Song : จักรวาล Lyrics
Album : จักรวาล (Single)
Artist : Sixty Miles

จักรวาลแห่งความอ้างว้าง ที่มันเคว้งคว้างหัวใจ
จักรวาลที่ไม่มีใคร ไม่มีแม้เสียงหัวใจ
แหละช่างเงียบเหงาไม่มีแม้เงา ที่มีก็เพียงแต่ความมืดของดาว…
แต่พอมีเธอเข้ามาในใจ เปลี่ยนแปลงหัวใจที่ว่างเปล่า
ที่เคยเงียบเหงาก็มีเรื่องราว ระยิบระยับพร่างพราว……ด้วยแสงดาว

* เธอนั้นเป็นดั่งลมหายใจ จะคอยดูแลและห่วงใย
ก็เป็นเพราะเธอผู้เดียวเท่านั้น ที่ทำให้ความเงียบงันมันหายไป !

** จะเกิดอะไร จะรักเธอไป แค่เธอนั้นยืนอยู่ตรงนี้
ขอบคุณฟ้าที่ทำให้เธอและฉันพบเจอไม่ได้ฝันไป
จะนานเพียงใดผ่านพ้นอะไร ให้เราเดินคู่กันไปอย่างนั้น
ลบเลือนความมืดมนให้หายไป ทดแทนความเงียบงันในหัวใจ
ด้วยความรักของเรา …

เธอคือรักแท้ที่ไม่มีข้อแม้ จะดูแลเธอจากนี้ไ้ป
ผู้ชายคนนี้จะสัญญา ว่าจะขอมีเธอผู้เดียวทั้งหัวใจ …