย รมว.ศธ. ต้องทำงานอย่างมีเอกภาพ

นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวในการเข้ารับตำแหน่ง ว่า
นโยบายหลักที่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. มอบหมายให้ดำเนินการ คือ ทำอย่างไรให้เกิดเอกภาพ ไม่มีการแบ่งเป็นแท่ง แต่ให้ทำงานในภาพรวมของกระทรวง

โดยเฉพาะนโยบายรัดเข็มขัด 4 ข้อ ทั้งงดดูงานต่างประเทศ 1 ปี ลดการสัมมนาที่ใช้เงินก้อนใหญ่ ยกเลิกการจัดงานแบบอีเว้นต์ และทบทวนงบประมาณที่ซ้ำซ้อน ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ทันที โดยตนได้มอบให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) ไปกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เข้าใจตรงกันทุกหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ เป็นเอกภาพ เกิดความเป็นหนึ่งเดียวของกระทรวง

สำหรับเรื่องการปรับโครงสร้าง ศธ.นั้น ต้องรอฟังนโยบายจาก รมว.และ รมช.ศึกษาธิการก่อน แต่จากการรับนโยบาย ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่มองว่าการบริหารราชการตามรูปแบบของกระทรวงศึกษาธิการ ยังไม่มีความชัดเจนและมีปัญหาอุปสรรคอยู่

ซึ่งเท่าที่ฟังทั้งจาก รองนายกฯ และรมว.ศึกษาธิการแล้ว เห็นว่าน่าจะต้องมีการปรับแก้สิ่งที่ซ้ำซ้อน สิ่งที่ยังมีปัญหาในการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะในส่วนกลางหรือภูมิภาค ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่ รมว.ศึกษาธิการ จะตั้งขึ้นต้องไปพิจารณา แต่อย่างไรก็ตามตนได้หารือร่วมกับเลขาธิการองค์กรหลักทั้ง 3 คนแล้วว่า จะบูรณาการทำงานร่วมกันเสมือนหนึ่งเดียว

ร่วมแสดงความคิดเห็น