วันพุธ, มีนาคม 20, 2019
หน้าแรก แท็ก การเรียน

แท็ก: การเรียน

รวมใบงาน คณิตศาสตร์ ป.2

03_การบวกที่มีผลบวกไม่ถึง 100 04_การลบเลขสองจำนวนที่มีการ    กระจายค่า (ตัวตั้งเป็นเลขสองหลัก) 05_โจทย์การบวกเลขสองหลักที่มีผลบวกไม่ถึง 100 06_โจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งเป็นเลขสองหลัก 11_การคูณที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนหนึ่งหลัก 12_ โจทย์ปัญหาการบวกที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000 13_การหาผลคูณของจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลัก(มีการทด) ใบกิจกรรม_ครูอนงค์_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน03 ใบกิจกรรม_ครูอนงค์_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน04 ใบกิจกรรม_ครูอนงค์_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน05 ใบกิจกรรม1_ครูอนงค์_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน06 ใบกิจกรรม2_ครูอนงค์_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน06 ใบกิจกรรม_ครูยุพิน_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน12 เอกสารประกอบ_ครูยุพิน_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน12 ใบกิจกรรม_ครูยุพิน_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน13 เอกสารประกอบ_ครูยุพิน_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน13 ใบกิจกรรม1_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน14 ใบกิจกรรม2_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน14 ใบกิจกรรม1_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน15 ใบกิจกรรม2_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน15 ใบกิจกรรม1_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน16 ใบกิจกรรม1_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน17 ใบกิจกรรม2_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน17 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน18 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน19 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน20 ใบกิจกรรม2_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน20 ใบกิจกรรม3_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน20 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน21 ใบกิจกรรม2_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน21 ใบกิจกรรม3_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน21 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชุลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน22 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชุลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน23 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชุลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน24