แบบฝึกการอ่านและเขียนคํา ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 -3

๑. แบบฝกการอานและเขียนคํา ชั้น ป.๑ จํานวน ๑ ชุด 2. แบบฝกการอานและเขียนคํา ชั้น ป.๒ จํานวน ๑ ชุด 3. แบบฝกการอานและเขียนคํา ชั้น ป.3 จํานวน ๑ ชุด ไฟล์ด้านล่าง  1  2  3

Reset Epson L3110 โปรแกรม reset ซับหมึกไฟเตือน 2 ดวง

พอดีเจอปัญหาเลยเอามาแชร์ โหลดโปรแกรมด้านล่าง แล้วทำตามขั้นตอนได้เลย รับรองหาย เพื่อเป็นการช่วยนะครับ ถือว่าวินๆ Epson L3110, Epson L3110 ...

DMC 2563 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูลปีการศึกษา 2563 แล้ว

ประกาศ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เปิดเมนูให้ทำข้อมูลต้นปีการศึกษา 2563 (15 มิ.ย. ถึง 18 ก.ค. 2563) แนวทางการทำข้อมูลปีการศึกษา 2563 พื้นฐานโรงเรียน จำนวนห้องเรียน พิกัดโรงเรียน ข้อมูลไฟฟ้า ประปา และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆให้ตรวจสอบและปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และถูกต้อง ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนปี 2563 ที่ระบบเลื่อนชั้น/ซ้ำชั้นมาให้แล้ว...

สพฐ.แจ้งปฏิทินการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา Data Management Center (DMC) ปีการศึกษา 2563 ลิงค์เข้าใช้งาน

การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา Data Management Center (DMC) ปีการศึกษา 2563 ลิงค์เข้าใช้งาน : DMC2563  :

รวมใบงานภาษาอังกฤษ แยกเป็นเรื่องๆเข้าใจง่าย อัพใหม่

อัพให้ใหม่นะคะ พอดีเว็บไซต์มีปัญหานิดหน่อยค่ะ วันนี้อัพเสร็จวันหลังจะมาจัดเรียงข้อมูลให้นะคะ  ไฟล์ยังำม่เป็นระเบียบเท่าไหร่ 44Phonemes a-an-indefinite a-an-the-worksheet a-an-the-worksheet-ans abilities-can-for-kids active-passive active-passive-ans active-passive-voice-ans active-to-passive active-to-passive-ans active-to-passive-voice active-to-passive-voice-ans active-vs-passive-voice Adjecties-ending-ed-ing adjective-formation-negative-prefixes adjectives-adverbs-exercises adjectives-adverbs-exercises-ans adjectives-adverbs-quiz adjectives-adverbs-quiz-ans adjectives-adverbs-structure-quiz adjectives-adverbs-structure-quiz-2...

แผนการสอนภาษา พาที ไฟล์ Word แก้ไขได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย-ป.๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เพื่อนกัน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ไปโรงเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ พูดเพราะ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ เกือบไป หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ตามหา หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เพื่อนรัก เพื่อนเล่น หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑ ช้างน้อยน่ารัก หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐...

ฟรี แผนการสอน ภาษาพาที ป.6 ไฟล์ Word แก้ไขได้

ตามที่เคยบอกว่าจะแจก แต่สำหรับท่านที่ต้องการ เรากำลงัทะยอยแจก   ป.1-ป.6 กรุณารอ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๖ พ่างเพี้ยงพสุธา หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๕ นิทานแสนสนุก หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๔ เสียแล้วไม่กลับคืน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๓ หนึ่งในประชาคม หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๒ สี่ศิษย์พระดาบส หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑ สวยร้ายสายลับ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ ช้อนกลางสร้างสุขภาพ...

แผนการสอน ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3

ไฟล์ PDF ดโหลดไปใช้งานได้เลย แต่ไฟล์ wORD ต้องรอน่ะครับ แนวทางกำหนดหน่วยการเรียนรู้ฯ ป.๓ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ เด็กเอ๋ยเด้กน้อย หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ พลังงานคือชีวิต หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ทำดี..อย่าหวั่นไหว หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ แม่ไก่อยู่ในตะกร้า หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ อาหารดี ชีวีมีสุข หน่วยการเรียนรู้ที่...

แผนการสอน ข้อสอบ

รวมแบบฝึก แจกลูกสะกดคำ ทุกระดับชั้น รวมไว้ที่นี้ อัพเดท ที่นี้

การแจกลูกสะกดคำ การอ่านแจกลูกและสะกดคำ เป็นกระบวนการขั้นพื้นฐานของการนำ เสียงพยัญชนะต้น สระ วรรณยุกต์ และเสียงตัวสะกดมาประสมเสียงกัน ทำให้ออกเสียงคำต่างๆ ที่มีความหมาย ในภาษาไทย การแจกลูกและการสะกดคำบางครั้งเรียกรวมกันว่า “การแจกลูกสะกดคำ” เพราะในการสอน แจกลูกสะกดคำจะดำเนินไปด้วยกันอย่างกลมกลืน เพื่อให้นักเรียนได้หลักเกณฑ์ทางภาษาทั้งการอ่าน และการเขียนไปพร้อมกัน การแจกลูก การแจกลูกมีความหมายมี ๒ นัย ดังนี้ นัยแรก หมายถึง การแจกลูกในมาตราตัวสะกดแม่ ก กา กง กน กม เกย เกอว กก...

เครื่องมือพัฒนาการอ่านการเขียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6

ขอบคุณ การพัฒนาการอ่านการเขียน สพป.สกลนคร เขต 1/เครื่องมือพัฒนาการอ่านการเขียน ปี 62 สพป.สน.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 1เครื่องมือชุดที่ ๑ ฝึกอ่านคำประสมสระ 2เครื่องมือชุดที่ ๒ อ่านเขียนจากภาพ 3เครื่องมือชุดที่ ๓ ฝึกแต่งประโยค 4เครื่องมือชุดที่ ๔ ฝึกอ่านรู้เรื่อง 5เครื่องมือชุดที่ ๕.๑ คำชี้แจงแบบทดสอบความสามารถในกา 6เครื่องมือชุดที่ ๕.๒...

แบบฝึกการอ่านและเขียนคํา ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 -3

๑. แบบฝกการอานและเขียนคํา ชั้น ป.๑ จํานวน ๑ ชุด 2. แบบฝกการอานและเขียนคํา ชั้น ป.๒ จํานวน ๑ ชุด 3. แบบฝกการอานและเขียนคํา ชั้น ป.3 จํานวน ๑ ชุด ไฟล์ด้านล่าง  1  2  3

Reset Epson L3110 โปรแกรม reset ซับหมึกไฟเตือน 2 ดวง

พอดีเจอปัญหาเลยเอามาแชร์ โหลดโปรแกรมด้านล่าง แล้วทำตามขั้นตอนได้เลย รับรองหาย เพื่อเป็นการช่วยนะครับ ถือว่าวินๆ Epson L3110, Epson L3110 ...

DMC 2563 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูลปีการศึกษา 2563 แล้ว

ประกาศ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เปิดเมนูให้ทำข้อมูลต้นปีการศึกษา 2563 (15 มิ.ย. ถึง 18 ก.ค. 2563) แนวทางการทำข้อมูลปีการศึกษา 2563 พื้นฐานโรงเรียน จำนวนห้องเรียน พิกัดโรงเรียน ข้อมูลไฟฟ้า ประปา และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆให้ตรวจสอบและปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และถูกต้อง ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนปี 2563 ที่ระบบเลื่อนชั้น/ซ้ำชั้นมาให้แล้ว...

สพฐ.แจ้งปฏิทินการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา Data Management Center (DMC) ปีการศึกษา 2563 ลิงค์เข้าใช้งาน

การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา Data Management Center (DMC) ปีการศึกษา 2563 ลิงค์เข้าใช้งาน : DMC2563  :

รวมใบงานภาษาอังกฤษ แยกเป็นเรื่องๆเข้าใจง่าย อัพใหม่

อัพให้ใหม่นะคะ พอดีเว็บไซต์มีปัญหานิดหน่อยค่ะ วันนี้อัพเสร็จวันหลังจะมาจัดเรียงข้อมูลให้นะคะ  ไฟล์ยังำม่เป็นระเบียบเท่าไหร่ 44Phonemes a-an-indefinite a-an-the-worksheet a-an-the-worksheet-ans abilities-can-for-kids active-passive active-passive-ans active-passive-voice-ans active-to-passive active-to-passive-ans active-to-passive-voice active-to-passive-voice-ans active-vs-passive-voice Adjecties-ending-ed-ing adjective-formation-negative-prefixes adjectives-adverbs-exercises adjectives-adverbs-exercises-ans adjectives-adverbs-quiz adjectives-adverbs-quiz-ans adjectives-adverbs-structure-quiz adjectives-adverbs-structure-quiz-2...

แผนการสอนภาษา พาที ไฟล์ Word แก้ไขได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย-ป.๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เพื่อนกัน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ไปโรงเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ พูดเพราะ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ เกือบไป หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ตามหา หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เพื่อนรัก เพื่อนเล่น หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑ ช้างน้อยน่ารัก หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐...

ฟรี แผนการสอน ภาษาพาที ป.6 ไฟล์ Word แก้ไขได้

ตามที่เคยบอกว่าจะแจก แต่สำหรับท่านที่ต้องการ เรากำลงัทะยอยแจก   ป.1-ป.6 กรุณารอ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๖ พ่างเพี้ยงพสุธา หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๕ นิทานแสนสนุก หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๔ เสียแล้วไม่กลับคืน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๓ หนึ่งในประชาคม หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๒ สี่ศิษย์พระดาบส หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑ สวยร้ายสายลับ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ ช้อนกลางสร้างสุขภาพ...

แผนการสอน ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3

ไฟล์ PDF ดโหลดไปใช้งานได้เลย แต่ไฟล์ wORD ต้องรอน่ะครับ แนวทางกำหนดหน่วยการเรียนรู้ฯ ป.๓ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ เด็กเอ๋ยเด้กน้อย หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ พลังงานคือชีวิต หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ทำดี..อย่าหวั่นไหว หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ แม่ไก่อยู่ในตะกร้า หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ อาหารดี ชีวีมีสุข หน่วยการเรียนรู้ที่...

แผนการสอน ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2

เป็นไฟล์ Pdf น่ะครับ แนวทางกำหนดหน่วยการเรียนรู้ฯ ป.๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ รักพ่อ รักแม่ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ โลกร้อน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ นักคิดสมองใส หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ มีน้ำใจ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ชีวิตใหม่ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ กลัวทำไม หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ครัวป่า หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ใจหาย หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๒...

รวมแผนการสอน ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ปล. หากท่านใดต้องการไฟล์  Word กรุณาส่งข้อมความถึงเรา และทางทีมงานมีไฟล์ตัวอย่างให้ท่าได้ดู หากท่านต้องการไฟล์ จริงๆกรุณา ส่งผ่านข้อความไปยัง เพจ Kru2day หน่วย-๑-น้ำใส    ไฟล์ wORD หน่วย-๑-น้ำใส หน่วย-๒-ใจหาย หน่วย-๓-ครัวป่า หน่วย-๔-กลัวทำไม หน่วย-๕-ชีวิตใหม่ หน่วย-๖-มีน้ำใจ หน่วย-๗-นักคิดสมองใส หน่วย-๘-โลกร้อน หน่วย-๙-รักพ่อ-รักแม่ หน่วย-๑๐-เข็ดแล้ว หน่วย-๑๑-เด็กดี หน่วย-๑๒-ชาติของเรา...

แบบฝึกทักษะภาษาไทย ๖ ระดับ เพื่อพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้ ๑. ร่างข้อความที่เขียนด้วยภาษาตนเองได้ถูกต้อง ๒. เลือกอ่านหนังสือที่เป็นประโยชน์ได้ ๓. นักเรียนอ่านและบอกสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน ในจังหวัดและในประเทศได้ ๔. นักเรียนทัศนศึกษาสถานที่สำาคัญ และอธิบาย เขียนเล่าประกอบวาดภาพระบายสีได้ ๕. อ่าน เขียน และเข้าใจความหมาย คำาใหม่ ๓๔ คำา ๖. อ่านสะกดคำาและแจกลูก คำาที่มี ว สะกดได้ และผันวรรณยุกต์อักษรกลาง สูง ตำ่า ที่มี ว สะกดได้ ๗....

บัญชีคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ อนุบาล – ป 3

รายการคำศัพท์ของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างปี พ.ศ. 2529 – 2531 กระทรวงศึกษาธิการ (2532) ได้ดำเนินการศึกษาคำพื้นฐานที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา โดยศึกษาจากคำพูดของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในระดับชั้นเด็กเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2 และ 3 จากทั่วประเทศ ผลการวิจัยได้บัญชีคำพื้นฐานทั้งสิ้น 4 บัญชี ได้แก่ บัญชีคำพื้นฐานหรือคำคุ้นตาสำหรับเด็กเล็ก จำนวน 242 คำ...

แนะนำสำหรับคุณครู

แบบฝึกหัดการอ่านและเขียนสระไทย สำหรับเด็กอนุบาล

แบบฝึกหัดการอ่านและเขียนสระไทย สำหรับเด็กอนุบาล แบบ ฝึกหัดการอ่านและเขียนสระไทย สำหรับเด็กอนุบาลและเด็กเล็กนี้เพื่อให้เด็กฝึกหัดเขียนสระภาษาไทยโดยอ้างอิงจากรูปภาพ เด็กจะเติมสระลงในช่องว่าง เป็นแบบฝึกหัดง่ายๆ สำหรับเด็กอนุบาล และเด็กซึ่งกำลังฝึกหัดการเขียนตัวอักษรภาษาไทย คุณพ่อคุณแม่สามารถพิมพ์ภาพออกมาเพื่อให้เด็กๆขีดเขียน เป็นไฟล์ MS Word เป็นอีกแบบฝึกหัดที่เรานำเสนอ เพื่อเป็นกิจกรรมสำหรับเด็กๆในช่วงปิดเทอม คลิกเพื่อดาน์โหลดแบบฝึกหัดการอ่านเขียนและสระไทย สำหรับเด็ก (MS Word ไฟล์) ดูภาษาอังกฤษสำหรับเด็กทั้งหมด ดูการสอนและการพัฒนาเด็ก

แบบภาพ ระบายสี รูปสัตว์

แบบฝึกหัดชุดวาดภาพระบายสีชุดผลไม้ สำหรับคุณหนู น้องๆ ระบายสีผลไม้ ชุด 9 ดาวน์โหลดกันได้เลยครับ. ระบายสีผลไม้ไทย ลายเส้นระบายสีกันให้สนุกสนานทั้งครอบครับเลยนะครับ ... แบบฝึกลากเส้นรูปทรงต่างๆ วงกลม ทะแยง เส้นตรง เส้นดิ่ง รูปตัวยู รูปฟันปลา ไม่ใช่แค่เด็กที่สนุกกับการระบายสีเท่านั้น ผู้ใหญ่อย่างเราๆ ก็สนุกได้ค่ะ เป็นการช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน สมุดภาพระบายสีอันนี้ ถ้าใครสนใจสามารถ Download ได้เลยตาม Link ข้างล่างนะคะ...

แบบฝึก ลากเส้น เขา วงกต จากจุดถึงจุดหมาย สำหรับเด็ก 3 ขวบ งานญี่ปุ่น

เด็กเล็กประมาณ 2 ปี, 3 ปี, เป็นดาวน์โหลดฟรีของการพิมพ์เขาวงกต เพียง แต่ไม่มีเส้นสีดำสีมันเป็นเรื่องง่ายที่จะปฏิบัติตามโดยไม่ลังเลเส้นทางที่ยังเป็นลูกคนแรก เขาวงกตจะปฏิบัติของโรคหลอดเลือดสมองในขณะที่มีความสนุกสนาน ลองนำไปใช้ดูนะคะ...สนุกดีอีกด้วยและเห็นพัฒนาการอีกแบบ... สงสัยไม่ผิด..และไม่มีอะไรผิดสำหรับเด็กวัยนี้ meiro-veryeasy20170621-01 meiro-veryeasy20170621-02 meiro-veryeasy20170621-03 meiro-veryeasy20170621-04 meiro-veryeasy20170621-05 meiro-veryeasy20170621-06 meiro-veryeasy20170621-07 meiro-veryeasy20170621ans-01 meiro-veryeasy20170621ans-02 meiro-veryeasy20170621ans-03 meiro-veryeasy20170621ans-04 meiro-veryeasy20170621ans-05 meiro-veryeasy20170621ans-06 meiro-veryeasy20170621ans-07

ตาราง A-Z มีให้เลือก 3 รูปแบบพร้อมภาพประกอบ

ตารางตามตัวอักษรของนักเรียนระดับประถมศึกษาและเด็กเล็ก ในภาพประกอบที่เป็นมิตรและคำภาษาอังกฤษให้กับเด็กที่คุณได้เรียนรู้นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างของการใช้ตัวอักษร A4, A3, A2 คุณสามารถเลือกจากขนาด ลองเลือกนำไปใช้และประบตามดู จะมีภาษาญี่ปุ่นแทรกในรูปภาพด้วย อาจจะเป็นสิ่งแปลกใหม่และแปลกตาสำหรับเด็กก็เป็นได้ ลองนำไปใช้ดูนะค่ะ 4-27-alphabet-hyo-a4 alphabethyo-ga2 alphabethyo-simple

บัตรคำ A-Z มีแบบตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่ แบบฉบับของ Japan

คำอธิบายของสื่อการสอน "การออกเสียงที่จะจำภาพ (บัตร)" ตัวอักษรและเสียงกลายเป็นหนึ่งในนั้นจะเป็นบัตรภาพที่ไม่ซ้ำกัน Word การแสดงโดยภาพที่เริ่มต้นด้วยการที่มีอยู่ในภาพ (เขียน) ซึ่งตัวอักษรของเสียง เด็กเล็ก ๆ ยังได้รับการวางแผนที่จะง่ายต่อการจดจำเสียงของตัวอักษร เพราะมันยังคงอยู่ในความทรงจำระยะยาวคำที่ผมได้เรียนรู้ในภาพที่ฝังรากหยั่งลึกเป็นพื้นฐานของเสียงก็จะเป็นไปอย่างราบรื่นเชื่อมต่อความช่วยเหลือในการเรียนภาษาอังกฤษที่ตามมา Phonics Phonics และเป็นที่ของการออกเสียงที่จะเรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างการออกเสียงและการสะกดคำ (สะกด) เช่นความแตกต่างระหว่างฮิรางานะญี่ปุ่น, ตัวอักษรเพื่อที่จะอ่านเพียงอย่างเดียวใน A B C และ (TA ทะเลผึ้ง) และเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงการออกเสียงคำ ยกตัวอย่างเช่นแมวคือ A และเสียงเช่นระหว่างที่จับเป็นของเค้กคือ "สามารถ" เสียงเช่นระหว่างน้ำจาก A และหาง จากนั้น...

แบบฝึกลากเส้น สำหรับอนุบาล 3 ขวบ ในรูปแบบของ ญี่ปุ่น

ประโยชน์ของกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อเล็กมีต่อลูกน้อย การจัดกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อเล็กมีความสำคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาของลูกน้อยก่อนวัยอนุบาล โดยมีประโยชน์ ดังนี้ การจัดกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อเล็กมีความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมในการเขียน ซึ่งต้องอาศัยการประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสายตากับมือ ตลอดจนการควบคุมกล้ามเนื้อมือและแขน ช่วยให้ลูกน้อยได้พัฒนาสมองและความฉับไวในการคิด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเพียเจท์ (Piaget) ที่กล่าวว่า สติ ปัญญากับการเคลื่อนไหวมีความสัมพันธ์กัน เมื่อลูกน้อยได้เคลื่อนไหว สมองก็จะทำงานไปพร้อม ๆ กัน การฝึกฝนความคล่องแคล่วว่องไวของการใช้กล้ามเนื้อมือที่ประสานสัมพันธ์กันอย่างมากกับการคิดอันฉับไวของลูก และในทางตรงกันข้าม หากลูกไม่มีความสามารถเคลื่อนไหวนิ้วมือได้อย่างคล่องแคล่วมักจะคิดอะไรช้าด้วย เป็นการส่งเสริมลูกน้อยในด้านการแสดงออกทางด้านความรู้สึกและจินตนาการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อเล็กประเภทกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง...

แบบปะติดภาพ งานจากประเทศ ญี่ปุ่น

นำเสนอในรูปแบบของ Pdf เพื่อความล่ะเอียดของไฟล์ สามารถโหลดและนำไปใช้งานได้ตามความเหมาะสม hasami020-01 hasami020-02 hasami020-03 hasami-hanamibento-01 hasami-hanamibento-02 hasami-hinakazari-01 hasami-hinakazari-02 hasami-kadan-01 hasami-kadan-02

รวมใบงาน วิชาภาษาไทย

รวมใบงาน แจกลูกสกดคำ อัพเดทเรื่อยๆ

แบบฝึกอ่านคล่องเขียนคล่องป.1-6 เขียนได้ ป.1 เขียนได้ ป.2 เขียนได้ ป.3 เขียนคล่อง ป.4 เขียนคล่อง ป.5 เขียนคล่อง ป.6 อ่านคล่อง ป.4 อ่านคล่อง ป.5 อ่านคล่อง ป.6 อ่านออก ป.1 อ่านออก ป.2 อ่านออก ป.3 คู่มือการสอนอ่านเขียน...

รวมแบบฝึก แจกลูกสะกดคำ ทุกระดับชั้น รวมไว้ที่นี้ อัพเดท ที่นี้

การแจกลูกสะกดคำ การอ่านแจกลูกและสะกดคำ เป็นกระบวนการขั้นพื้นฐานของการนำ เสียงพยัญชนะต้น สระ วรรณยุกต์ และเสียงตัวสะกดมาประสมเสียงกัน ทำให้ออกเสียงคำต่างๆ ที่มีความหมาย ในภาษาไทย การแจกลูกและการสะกดคำบางครั้งเรียกรวมกันว่า “การแจกลูกสะกดคำ” เพราะในการสอน แจกลูกสะกดคำจะดำเนินไปด้วยกันอย่างกลมกลืน เพื่อให้นักเรียนได้หลักเกณฑ์ทางภาษาทั้งการอ่าน และการเขียนไปพร้อมกัน การแจกลูก การแจกลูกมีความหมายมี ๒ นัย ดังนี้ นัยแรก หมายถึง การแจกลูกในมาตราตัวสะกดแม่ ก กา กง กน กม เกย เกอว กก...

แบบฝึกการอ่านและเขียนคํา ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 -3

๑. แบบฝกการอานและเขียนคํา ชั้น ป.๑ จํานวน ๑ ชุด 2. แบบฝกการอานและเขียนคํา ชั้น ป.๒ จํานวน ๑ ชุด 3. แบบฝกการอานและเขียนคํา ชั้น ป.3 จํานวน ๑ ชุด ไฟล์ด้านล่าง  1  2  3

หนังสือภาษาไทย ป.๑- ป.๖ มานี มานะ ออนไลน์ โหลดฟรี

หนังสือภาษาไทย ป.๑- ป.๖ มานี มานะ ออนไลน์ โหลดฟรี หนังสือเรียนภาษาไทย ป.1 เล่ม 1 หนังสือเรียนภาษาไทย ป.1 เล่ม 2 หนังสือเรียนภาษาไทย ป.2 เล่ม 1 หนังสือเรียนภาษาไทย ป.2 เล่ม 2 หนังสือเรียนภาษาไทย ป.3 เล่ม 1 หนังสือเรียนภาษาไทย ป.3 เล่ม...

รวมใบงาน วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมการเลือกหนังสืออ่านตามความสนใจ กิจกรรมที่ ๑ ให้นักเรียนพิจารณาหนังสือต่อไปนี้ว่าเป็นเรื่องอะไร ๑. หนังสือเรียนภาษาไทย ป.๖ ที่ว่าด้วยเรื่องวรรณคดีไทย ………………………………… ๒. หนังสือเรียนเล่มแรกของไทย ………………………………… ๓. หนังสือที่ว่าด้วยเรื่องคำและความหมายของคำ ………………………………… ๔. หนังสือที่กล่าวถึงการผจญภัยของพ่อมดน้อย ………………………………… ๕. หนังสือที่กล่าวถึงพระเอกที่มีอาวุธเป็นเครื่องดนตรี ………………………………… ๖. หนังสือที่มีตัวละครเอกเป็นหญิงมีชีวิตอยู่ถึง ๔ รัชกาล ………………………………… ๗. หนังสือที่กล่าวถึงความเพียรพยายามว่ายน้ำข้ามมหาสมุทร ของกษัตริย์หนุ่ม ………………………………… กิจกรรมการเลือกหนังสืออ่านตามความสนใจ กิจกรรมการอ่านจับใจความสารคดี กิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญบทความ แบบฝึกหัดคำเป็นคำตำย ใบกิจกรรม_บทอ่านการเขียนเชิงอธิบาย_ครูศรีอัมพร_ไทย_ป.6_ตอน03 ใบกิจกรรม1-2_การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย_ครูศรีอัมพร_ไทย_ป.6_ตอน03 ใบกิจกรรม1-2_การเขียนคำขวัญ_ครูปริศนา_ไทย_ป.6_ตอน07 ใบความรู้_การเขียนคำขวัญ_ครูปริศนา_ไทย_ป.6_ตอน07 ใบกิจกรรม1-3_ครูปริศนา_ไทย_ป.6_ตอน08 ใบความรู้ _การเขียนแผนภาพความคิด_ครูปริศนา_ไทย_ป.6_ตอน08 ใบกิจกรรม_ครูมยุรี_ไทย_ป.6_ตอน...

แบบฝึกอ่านสระ และมาตราตัวสะกด ไฟล์เอกสารแก้ไข เพิ่มเติมได้

กระโปรง      กระดาษ      กระท้อน       กระติก กระติบ       กระสอบ        กระเป๋า       กระจง        กระจอก         กระจิบ       กระป๋อง     กระจก          กระรอก       กระจาด กระจาด        กระจับ        กระดูก       กระดาน       กระบุง         กระปุก        กระแต        กระต่าย กระดอง        กระดุม          กระดึง       กระพรวน      กระดิ่ง กระด้ง          ...

รวมใบงาน วิชาภาษาไทย ป.5

รวมใบงาน  วิชาภาษาไทย การเขียนคำขวัญ การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง การเขียนย่อความจากสื่อต่าง ๆ การใช้พจนานุกรม การตั้งคำถาม การตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน การนำแผนภาพโครงเรื่องไปพัฒนางานเขียน การพูดแสดงความคิดเห็น การอ่านคำควบกล้ำ ร, ล, ว (ควบกล้ำแท้) การอ่านคำควบกล้ำไม่แท้ การอ่านจับใจความจากบทความ การอ่านออกเสียงคำที่มีอักษรนำ คำบุพบท คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย คำราชาศัพท์สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ใบกิจกรรม_สำนวนที่เป็นสุภาษิตและคำพังเพย_ครูสุกัญญา_ไทย_ป.5_ตอน19 ใบความรู้_สำนวน คำพังเพย สุภาษิต_ครูสุกัญญา_ไทย_ป.5_ตอน19 ใบกิจกรรม_วรรณคดีในบทเรียน เรื่อง กระเช้าสีดา_ครูสุกัญญา_ไทย_ป.5_ตอน21 ใบความรู้_วรรณคดีในบทเรียน เรื่อง กระเช้าสีดา_ครูสุกัญญา_ไทย_ป.5_ตอน21 ใบความรู้_ใบกิจกรรม_ครูณันท์ขจร_ไทย_ป.5_ตอน01 ใบกิจกรรม_ครูชิดหทัย_ไทย_ป.5_ตอน12 ใบกิจกรรม_ครูชิดหทัย_ไทย_ป.5_ตอน9 ใบความรู้_ครูชิดหทัย_ไทย_ป.5_ตอน9 ใบกิจกรรม_ครูณันท์ขจร_ไทย_ป.5_ตอน03 ใบความรู้_ใบกิจกรรม_ครูณันท์ขจร_ไทย_ป.5_ตอน02 ใบความรู้_ครูชิดหทัย_ไทย_ป.5_ตอน12...

แบบฝึกการแต่งประโยค จากคำที่กำหนดให้

คำที่กำหนด นั้น มาจากหนังสือ ใบบัว ใบโบก คำที่นำมาใช้ เป็นคำเพียง 2 พยางค์ เท่านั้น ยังไงก็ขอให้ครูที่นำไปใช้งาน ในการเรียนการสอนปรับรูปแบบการใช้งานตามความเหมาะสมให้ได้มากที่สุด เพื่อประโยชน์แก่ผู้เรียนต่อไป แต่งประโยค

รวมใบงาน ปฐมวัย

แบบฝึกหัดการอ่านและเขียนสระไทย สำหรับเด็กอนุบาล

แบบฝึกหัดการอ่านและเขียนสระไทย สำหรับเด็กอนุบาล แบบ ฝึกหัดการอ่านและเขียนสระไทย สำหรับเด็กอนุบาลและเด็กเล็กนี้เพื่อให้เด็กฝึกหัดเขียนสระภาษาไทยโดยอ้างอิงจากรูปภาพ เด็กจะเติมสระลงในช่องว่าง เป็นแบบฝึกหัดง่ายๆ สำหรับเด็กอนุบาล และเด็กซึ่งกำลังฝึกหัดการเขียนตัวอักษรภาษาไทย คุณพ่อคุณแม่สามารถพิมพ์ภาพออกมาเพื่อให้เด็กๆขีดเขียน เป็นไฟล์ MS Word เป็นอีกแบบฝึกหัดที่เรานำเสนอ เพื่อเป็นกิจกรรมสำหรับเด็กๆในช่วงปิดเทอม คลิกเพื่อดาน์โหลดแบบฝึกหัดการอ่านเขียนและสระไทย สำหรับเด็ก (MS Word ไฟล์) ดูภาษาอังกฤษสำหรับเด็กทั้งหมด ดูการสอนและการพัฒนาเด็ก

แบบภาพ ระบายสี รูปสัตว์

แบบฝึกหัดชุดวาดภาพระบายสีชุดผลไม้ สำหรับคุณหนู น้องๆ ระบายสีผลไม้ ชุด 9 ดาวน์โหลดกันได้เลยครับ. ระบายสีผลไม้ไทย ลายเส้นระบายสีกันให้สนุกสนานทั้งครอบครับเลยนะครับ ... แบบฝึกลากเส้นรูปทรงต่างๆ วงกลม ทะแยง เส้นตรง เส้นดิ่ง รูปตัวยู รูปฟันปลา ไม่ใช่แค่เด็กที่สนุกกับการระบายสีเท่านั้น ผู้ใหญ่อย่างเราๆ ก็สนุกได้ค่ะ เป็นการช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน สมุดภาพระบายสีอันนี้ ถ้าใครสนใจสามารถ Download ได้เลยตาม Link ข้างล่างนะคะ...

แบบฝึก ลากเส้น เขา วงกต จากจุดถึงจุดหมาย สำหรับเด็ก 3 ขวบ งานญี่ปุ่น

เด็กเล็กประมาณ 2 ปี, 3 ปี, เป็นดาวน์โหลดฟรีของการพิมพ์เขาวงกต เพียง แต่ไม่มีเส้นสีดำสีมันเป็นเรื่องง่ายที่จะปฏิบัติตามโดยไม่ลังเลเส้นทางที่ยังเป็นลูกคนแรก เขาวงกตจะปฏิบัติของโรคหลอดเลือดสมองในขณะที่มีความสนุกสนาน ลองนำไปใช้ดูนะคะ...สนุกดีอีกด้วยและเห็นพัฒนาการอีกแบบ... สงสัยไม่ผิด..และไม่มีอะไรผิดสำหรับเด็กวัยนี้ meiro-veryeasy20170621-01 meiro-veryeasy20170621-02 meiro-veryeasy20170621-03 meiro-veryeasy20170621-04 meiro-veryeasy20170621-05 meiro-veryeasy20170621-06 meiro-veryeasy20170621-07 meiro-veryeasy20170621ans-01 meiro-veryeasy20170621ans-02 meiro-veryeasy20170621ans-03 meiro-veryeasy20170621ans-04 meiro-veryeasy20170621ans-05 meiro-veryeasy20170621ans-06 meiro-veryeasy20170621ans-07

ตาราง A-Z มีให้เลือก 3 รูปแบบพร้อมภาพประกอบ

ตารางตามตัวอักษรของนักเรียนระดับประถมศึกษาและเด็กเล็ก ในภาพประกอบที่เป็นมิตรและคำภาษาอังกฤษให้กับเด็กที่คุณได้เรียนรู้นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างของการใช้ตัวอักษร A4, A3, A2 คุณสามารถเลือกจากขนาด ลองเลือกนำไปใช้และประบตามดู จะมีภาษาญี่ปุ่นแทรกในรูปภาพด้วย อาจจะเป็นสิ่งแปลกใหม่และแปลกตาสำหรับเด็กก็เป็นได้ ลองนำไปใช้ดูนะค่ะ 4-27-alphabet-hyo-a4 alphabethyo-ga2 alphabethyo-simple

บัตรคำ A-Z มีแบบตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่ แบบฉบับของ Japan

คำอธิบายของสื่อการสอน "การออกเสียงที่จะจำภาพ (บัตร)" ตัวอักษรและเสียงกลายเป็นหนึ่งในนั้นจะเป็นบัตรภาพที่ไม่ซ้ำกัน Word การแสดงโดยภาพที่เริ่มต้นด้วยการที่มีอยู่ในภาพ (เขียน) ซึ่งตัวอักษรของเสียง เด็กเล็ก ๆ ยังได้รับการวางแผนที่จะง่ายต่อการจดจำเสียงของตัวอักษร เพราะมันยังคงอยู่ในความทรงจำระยะยาวคำที่ผมได้เรียนรู้ในภาพที่ฝังรากหยั่งลึกเป็นพื้นฐานของเสียงก็จะเป็นไปอย่างราบรื่นเชื่อมต่อความช่วยเหลือในการเรียนภาษาอังกฤษที่ตามมา Phonics Phonics และเป็นที่ของการออกเสียงที่จะเรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างการออกเสียงและการสะกดคำ (สะกด) เช่นความแตกต่างระหว่างฮิรางานะญี่ปุ่น, ตัวอักษรเพื่อที่จะอ่านเพียงอย่างเดียวใน A B C และ (TA ทะเลผึ้ง) และเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงการออกเสียงคำ ยกตัวอย่างเช่นแมวคือ A และเสียงเช่นระหว่างที่จับเป็นของเค้กคือ "สามารถ" เสียงเช่นระหว่างน้ำจาก A และหาง จากนั้น...

แบบฝึกลากเส้น สำหรับอนุบาล 3 ขวบ ในรูปแบบของ ญี่ปุ่น

ประโยชน์ของกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อเล็กมีต่อลูกน้อย การจัดกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อเล็กมีความสำคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาของลูกน้อยก่อนวัยอนุบาล โดยมีประโยชน์ ดังนี้ การจัดกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อเล็กมีความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมในการเขียน ซึ่งต้องอาศัยการประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสายตากับมือ ตลอดจนการควบคุมกล้ามเนื้อมือและแขน ช่วยให้ลูกน้อยได้พัฒนาสมองและความฉับไวในการคิด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเพียเจท์ (Piaget) ที่กล่าวว่า สติ ปัญญากับการเคลื่อนไหวมีความสัมพันธ์กัน เมื่อลูกน้อยได้เคลื่อนไหว สมองก็จะทำงานไปพร้อม ๆ กัน การฝึกฝนความคล่องแคล่วว่องไวของการใช้กล้ามเนื้อมือที่ประสานสัมพันธ์กันอย่างมากกับการคิดอันฉับไวของลูก และในทางตรงกันข้าม หากลูกไม่มีความสามารถเคลื่อนไหวนิ้วมือได้อย่างคล่องแคล่วมักจะคิดอะไรช้าด้วย เป็นการส่งเสริมลูกน้อยในด้านการแสดงออกทางด้านความรู้สึกและจินตนาการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อเล็กประเภทกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง...

แบบปะติดภาพ งานจากประเทศ ญี่ปุ่น

นำเสนอในรูปแบบของ Pdf เพื่อความล่ะเอียดของไฟล์ สามารถโหลดและนำไปใช้งานได้ตามความเหมาะสม hasami020-01 hasami020-02 hasami020-03 hasami-hanamibento-01 hasami-hanamibento-02 hasami-hinakazari-01 hasami-hinakazari-02 hasami-kadan-01 hasami-kadan-02

รวมใบงาน

บัญชีคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ อนุบาล – ป 3

รายการคำศัพท์ของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างปี พ.ศ. 2529 – 2531 กระทรวงศึกษาธิการ (2532) ได้ดำเนินการศึกษาคำพื้นฐานที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา โดยศึกษาจากคำพูดของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในระดับชั้นเด็กเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2 และ 3 จากทั่วประเทศ ผลการวิจัยได้บัญชีคำพื้นฐานทั้งสิ้น 4 บัญชี ได้แก่ บัญชีคำพื้นฐานหรือคำคุ้นตาสำหรับเด็กเล็ก จำนวน 242 คำ...

แบบฝึกหัด

1.  ลำดับ ( Sequence)  คือบทนิยาม ลำดับ คือ ฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวก  ตัวแรกหรือเซตของจำนวนเต็มบวก และเขียนเรียงตามลำดับได้ดังนี้  f(1),f(2),f(3),...,f(n),...เรียก f(1)       ว่า พจน์ (term) ที่  1   เขียนแทนด้วย   a1     เรียก f(2)       ว่า พจน์ (term)  ที่...

แบบทดสอบอ่านออก เขียนได้ ครั้งที่ 2 เดือนสิงหาคม 2560 ป.1-ม.3

๑. เครื่องมือวัดและประเมินผลฉบับนี้  มีจุดประสงค์เพื่อประเมินการเขียนคำ ๒. เครื่องมือในการวัดและประเมินผลฉบับนี้ แบ่งเป็น 2 ฉบับ คือ  2.1 ฉบับที่ 1  การเขียนคำ เป็นการวัดความสามารถในการเขียนคำตามคำบอก  2.2 ฉบับที่ 2  การเขียนประโยค เป็นการวัดความสามารถในการเขียนประโยค ๓. การใช้เครื่องมือวัดและประเมินผล 3.1 ฉบับที่ 1  การเขียนคำ ๑) ลักษณะเครื่องมือ  เป็นการเขียนคำตามคำบอกของครู จำนวน 2๐...

รวมใบงาน วิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6

ให้ นั กเรียนยกตัวอย่ างการเปล3ียนแปลงของวัฒนธรรมมา ๒ หั วข้ อ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน และวิเคราะห์การเปลี/ยนแปลงของวัฒนธรรมลงในแผนภาพแล้ ว ตอบคำถามใบความรู้_การแต่งกายอาเซียน_ครูนิตยา_สังคม_ป.6_ตอน12 ใบความรู้_เพลงคำทักทายอาเซียน_ครูนิตยา_สังคม_ป.6_ตอน12 ใบความรู้_อาหารยอดนิยม_ครูนิตยา_สังคม_ป.6_ตอน12 ภาพเอกลักษณ์ชาติอาเซียนประกอบกิจกรรม_ครูนิตยา_สังคม_ป.6_ตอน12 เกมเตรียมตัวสู่อาเซียน_ครูนิตยา_สังคม_ป.6_ตอน12 แบบประเมินกิจกรรมกลุ่ม_ครูนิตยา_สังคม_ป.6_ตอน12 ใบกิจกรรม_ข้อตกลงและคำชี้แจงสู่การปฏิบัติงาน_ครูนิตยา_สังคม_ป.6_ตอน12 นักเรียนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมที1ส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ1นและประเทศอย่างไร การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที.ส่งเสริมประชาธิปไตยก่อให้เกิดผลดีอย่างไร วิธีปฏิบัติในการใช้สิ ทธิออกเสี ยง เลือกตั(งตามระบอบประชาธิปไตย ใบงานเรื่องการเข้าร่วมและปฏิบัติตนในวันสำ คัญทางพระพุทธศาสนา ใบงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ใบงานเรื่องการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ ใบงานเร่ืองการออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย...