โครงสร้างรายวิชา คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา 1-6 และ ม.1-3

โครงสร้างรายวิชา คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา 1-6 และ ม.1-3 2. หลักสูตรคณิตศาสตร์ ป.210.โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน_2 10.โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน_2 2.หลักสูตรคณิตศาสตร์ ป.1 2. หลักสูตรคณิตศาสตร์ ม.1-3 2. หลักสูตรคณิตศาสตร์ ป.6 2. หลักสูตรคณิตศาสตร์...

ลงประกาศขายในกลุ่มต้องมีรหัสสมาชิก รหัสสมาชิกสามารถ ลง ได้ทั้งหมด 18 กลุ่ม

ลงประกาศขายในกลุ่มต้องมีรหัสสมาชิก รหัสสมาชิกสามารถ ลง ได้ทั้งหมด 18 กลุ่ม หากสนใจทักหาแอดมินเลยค่ะ เพจ : https://www.facebook.com/kru2daycom กลุ่ม https://www.facebook.com/groups/kru01 https://www.facebook.com/groups/kru02 https://www.facebook.com/groups/kru03 https://www.facebook.com/groups/kru04 https://www.facebook.com/groups/kru05 https://www.facebook.com/groups/kru06 https://www.facebook.com/groups/kru006 https://www.facebook.com/groups/anuban123 https://www.facebook.com/groups/forkruthai/ https://www.facebook.com/groups/maththai/ https://www.facebook.com/groups/free1009 เพิ่มเติม https://www.facebook.com/groups/kruanuban https://www.facebook.com/groups/krupor1 https://www.facebook.com/groups/krupor2 https://www.facebook.com/groups/krupor3 https://www.facebook.com/groups/krupor4 https://www.facebook.com/groups/krupor5 https://www.facebook.com/groups/krupor06 สนใจรหัสสมาชิก : m.me/1923230364574215  

บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี5

บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี5 บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี5

วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2567 เช็ควันหยุดราชการ วันหยุดธนาคารที่นี่

พฤษภาคม วันจันทร์ 6 พฤษภาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 วันพืชมงคล ...

Latest

แผนการสอนภาษา พาที ไฟล์ Word แก้ไขได้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย-ป.๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เพื่อนกัน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ไปโรงเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ พูดเพราะ...

คู่มือการเขียนหนังสือราชการ มีจำนวน 39 หน้า อ่านเข้าใจง่าย

คู่มือการเขียนหนังสือราชการ มีจำนวน 39 หน้า อ่านเข้าใจง่าย มีตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือราชการต่างๆ และข้อแนะนำในการพิมพ์หนังสือราชการด้วยคอมพิวเตอร์ด้วย สะดวกทันสมัยมาก คู่มือการเขียนหนังสือราชการ มีจำนวน 39...

แผนการสอน ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 -6

แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้<สำหรับคุณครูนำไปใช้ในการสอนนักเรียน แบ่งเป็นแต่ละช่วงชั้น แต่ละเรื่อง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการนำไปใช้สอนนักเรียน.แผนการสอน หมายถึงแผนการหรือโครงการที่จัดทำเป็น ลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้ในการปฏิบัติการสอนในรายวิชาใด...

รวม แบบฝึก และใบงาน คณิตศาสตร์ ป.1

โหลดนำไปใช้ได้เลยนะคะ แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน ใบงาน โจทย์ปัญหาการลบ ใบงาน การเปรียบเทียบจำนวนและการใช้เครื่องหมาย , , =, ≠ ใบงาน...

รวม แบบฝึก และใบงาน คณิตศาสตร์ ป.1

โหลดนำไปใช้ได้เลยนะคะ แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน ใบงาน โจทย์ปัญหาการลบ ใบงาน การเปรียบเทียบจำนวนและการใช้เครื่องหมาย , , =, ≠ ใบงาน...

รวม แบบฝึก และใบงาน ภาษาไทย ป.1

โหลดนำไปใช้นะคะ ใบกิจกรรม_ใบงานสระโอ_ครูสุรีย์_ไทย_ป.1_ตอน11 ใบงาน 1 พยางค์ ใบงาน 2 พยางค์ การเขียนคำประสมสระอี การเขียนคำประสมสระอู การเตรียมความพร้อม การแต่งประโยค 1 การแต่งประโยค 2 การต่อเติมภาพสระอี การต่อเติมภาพสระอู การอ่านคำประสมสระอา การอ่านคำประสมสระอี 1 การอ่านคำประสมสระอี 2 การอ่านคำประสมสระอี การอ่านคำประสมสระอี การอ่านคำประสมสระอู...

รวมแบบฝึกคณิตศาสตร์ ป.1

จากโจทย์ ในสวนสัตว์มีลิง 41 ตัว มีกวาง 32 ตัว สวนสัตว์นี้มีสัตว์ทั้งหมด กี่ตัว ข้อใดคือสิ่งที่โจทย์กำหนด ก....

รวมแบบฝึก ภาษาไทย ป.1

เกมเลียนเสียงสัตว์ ครูทำสลากเขียนชื่อสัตว์ ๔  ชนิด คือ เป็ด  หมู  ไก่  แมว ...

หารือ

ไปเรื่อย

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็น เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็น เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กรกฎาคม 2558...

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย รับสมัคร พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ           ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)...