วันพุธ, เมษายน 8, 2020

รวมข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ป.1-6

ลงให้สำหรับครูที่ต้องการใช้นะครับ ข้อสอบสังคมฯ ป.1 เทอม2-60 ข้อสอบสังคมฯ ป.2 เทอม2-60 ข้อสอบสังคมฯ ป.3 เทอม2-60 ข้อสอบสังคมฯ ป.4 เทอม2-60 ข้อสอบสังคมฯ ป.5 เทอม2-60 ข้อสอบสังคมฯ ป.6 เทอม2-60

รวมข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1-6

เลือกโหลดได้ นะครับอัพลงแล้ว ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 เทอม2-60 ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.2 เทอม2-60 ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.3 เทอม2-60 ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4 เทอม2-60 ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 เทอม2-60 ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 เทอม2-60

รวมข้อสอบ เทอม 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 วิชาคณิตศาสตร์

โหลดง่ายไม่ต้องมีลิงค์ใดๆ ข้อสอบคณิต ป.1 เทอม2-60 ข้อสอบคณิต ป.2 เทอม2-60 ข้อสอบคณิต ป.3 เทอม2-60 ข้อสอบคณิต ป.4 เทอม2-60 ข้อสอบคณิต ป.5 เทอม2-60 ข้อสอบคณิต ป.6 เทอม2-60

รวมข้อสอบ เทอม 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 วิชาภาษาไทย

เลือกโหลดได้เลยนะครับ ลงไฟล์ให้เรียบร้อย ข้อสอบภาษาไทย ป.1 เทอม2-60 ข้อสอบภาษาไทย ป.2 เทอม2-60 ข้อสอบภาษาไทย ป.3 เทอม2-60 ข้อสอบภาษาไทย ป.4 เทอม2-60 ข้อสอบภาษาไทย ป.5 เทอม2-60 ข้อสอบภาษาไทย ป.6 เทอม2-60

รวมข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ป.1-6

ลงให้สำหรับครูที่ต้องการใช้นะครับ ข้อสอบสังคมฯ ป.1 เทอม2-60 ข้อสอบสังคมฯ ป.2 เทอม2-60 ข้อสอบสังคมฯ ป.3 เทอม2-60 ข้อสอบสังคมฯ ป.4 เทอม2-60 ข้อสอบสังคมฯ ป.5 เทอม2-60 ข้อสอบสังคมฯ ป.6 เทอม2-60

รวมข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ป.1-6

ลงให้สำหรับครูที่ต้องการใช้นะครับ ข้อสอบสังคมฯ ป.1 เทอม2-60 ข้อสอบสังคมฯ ป.2 เทอม2-60 ข้อสอบสังคมฯ ป.3 เทอม2-60 ข้อสอบสังคมฯ ป.4 เทอม2-60 ข้อสอบสังคมฯ ป.5 เทอม2-60 ข้อสอบสังคมฯ ป.6 เทอม2-60

รวมข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1-6

เลือกโหลดได้ นะครับอัพลงแล้ว ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 เทอม2-60 ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.2 เทอม2-60 ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.3 เทอม2-60 ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4 เทอม2-60 ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 เทอม2-60 ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 เทอม2-60

รวมข้อสอบ เทอม 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 วิชาคณิตศาสตร์

โหลดง่ายไม่ต้องมีลิงค์ใดๆ ข้อสอบคณิต ป.1 เทอม2-60 ข้อสอบคณิต ป.2 เทอม2-60 ข้อสอบคณิต ป.3 เทอม2-60 ข้อสอบคณิต ป.4 เทอม2-60 ข้อสอบคณิต ป.5 เทอม2-60 ข้อสอบคณิต ป.6 เทอม2-60

รวมข้อสอบ เทอม 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 วิชาภาษาไทย

เลือกโหลดได้เลยนะครับ ลงไฟล์ให้เรียบร้อย ข้อสอบภาษาไทย ป.1 เทอม2-60 ข้อสอบภาษาไทย ป.2 เทอม2-60 ข้อสอบภาษาไทย ป.3 เทอม2-60 ข้อสอบภาษาไทย ป.4 เทอม2-60 ข้อสอบภาษาไทย ป.5 เทอม2-60 ข้อสอบภาษาไทย ป.6 เทอม2-60

รวมงานเอกสาร สำหรับโรงเรียน รวมในลิงค์นี้ และอัพเดทในลิงค์นี้เลย

📚📙📘📗📘📙📚 โหลดเก็บๆไว้เลยรวดเดียว!!!! 1.คู่มือการบริหารงาน 4 ฝ่าย.docx https://drive.google.com/…/1k2njCl7hM_MSd0EWMlQcSSNxDkYniFL… 2.หลักสูตร 8 กลุ่มสาระ (ปรับปรุง).docx https://drive.google.com/…/14mEstw478DF7Uao4_nx7gRWPEHqoUtGX 3.คศ2.ว17.docx https://drive.google.com/…/1bKzTVT58OLHDPW1h_ScmFWfjyv_3tenN 4.ตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษาบ้านฝาผนัง.docx https://drive.google.com/…/0B_AlJXC6HGMoSElLc2Z1QXhNcE…/view 5.รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report)สถานศึกษา.docx https://drive.google.com/…/1FVClvq9wHqzNofKvvU9qw3u3uO…/view 6.แบบคำร้องขอย้ายแบบใหม่.docx https://drive.google.com/…/1gmA0qF681x4KcU0zLZoAo_XXMK…/view 7.แบบคำร้องขอย้ายครูตามเกณฑ์ ว16/2560.docx https://drive.google.com/…/1POVyoMEx56kkANZLxgxdRsPaiM…/view 8.แบบประเมินประสิทธิภาพครูเลื่อนเงินเดือนครู.docx https://drive.google.com/…/165RqqP-N5pHQkTM5-30q9zUO5X…/view 9. แบบบันทึกเลื่อนเงินเดือนครู ว20.docx https://drive.google.com/…/1X08JVXRxkBMBWrL0WmXsvGkQiwtBqUx… 10.รวมไฟล์งาน Obec award.docx https://drive.google.com/…/1PczhaH6u1H-atGIfb3jEYtWLnBtMS4_… 11.เอกสารประกาศมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานและปฐมวัย การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา.docx https://drive.google.com/…/16DFTpFbZtUzDgFGyM9WZzAHU5j4RTGru 12.โปรแกรมตัดเกรดแบบ Excel สำเร็จรูป ประเมินผลอัตโนมัติรายเทอมรายปี https://thaiexcel.blogspot.com/2018/02/excel.html?m=1 13.รายงานการประชุมอบรม สัมมนา https://drive.google.com/…/1tYB59Fs7GK_hFP6J0HSNzEksT7…/view 14.ตัวอย่างฟอร์มจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน https://drive.google.com/…/1DwGoUpjzirmrI-PcT17tv6Di6j…/view

20 ต.ค.นี้ได้งบจ้างครูธุรการ-นักการภารโรง

20 ต.ค.นี้ได้งบจ้างครูธุรการ-นักการภารโรง อำนาจ วิชายานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า เรื่องนี้ภายในวันที่ 20 ตุลาคมนี้ สพฐ.จะจัดสรรงบประมาณลงไปให้โรงเรียนเพื่อให้มีการจ้างต่อเนื่อง ดังนั้นสิ้นเดือนตุลาคมนี้โรงเรียนสามารถจ้างครูธุรการและนักการภารโรงตามอัตราเดิมได้ทันที ทั้งนี้ตนได้หารือกับสำนักงานพัฒนาบริหารงานบุคคล (สพร.) ของ สพฐ.ถึงการวางแผนอัตรากำลังของกลุ่มครูธุรการและนักการภารโรงในอนาคต เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการวางแผนอัตรากำลัง เพราะไม่ใช่โรงเรียนไหนอยากจะจ้างก็จ้าง ซึ่งต้องทำตัวเลขอัตรากำลังการจ้างของกลุ่มคนเหล่านี้ให้ชัดเจนว่าโรงเรียนแต่ละขนาดจะมีครูธุรการหรือนักการภารโรงกี่คน โดยโรงเรียนบางแห่งอาจมีครูธุรการแค่ 2 คนหรือไม่จำเป็นต้องมีเลยก็ได้ อย่างไรก็ตาม ในอนาคตการของบประมาณสำหรับจ้างกลุ่มคนเหล่านี้ได้เตรียมแผนงานไว้แล้ว ซึ่งตนควบคุมเรื่องนี้เอง ดังนั้นหากสำนักงบประมาณไม่ให้ก็ต้องรับผิดชอบ

ปลัด ศธ. พร้อมทำงานตามนโยบาย รมว.ศธ. ต้องทำงานอย่างมีเอกภาพ

ปลัด ศธ. พร้อมทำงานตามนโยบาย รมว.ศธ. ต้องทำงานอย่างมีเอกภาพ นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวในการเข้ารับตำแหน่ง ว่า นโยบายหลักที่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. มอบหมายให้ดำเนินการ คือ ทำอย่างไรให้เกิดเอกภาพ ไม่มีการแบ่งเป็นแท่ง แต่ให้ทำงานในภาพรวมของกระทรวง โดยเฉพาะนโยบายรัดเข็มขัด 4 ข้อ ทั้งงดดูงานต่างประเทศ 1 ปี ลดการสัมมนาที่ใช้เงินก้อนใหญ่ ยกเลิกการจัดงานแบบอีเว้นต์ และทบทวนงบประมาณที่ซ้ำซ้อน...

ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ต้องเข้าไปบันทึกการเข้าเรียนและบันทึกน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียนให้ทันภายในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เพื่อรักษาสิทธิผลประโยชน์ของนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ต่อไปิ

เรียน ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทุกท่าน ด้วย ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (ระบบ CCT) กำหนดให้ทุกโรงเรียนในสังกัดได้บันทึกการเข้าเรียนและบันทึกน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ภายในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 จึงขอท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบหมายให้ครูประจำชั้น ใช้รหัสครูคัดกรองเข้าไปบันทึกการเข้าเรียนและบันทึกน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ภายในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562...

คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม จำนวน 7 แห่ง 7 หลักสูตร

          ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 มีมติ ให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จำนวน 7 แห่ง โดยก่อนหน้านี้ คุรุสภาได้ประกาศรับรองหลักสูตรฯ ไปแล้ว จำนวน 38...