Reset Epson L3110 โปรแกรม reset ซับหมึกไฟเตือน 2 ดวง

พอดีเจอปัญหาเลยเอามาแชร์ โหลดโปรแกรมด้านล่าง แล้วทำตามขั้นตอนได้เลย รับรองหาย เพื่อเป็นการช่วยนะครับ ถือว่าวินๆ Epson L3110, Epson L3110 ...

DMC 2563 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูลปีการศึกษา 2563 แล้ว

ประกาศ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เปิดเมนูให้ทำข้อมูลต้นปีการศึกษา 2563 (15 มิ.ย. ถึง 18 ก.ค. 2563) แนวทางการทำข้อมูลปีการศึกษา 2563 พื้นฐานโรงเรียน จำนวนห้องเรียน พิกัดโรงเรียน ข้อมูลไฟฟ้า ประปา และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆให้ตรวจสอบและปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และถูกต้อง ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนปี 2563 ที่ระบบเลื่อนชั้น/ซ้ำชั้นมาให้แล้ว...

รวมใบงานภาษาอังกฤษ แยกเป็นเรื่องๆเข้าใจง่าย อัพใหม่

อัพให้ใหม่นะคะ พอดีเว็บไซต์มีปัญหานิดหน่อยค่ะ วันนี้อัพเสร็จวันหลังจะมาจัดเรียงข้อมูลให้นะคะ  ไฟล์ยังำม่เป็นระเบียบเท่าไหร่ 44Phonemes a-an-indefinite a-an-the-worksheet a-an-the-worksheet-ans abilities-can-for-kids active-passive active-passive-ans active-passive-voice-ans active-to-passive active-to-passive-ans active-to-passive-voice active-to-passive-voice-ans active-vs-passive-voice Adjecties-ending-ed-ing adjective-formation-negative-prefixes adjectives-adverbs-exercises adjectives-adverbs-exercises-ans adjectives-adverbs-quiz adjectives-adverbs-quiz-ans adjectives-adverbs-structure-quiz adjectives-adverbs-structure-quiz-2...

แผนการสอนภาษา พาที ไฟล์ Word แก้ไขได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย-ป.๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เพื่อนกัน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ไปโรงเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ พูดเพราะ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ เกือบไป หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ตามหา หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เพื่อนรัก เพื่อนเล่น หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑ ช้างน้อยน่ารัก หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐...

ฟรี แผนการสอน ภาษาพาที ป.6 ไฟล์ Word แก้ไขได้

ตามที่เคยบอกว่าจะแจก แต่สำหรับท่านที่ต้องการ เรากำลงัทะยอยแจก   ป.1-ป.6 กรุณารอ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๖ พ่างเพี้ยงพสุธา หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๕ นิทานแสนสนุก หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๔ เสียแล้วไม่กลับคืน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๓ หนึ่งในประชาคม หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๒ สี่ศิษย์พระดาบส หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑ สวยร้ายสายลับ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ ช้อนกลางสร้างสุขภาพ...

ชุดพัฒนาการ เรียนรู้ด้านการอ่าน

เอกสารชุด “แนวทางพัฒนาการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้” ได้จัดทำและเผยแพร่ครั้งแรกในปีพ.ศ. 2551 โดยในครั้งนั้นได้จัดทำเป็นเอกสาร 5 เล่ม คือ เล่มที่ 1ความรู้พื้นฐานและแนวทางพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เล่มที่ 2 การเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เล่มที่ 3 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน เล่มที่ 4 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน และเล่มที่ 5 เทคนิค...

รับสมัครสอบข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ไม่ต้องวิ่งและว่ายน้ำ 96 อัตรา

รายละเอียดการเปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการตวจคนเข้าเมือง <1> รายละเอียดการเปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการตวจคนเข้าเมือง <2> รายละเอียดการเปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการตวจคนเข้าเมือง <3> - รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. - 24 พ.ย. 2563 . - ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ วันที่ 2-3 ธ.ค 2563 . - สอบข้อเขียน วันที่ 27 ธ.ค. 2563...

แผนปฐมวัยภาคเรียนที่ 2

1.แผนการจัดประสบการณ์ หนูทำได้ 2.แผนการจัดประสบการณ์ จ๊ะจ๋าแต่งตัว 3.แผนจัดประสบการณ์ ดอกไม้แสนสวย(ดอกไม้หลายสี) 4.แผนจัดประสบการณ์ การดูแลความปลอดภัย(ลูกกระต่ายแสนซน) 5.แผนการจัดประสบการณ์ ใครมีปีก(ฉันมีปีก) 6.แผนจัดประสบการณ์ อาหารดีมีประโยชน์(เราจะโต) 7.แผนจัดประสบการณ์ ที่อยู่ของฉัน ที่อยู่ของเธอ 8.แผนจัดประสบการณ์ ฉันเป็นฉันเอง(เจ้าหมูขี้โม้) 9.แผนการจัดประสบการณ์ หนูเห็นอะไรเอ่ย 10.แผนการจัดประสบการณ์ รถไฟ 11.แผนจัดประสบการณ์ เป่่าปี่จอมตะกละ 12.แผนการจัดประสบการณ์...

แผนปฐมวัยภาคเรียนที่ 1

เชิญโหลด 1.แผนการจัดประสบการณ์ หนูทำได้ 2.แผนการจัดประสบการณ์ จ๊ะจ๋าแต่งตัว 3.แผนจัดประสบการณ์ ดอกไม้แสนสวย(ดอกไม้หลายสี) 4.แผนจัดประสบการณ์ การดูแลความปลอดภัย(ลูกกระต่ายแสนซน) 5.แผนการจัดประสบการณ์ ใครมีปีก(ฉันมีปีก) 6.แผนจัดประสบการณ์ อาหารดีมีประโยชน์(เราจะโต) 7.แผนจัดประสบการณ์ ที่อยู่ของฉัน ที่อยู่ของเธอ 8.แผนจัดประสบการณ์ ฉันเป็นฉันเอง(เจ้าหมูขี้โม้) 9.แผนการจัดประสบการณ์ หนูเห็นอะไรเอ่ย 10.แผนการจัดประสบการณ์ รถไฟ 11.แผนจัดประสบการณ์ เป่่าปี่จอมตะกละ 12.แผนการจัดประสบการณ์...

ข้อสอบ TEDET รวมย้อนหลัง

ข้อสอบ TEDET 2562 รอบ All Star Intelligent Contest  ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 2  ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 2  ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 3  ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 3  ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 4  ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 4  ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 5  ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 5  ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 6  ข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 6  ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2  ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2  ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  ข้อสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เฉลยคำตอบพร้อมแนวคิด การสอบประเมิน...

รวมใบงานภาษาอังกฤษ แยกเป็นหมวดหมู่ 32 หมวด

รวมและแยกออกเป็นหมวดหมู่ให้แล้วนะครับ action word AgeCanCould BodyHaveGot OppositesVerbs VerbsMatching VerbsMatching2 VerbsMatching3 age AgeBirthday AgeCanCould AgeFamily (1) AgeFamily AgeStages HowOldAreThey HowOldAreYou alphabet LetterA LetterB LetterC LetterD LetterE LetterF LetterG LetterH LetterI LetterJ LetterK...

แบบฝึกคัดภาษาไทย

44 ตัวอักษรรวมอยู่ที่นี้แล้ว kad_t_16 kad_t_17 kad_t_18 kad_t_19 kad_t_20 kad_t_21 kad_t_22 kad_t_23 kad_t_24 kad_t_25 kad_t_26 kad_t_27 kad_t_28 kad_t_29 kad_t_30 kad_t_31 kad_t_32 kad_t_33 kad_t_34 kad_t_35 kad_t_36 kad_t_37 kad_t_38...

แบบฝึกอ่านคล่องเขียนคล่อง ป.1-6

สำหรับครูและผู้ปกครองนะคะ นำไปใช้ได้เลยค่ะ เขียนได้ ป.1 เขียนได้ ป.2 เขียนได้ ป.3 เขียนคล่อง ป.4 เขียนคล่อง ป.5 เขียนคล่อง ป.6 อ่านคล่อง ป.4 อ่านคล่อง ป.5 อ่านคล่อง ป.6 อ่านออก ป.1 อ่านออก ป.2 อ่านออก...

รวมใบงาน แผนการสอน ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6

ใบงานแนะแนวลูกเสือ ป.6 เฉลยใบงานแนะแนว ป.6 เฉลยใบงานลูกเสือ ป.6 แบบบันทึกการประเมิน ใบงานแนะแนว ป.6 ใบงานลูกเสือ ป.6 ใบงานการงานฯ ป.6 เฉลยใบงานการงานฯ ป.6 ใบงานการงานฯ ป.6 มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด ของใบงานนะคะ ~$งานภาษาพาที ป.6 ~$งานวิทยาศาสตร์ ป.6 ~$งานคณิตศาสตร์ ป.6 Worksheet E. P.6...

แผนการสอน อนุบาล 2 40 สัปดาห์

ลองนำเอาไปใช้กันดูนะคะ แผนประสาทสัมผัส2 ปฐมนิเทศ 2 แผนฤดูร้อน2 น้ำ2 แผนชุมชนของเรา1 แผนเครื่องมือเครื่องจักร1 แผนเวลา 1 แผนวันขึ้นปีใหม่1 แผนวิทยาศาสตร์น่ารู้1 แผนกลางวันกลางคืน1 แผนต้นไม้2 แผนตาวิเศษ2 แผนอากาศ1 แผนคนดีมีประโยชน์2 แผนโลกสวยด้วยมือเรา2 แผนฤดูหนาว1 แผนมด2 แผนวันพ่อ1 แผนวันแม่ 13+1 แผนข้าว2 แผนวันเข้าพรรษา2...

แบบฝึก ป.๑ – ๒ ไม่ขออภิบาย แต่นำไปใช้ได้ เข้าถึงดี

ประสบการณ์ทำงาน ครูแกนนำภาษาไทยและบูรณาการระดับประถมศึกษา (Master  Teacher)   ตามโครงการ ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต ๑ ๒.  รองประธานชมรมห้องสมุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต ๑ ๓.   คณะทำงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๑ ๔.   คณะทำงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ เรียนรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต ๑ 1อักษรนำ 2อักษรนำ 7คำควบกล้ำแท้ ด้วย ว 9ชุดคำประวิสรรชนีย์(1)...

รวม แบบฝึกคำที่มี พยัญชนะ ควบกล้ำ

แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การอ่านออกเสียง คำที่มีพยัญชนะ กร ควบกล้ำ กร เป็นอักษร ควบกล้ำแท้  ออกเสียง กรอ เป็นเสียงกล้ำ พร้อมกัน ซึ่งเป็นคำที่มีพยัญชนะต้น ๒ ตัว โดยมี ร ตามหลังพยัญชนะตัวแรก เวลาอ่านให้ออกเสียงพยัญชนะต้นทั้ง ๒ ตัวพร้อมกัน ซึ่งเราเรียกว่า คำควบแท้ แบบฝึกคำที่มี พยัญชนะ ตร ควบกล้ำ...

รวมใบงาน คณิตศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

รวมมาให้แล้วนะครับ ใบกิจกรรม1_ครูอัญชุลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน24 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชุลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน23 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชุลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน22 ใบกิจกรรม3_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน21 ใบกิจกรรม2_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน21 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน21 ใบกิจกรรม3_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน20 ใบกิจกรรม2_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน20 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน20 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน19 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน18 ใบกิจกรรม2_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน17 ใบกิจกรรม1_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน17 ใบกิจกรรม1_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน16 ใบกิจกรรม2_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน15 ใบกิจกรรม1_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน15 ใบกิจกรรม2_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน14 ใบกิจกรรม1_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน14 เอกสารประกอบ_ครูยุพิน_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน13 ใบกิจกรรม_ครูยุพิน_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน13 เอกสารประกอบ_ครูยุพิน_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน12 ใบกิจกรรม_ครูยุพิน_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน12 ใบกิจกรรม2_ครูอนงค์_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน06 ใบกิจกรรม1_ครูอนงค์_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน06 ใบกิจกรรม_ครูอนงค์_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน05 ใบกิจกรรม_ครูอนงค์_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน04 ใบกิจกรรม_ครูอนงค์_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน03ให้

รวมใบงาน สังคมศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

รวมใบงาน สังคมศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ใบงาน 1 การทำงานอย่างสุจริตให้สังคมสงบสุข ใบงาน 2 การทำงานอย่างสุจริตให้สังคมสงบสุข ความเปลี่ยนแปลงของการดำเนินชีวิตจากอดีตถึงปัจจุบัน คุณธรรม 12 ประการ ลักษณะความสามารถและความดีของตนเอง ตอนที่ 1 คุณธรรม 12 ประการ ลักษณะความสามารถและความดีของตนเอง ตอนที่ 2 ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรส่วนรวม ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน วันเวลาตามระบบจันทรคติ

รวมใบงาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

รวมใบงาน วิทยาศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ใบกิจกรรม การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต ใบงาน 1 การจำแนกพืชในท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ ได้แก่ พืชบก พืชน้ำ ใบงาน 1 การจำแนกสัตว์ ใบงาน 2 การจำแนกสัตว์ ใบงาน การจำแนกพืชในท้องถิ่น ใบงาน การจำแนกสัตว์ในท้องถิ่นโดยนักเรียนกำหนดเกณฑ์เอง ใบงาน การสำรวจสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น การจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิต การจัดกลุ่มสิ่งไม่มีชีวิต การจัดกลุ่มสิ่งที่คล้ายกัน การจำแนกพืชในท้องถิ่น 1 การจำแนกพืชในท้องถิ่น 2 การจำแนกพืชในท้องถิ่น 3 การจำแนกพืชในท้องถิ่นโดยนักเรียนกำหนดเกณฑ์เอง การจำแนกสัตว์ การจำแนกสัตว์ในท้องถิ่นโดยนักเรียนกำหนดเกณฑ์เอง การตอบสนองคืออะไร การสำรวจสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น...

รวมใบงาน ภาษาต่างประเทศ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

รวมใบงาน ภาษาต่างประเทศ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ใบงานภาษาอังกฤษ ป.1 kru2day (1) ใบงานภาษาอังกฤษ ป.1 kru2day (1) ใบงานภาษาอังกฤษ ป.1 kru2day (2) ใบงานภาษาอังกฤษ ป.1 kru2day (3) ใบงานภาษาอังกฤษ ป.1 kru2day (4) ใบงานภาษาอังกฤษ ป.1 kru2day (5) ใบงานภาษาอังกฤษ ป.1...

รวมใบงานภาษาไทย ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

รวมใบงานภาษาไทย ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ใบกิจกรรม_ใบงานสระโอ_ครูสุรีย์_ไทย_ป.1_ตอน11 ใบงาน 1 พยางค์ ใบงาน 2 พยางค์ การเขียนคำประสมสระอี การเขียนคำประสมสระอู การเตรียมความพร้อม การแต่งประโยค 1 การแต่งประโยค 2 การต่อเติมภาพสระอี การต่อเติมภาพสระอู การอ่านคำประสมสระอา การอ่านคำประสมสระอี 1 การอ่านคำประสมสระอี 2 การอ่านคำประสมสระอี การอ่านคำประสมสระอี การอ่านคำประสมสระอู 1 การอ่านคำประสมสระอู 2 การอ่านสระอา คำคล้องจอง 1 คำคล้องจอง 2 ประโยคสามส่วน ผันเสียงวรรณยุกต์อักษรกลาง พยัญชนะไทย ตอน 1 พยัญชนะไทย ตอน 2 พยัญชนะไทย พยางค์ อ่านสะกดคำ

รวมใบงานคณิตศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

รวมใบงานคณิตศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน ใบงาน โจทย์ปัญหาการลบ ใบงาน การเปรียบเทียบจำนวนและการใช้เครื่องหมาย , , =, ≠ ใบงาน การกระจายหลักเลขจำนวน 1-20 ใบงาน การนับเพิ่มและนับลด ใบงาน การบวก ลบระคน ใบงาน การบวกลบระคน จำนวน 1-20 การเปรียบเทียบความจุ การเปรียบเทียบน้ำหนัก การชั่งน้ำหนักโดยใช้หน่วยชั่งที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การตวงโดยใช้หน่วยกลางที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การบวกจานวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20 การลบ การวัดความยาว การอ่านและเขียนจานวนตัวเลข 1-5 การอ่านและเขียนจานวนตัวเลข 6-10 การอ่านและเขียนจานวนตัวเลข...

สตรีชัยภูมิ ร่วม 2,500 รวมตัวขับไล่ ผอ.โกง

สตรีชัยภูมิ ร่วม 2,500 รวมตัวขับไล่ ผอ.โกง เช้านี้ (14/11/59) ที่ศาลากลางชัยภูมิ นักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ร่วม 2,500 คน รวมตัวยื่นหนังสือขับไล่ ผอ. สืบเนื่องจากประเด็นทุจริตหลายกรณี โดยหนังสือแถลงการณ์อ้างถึงประเด็นการทุจริตหลายเรื่อง เช่น การจัดซื้อชุดดับเพลิงซึ่งปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเคยนำเสนอข้อมูลไปแล้ว การตกแต่งสวนกล้วยไม้ปลอมและตุ๊กตาหินแพงกินจริง การจัดซื้อรถกอล์ฟราคาแพงสำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ส่งเอกสาร การจัดซื้อครุภัณฑ์แล้วใช้การไม่ได้หลายรายการ ความไม่โปร่งใสเกี่ยวกับรายได้ของร้านค้าร้านสวัสดิการต่าง ๆ ของโรงเรียน เก็บค่า...

แผนการสอนระดับ อนุบาล 1-2-3 พร้อมแผนจัดการเรียนรู้ 20 หน่วย เทอม 1-2

แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ปีที่ 1 สาระที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก                                                                            ชื่อหน่วย ของเล่นของใช้ของฉัน สอนวันที่ ..... เดือน ..................... พ.ศ. ...........                                                                                         เวลา 50 นาที ................................................................................................................................................................................... กิจกรรม เกมการศึกษา จุดประสงค์การเรียนรู้ เล่นเกม “บัตรคำคู่ภาพเกี่ยวกับของใช้” ได้ถูกต้อง ร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีฝึกทักษะการคิดและแก้ปัญหา สาระการเรียนรู้ สาระที่ควรเรียนรู้ *...

แผนการสอน ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 -6

แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้<สำหรับคุณครูนำไปใช้ในการสอนนักเรียน แบ่งเป็นแต่ละช่วงชั้น แต่ละเรื่อง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการนำไปใช้สอนนักเรียน.แผนการสอน หมายถึงแผนการหรือโครงการที่จัดทำเป็น ลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้ในการปฏิบัติการสอนในรายวิชาใด วิชาหนึ่งเป็นการเตรียมการสอน<อย่างมีระบบ และเป็นเครื่องมือ ที่ช่วยให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไปสู่จุดประสงค์การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.๑ แนวทางกำหนดหน่วยการเรียนรู้ฯ ป.๑ หน่วยการเรียนรู้การเตรียมความพร้อม หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ใบโบก ใบบัว หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภูผา หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เพื่อนกัน...

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ป.2 ไฟล์ Word แก้ไขได้

ดาวน์โหลดฟรี ชีทแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ระดับประถมต้น เรื่องการนับจำนวนค่ะ คณิตศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่มุ่งค้นคว้าเกี่ยวกับ โครงสร้างนามธรรมที่ถูกกำหนดขึ้นผ่านทางกลุ่มของสัจพจน์ซึ่งมีการให้เหตุผลที่แน่นอนโดยใช้ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ และสัญกรณ์คณิตศาสตร์ เรามักนิยามโดยทั่วไปว่าคณิตศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและโครงสร้าง, การเปลี่ยนแปลง และปริภูมิ กล่าวคร่าว ๆ ได้ว่าคณิตศาสตร์นั้นสนใจ "รูปร่างและจำนวน" เนื่องจากคณิตศาสตร์มิได้สร้างความรู้ผ่านกระบวนการทดลอง บางคนจึงไม่จัดว่าคณิตศาสตร์เป็นสาขาของวิทยาศาสตร์ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ป.2ช่วยเรื่องการนับ เข้าใจจำนวนมากน้อย แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป2 (1) แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป2 (1) แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป2 (2) ...

ใบงานแจกลูกสะกดคำ 11 ชุด

เนื่องจากตอนนี้ เรื่องการสะกดคำที่เห็นก่อนหน้านี้ ไม่คุ้นอย่างที่เราเคยร่ำเรียนมา และมีเพื่อนๆ หลายท่านแสดงความเป็นห่วงว่าจะทำให้เด็กอ่านหนังสือไม่คล่องหรืออ่านไม่ออก วันนี้มีความรู้มาฝาก ทบทวนความจำสำหรับเพื่อนๆ ที่อาจจะลืมวิธีการอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการวิชาภาษาไทย โดยเฉพาะเพื่อนๆ ที่เคยเรียนแบบเรียน มานะ มานีฯ ** ความรู้เรื่อง การสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ **]การแจกลูก หมายถึง การเทียบเสียง เริ่มต้นจากการสอนให้จำและออกเสียงคำ แล้วนำรูปคำซึ่งเปรียบเสมือนแม่มากระจายหรือแจกลูก โดยการเปลี่ยนสระ หรือเปลี่ยนพยัญชนะต้น หรือเปลี่ยนพยัญชนะท้าย(ตัวสะกด) มีวิธีการดังนี้ 1. ยึดพยัญชนะต้นเป็นหลัก...

แบบฝึกคณิตศาสตร์ อนุบาล 1-2-3 แนะนำ

“คณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด ถ้ารู้หลักการคิดคำนวณและ ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ” One by One แบบฝึกคณิตศาสตร์ มีเนื้อหา เกี่ยวกับจำนวนบวกและจำนวนลบ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนเต็ม เลขยกกำลัง รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การเขียนกราฟ การแปรผันตรงและการแปรผกผัน  แบ่งเนื้อหาเป็นหัวข้อ เรื่องย่อย ๆ  แต่ละหัวข้อมี 2 หน้า ประกอบด้วยสรุปใจความสำคัญ ตัวอย่างการทำโจทย์ และแบบฝึกหัด  แนะนำให้ทำวันละ 2 หน้า หรือ 1 หัวข้อ โดยอ่านเนื้อหาและฝึกทำโจทย์ พร้อมกับตรวจสอบว่าทำถูกต้อง >ทั้งหมดหรือไม่...

สาระสุขภาพ

IT FOR KRU