วันเสาร์, เมษายน 20, 2019

ข่าวการศึกษา

รมว.ศธ.หารือความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตเยอรมนี

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายเก-ออร์ค ชมิท เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนจากสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ร่วมหารือ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องดำรงราชานุภาพ กระทรวงศึกษาธิการ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ประเทศไทยและเยอรมนีมีความสัมพันธ์ที่ดีมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน สำหรับความร่วมมือด้านการศึกษาในปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการได้มีความร่วมมือกับสภาหอการค้าเยอรมันไทย ในการร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติ เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนากำลังคนให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาในหลายด้าน ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา...

คุรุสภาเปิดให้บริการยื่นขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบ KSP School

          ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้เปิดให้บริการยื่นขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบ KSP School เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สถานศึกษา ทั้งนี้ ยื่นคำขอฯ ผ่านระบบ KSP School สถานศึกษาจะสามารถตรวจสอบและพิมพ์ข้อมูลสถานะการยื่นหนังสือดังกล่าว จากระบบสารสนเทศของคุรุสภาได้ภายในระยะเวลา 15 วันทำการ (ชาวไทย) และ 7 วันทำการ...

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center “DMC61”

DMC61 ระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center:DMC ปีการศึกษา2561 คลิก  ลิงค์ >>>>>   คลิก  https://portal.bopp-obec.info/obec61/

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ และสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตร ๔ ปี)

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ และสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตร ๔ ปี) ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร เปิดเผยว่า ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี ในสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ และสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศาสตราจารย์คลินิก...

รมว.ศธ.ย้ำ สกสค. ดูแลครูในทุกมิติ

รมว.ศธ.ย้ำ สกสค. ดูแลครูในทุกมิติ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรรางวัล “เลิศรัฐ” นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.) พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรรางวัล “เลิศรัฐ” เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องปรินซ์ 3 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมา...

ประกาศ ศธ.เรื่อง สถานที่จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ.)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 เรื่อง สถานที่จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การดำเนินงานของ ศธภ. 18 แห่ง สอดคล้องกับเขตตรวจราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี และการปฏิบัติงานตามกลุ่มจังหวัดของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ที่ได้จัดตั้งกลุ่มจังหวัด จำนวน 18 กลุ่มจังหวัด 6 ภาค

ใบงานมาใหม่

รวมใบงาน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

รวมใบงาน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ใบกิจกรรมที่ 1 ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจเข้าและออก ใบกิจกรรมที่ 1 การทำงานในระบบหมุนเวียนเลือด ใบกิจกรรมที่ 1 การย่อยอาหารด้วยการเคี้ยว ใบความรู้_ครูบังอร_วิทย์_ป.6_ตอน09 ใบกิจกรรม_ครูบังอร_วิทย์_ป.6_ตอน09 ใบความรู้_ครูบังอร_วิทย์_ป.6_ตอน08 ใบกิจกรรม_ครูบังอร_วิทย์_ป.6_ตอน08 ใบกิจกรรม4_ปฏิกิริยาระหว่างปุ๋ยแอมโมเนียกับปูนขาว_ครูกรวรรณ_วิทย์_ป.6_ตอน20 ใบกิจกรรม3_ปฏิกิริยาระหว่างสารละลายผงฟูกับน้ำปูนใส_ครูกรวรรณ_วิทย์_ป.6_ตอน20 ใบกิจกรรม2_ปฏิกิริยาระหว่างสารละลายจุนสีกับสารละลายแอมโมเนียหอม_ครูกรวรรณ_วิทย์_ป.6_ตอน19 ใบกิจกรรม1_กิจกรรมลูกโป่งพอง_ครูกรวรรณ_วิทย์_ป.6_ตอน19 สารผสมกับสารเนื้อผสม สถานะของสาร ใบกิจกรรมที่...

รวมใบงาน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

รวมใบงาน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ใบกิจกรรม_ครูทองใหม่_วิทย์_ป.5_ตอน18 ใบกิจกรรม_ครูทองใหม่_วิทย์_ป.5_ตอน17 ใบความรู้_ครูกัญญารัตน์_วิทย์_ป.5_ตอน16 ใบกิจกรรม_ครูกัญญารัตน์_วิทย์_ป.5_ตอน16 ใบกิจกรรม_ครูกัญญารัตน์_วิทย์_ป.5_ตอน15 ใบความรู้_การจำแนกดอกของพืช_ครูชวนพิศ_วิทย์_ป.5_ตอน02 ใบกิจกรรม2-3_การจำแนกดอกของพืช_ครูชวนพิศ_วิทย์_ป.5_ตอน02 ใบกิจกรรม1_การจำแนกดอกของพืช_ครูชวนพิศ_วิทย์_ป.5_ตอน02 ใบความรู้_เรื่องส่วนประกอบของดอก_ครูชวนพิศ_วิทย์_ป.5_ตอน01 ใบกิจกรรม_ส่วนประกอบและหน้าที่ของดอก_ครูชวนพิศ_วิทย์_ป.5_ตอน01 ใบกิจกรรม_ส่วนประกอบของดอก_ครูชวนพิศ_วิทย์_ป.5_ตอน01

รวมใบงาน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

รวมใบงาน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ใบกิจกรรม_ครูวิชชุลาภา_วิทย์_ป.4_ตอน13 ใบกิจกรรม_ครูวิชชุลาภา_วิทย์_ป.4_ตอน12 ใบกิจกรรม_ครูวิชชุลาภา_วิทย์_ป.4_ตอน11 ใบความรู้_ครูวิชชุลาภา_วิทย์_ป.4_ตอน13 ใบกิจกรรม_ครูวิชชุลาภา_วิทย์_ป.4_ตอน10 ใบกิจกรรม_ครูเฉลิมชัย_วิทย์_ป.4_ตอน16 ใบกิจกรรม_ครูเฉลิมชัย_วิทย์_ป.4_ตอน15 ใบกิจกรรม_ครูเฉลิมชัย_วิทย์_ป.4_ตอน14 ใบความรู้_ครูเฉลิมชัย_วิทย์_ป.4_ตอน02 ใบกิจกรรม_ครูเฉลิมชัย_วิทย์_ป.4_ตอน02 ใบกิจกรรม_ครูเฉลิมชัย_วิทย์_ป.4_ตอน05 ใบความรู้_ครูเฉลิมชัย_วิทย์_ป.4_ตอน01 ใบกิจกรรม_ครูเฉลิมชัย_วิทย์_ป.4_ตอน01

รวมใบงาน วิชาสังคมศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

รวมใบงาน วิชาสังคมศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ใบงานเร่ืองการออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ใบงานเรื่องการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ ใบงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ใบงานเรื่องการเข้าร่วมและปฏิบัติตนในวันสำ คัญทางพระพุทธศาสนา แบบบันทึกการปฏิบัติสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยบทแผ่เมตตา แบบบันทึกการปฏิบัติเจริญสติในอิริยาบถชีวิตประจำวันและการเรียน ใบกิจกรรม_ครูศิริพร_สังคม_ป.6_ตอน08 ภาพเอกลักษณ์ชาติอาเซียนประกอบกิจกรรม_ครูนิตยา_สังคม_ป.6_ตอน12 ใบความรู้_อาหารยอดนิยม_ครูนิตยา_สังคม_ป.6_ตอน12 ใบความรู้_เพลงคำทักทายอาเซียน_ครูนิตยา_สังคม_ป.6_ตอน12 ใบความรู้_การแต่งกายอาเซียน_ครูนิตยา_สังคม_ป.6_ตอน12 ใบกิจกรรม_ข้อตกลงและคำชี้แจงสู่การปฏิบัติงาน_ครูนิตยา_สังคม_ป.6_ตอน12 แบบประเมินกิจกรรมกลุ่ม_ครูนิตยา_สังคม_ป.6_ตอน12 ใบกิจกรรม_ครูปานทิพย์_สังคม_ป.6_02 ใบความรู้_ครูปานทิพย์_สังคม_ป.6_02 ใบความรู้_ครูปานทิพย์_สังคม_ป.6_01 ใบกิจกรรม_ครูปานทิพย์_สังคม_ป.6_01

รวมใบงาน วิชาสังคมศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

รวมใบงาน วิชาสังคมศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5ใบความรู้_การปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาทอำนาจหน้าที่และความสำคัญ_ครูไพเราะ_สังคม_ป.5_ตอน10 ใบกิจกรรม5_องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_ครูไพเราะ_สังคม_ป.5_ตอน20 ใบความรู้_การปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาทอำนาจหน้าที่และความสำคัญ_ครูไพเราะ_สังคม_ป.5_ตอน10 ใบกิจกรรม4_องค์การปกครองพิเศษ_ครูไพเราะ_สังคม_ป.5_ตอน11 ใบกิจกรรม3_เทศบาล_ครูไพเราะ_สังคม_ป.5_ตอน11 ใบกิจกรรม2_องค์การบริหารส่วนตำบล_ครูไพเราะ_สังคม_ป.5_ตอน11 ใบกิจกรรม1_องค์การบริหารส่วนจังหวัด_ครูไพเราะ_สังคม_ป.5_ตอน11 ใบความรู้_การปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาทอำนาจหน้าที่และความสำคัญ_ครูไพเราะ_สังคม_ป.5_ตอน10 ใบกิจกรรม3_ความสำคัญภูมิปัญญาท้องถิ่นในกลุ่มประเทศอาเซียน_ครูไพเราะ_สังคม_ป.5_ตอน8 ใบกิจกรรม2_ความสำคัญภูมิปัญญาท้องถิ่นในกลุ่มประเทศอาเซียน_ครูไพเราะ_สังคม_ป.5_ตอน8 ใบกิจกรรม1_ความสำคัญภูมิปัญญาท้องถิ่นในกลุ่มประเทศอาเซียน_ครูไพเราะ_สังคม_ป.5_ตอน7

รวมใบงาน วิชาสังคมศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

รวมใบงาน วิชาสังคมศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาพประกอบการเรียน_ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย_ครูไพเราะ_สังคม_ป.4_ตอน18 ใบความรู้_ครูเรณู_สังคม_ป.4_ตอน17 ใบกิจกรรม_ครูเรณู_สังคม_ป.4_ตอน17 ใบความรู้_ครูเรณู_สังคม_ป.4_ตอน16 ใบกิจกรรม_ครูเรณู_สังคม_ป.4_ตอน16 ใบความรู้_ครูเรณู_สังคม_ป.4_ตอน15 ใบกิจกรรม_สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก_ครูไพเราะ_สังคม_ป.4_ตอน06 ใบกิจกรรม_การปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี_ครูไพเราะ_สังคม_ป.4_ตอน05

รวมใบงาน วิชาสังคมศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

รวมใบงาน วิชาสังคมศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 โหลดตรงจากเว็บไซต์ ใบกิจกรรม_เพลงรักษ์ประเพณีไทย_ครูสมหมาย_สังคม_ป.3_ตอน07 ใบกิจกรรม_แบบทดสอบก่อนเรียน_ครูสมหมาย_สังคม_ป.3_ตอน07 ใบกิจกรรม_แบบทดสอบหลังเรียน_ครูสมหมาย_สังคม_ป.3_ตอน14 ใบกิจกรรม_ครูชุติญา_สังคม_ป.3_ตอน19 ใบกิจกรรม_ครูชุติญา_สังคม_ป.3_ตอน20 ใบกิจกรรม_ครูวราภรณ์_สังคม_ป.3_ตอน01 ใบกิจกรรม_ครูวราภรณ์_สังคม_ป.3_ตอน02 ใบกิจกรรม_ครูวราภรณ์_สังคม_ป.3_ตอน03 ใบกิจกรรม_ครูวราภรณ์_สังคม_ป.3_ตอน04 (1) ใบกิจกรรม_ครูวราภรณ์_สังคม_ป.3_ตอน04 ใบกิจกรรม_จตุรทิศความดีวิถีไทย_ครูสมหมาย_สังคม_ป.3_ตอน09 ใบกิจกรรม_ต่อคำ_ครูสมหมาย_สังคม_ป.3_ตอน08 ใบกิจกรรม_ถ้าฉันเป็นนางฟ้า ฉันจะทำอะไรดี_ครูสมหมาย_สังคม_ป.3_ตอน11 ใบกิจกรรม_ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ฉันชอบ_ครูสมหมาย_สังคม_ป.3_ตอน10 ใบกิจกรรม_มาต่อเติมภาพกันเถอะ_ครูสมหมาย_สังคม_ป.3_ตอน12 (1) ใบกิจกรรม_มาต่อเติมภาพกันเถอะ_ครูสมหมาย_สังคม_ป.3_ตอน12...

รวมใบงาน วิชาสังคมศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

รวมใบงาน วิชาสังคมศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ใบกิจกรรม_ครูชุติมา_สังคม_ป.2_ตอน20 ใบกิจกรรม_ครูชุติมา_สังคม_ป.2_ตอน19 ใบกิจกรรม_ครูชุติมา_สังคม_ป.2_ตอน18 ใบกิจกรรม_ครูชุติมา_สังคม_ป.2_ตอน17 ใบกิจกรรม_ครูชุติมา_สังคม_ป.2_ตอน16 ใบกิจกรรม_ครูชุติมา_สังคม_ป.2_ตอน15 ใบกิจกรรม_ครูชุติมา_สังคม_ป.2_ตอน14 ใบกิจกรรม_ครูศิริพร_สังคม_ป.2_ตอน12 ใบกิจกรรม_ครูศิริพร_สังคม_ป.2_ตอน11 ใบกิจกรรม_ครูศิริพร_สังคม_ป.2_ตอน10 ใบกิจกรรม_ครูศิริพร_สังคม_ป.2_ตอน09

รวมใบงาน วิชาสังคมศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

โหลดได้โดยตรงจากเว็บไซต์ ใบงาน 1 การทำงานอย่างสุจริตให้สังคมสงบสุข ใบงาน 2 การทำงานอย่างสุจริตให้สังคมสงบสุข ความเปลี่ยนแปลงของการดำเนินชีวิตจากอดีตถึงปัจจุบัน คุณธรรม 12 ประการ ลักษณะความสามารถและความดีของตนเอง ตอนที่ 1 คุณธรรม 12 ประการ ลักษณะความสามารถและความดีของตนเอง ตอนที่ 2 ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรส่วนรวม ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน วันเวลาตามระบบจันทรคติ

แผนการสอน

รวมแผนการสอน ภาษาไทย ป.6

ใครไม่กดแชร์ขอให้ไม่ได้ 2 ขั้น แนวทางกำหนดหน่วยการเรียนรู้ฯ ป.๖ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ จากผาแต้ม...สู่อียิปต์ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ควาย ข้าวและชาวนา หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ อ่านป้ายได้่สาระ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ กทลีตานี หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ละครย้อนคิด หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ กลอนกานท์จากบ้านไทย หน่วยการเรียนรู้ที่...

แผนการสอน ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

แชร์ได้น่ะ....เยอะๆเลย แนวทางกำหนดหน่วยการเรียนรู้ฯ ป.๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ รักพ่อ รักแม่ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ โลกร้อน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ นักคิดสมองใส หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ มีน้ำใจ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ชีวิตใหม่ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ กลัวทำไม หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ครัวป่า...

แผนการสอน ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไฟล์ Word

สวัสดีครับ วันนี้ครูใจได้เข้าไปในแฟนเพจของตัวเองแล้วก็ไปเจอโพสที่คุณครูหลายท่านโพสมาเพื่อขอแผนการสอน หรือเแผนการจัดการเรียนรุ้ที่เราไม่ค่อยใช้กันนั่นแหละ เราจะเรียกแผนการสอนซะมากกว่า คุณครูบางท่านสอนหนังสือคนละค่ายหรือสอนคนละสำนักพิมพ์ แต่จริง ๆ แล้วอยากบอกคุณครูว่า ถึงแม้ใช้คนละหนังสือกัน คนละค่ายกัน แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ มาตรฐานและตัวชี้วัด เพราะตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดเนื้อหาที่เราจะสอน ดังนั้นค่ายไหนก็ไม่แตกต่าง สำหรับคุณครูหลายท่านที่สอนหนังสืออื่นที่เป็นหลักสูตร 2544 ซึ่งมันเป็นหลักสูตรเก่าก็ใช้สอนต่อไปครับ ผมว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหนังสือ แต่ก็อยากให้เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนจากผลกาเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นมาตรฐานและตัวชี้วัดซะ แล้วก็เอาเนื้อหาแต่ละหน่วยมาใส่ให้ตรงกับมาตรฐานและตัวชี้วัดก็เท่านั้น ภาระงานหรือใบงาน K P A C...

รวมแผนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 8 กลุ่มสาระ

อ่านออกเสียง  และบอกความหมายของคำ  ๖๐๐  คำ  คำคล้องจอง  ข้อความ  เครื่องหมาย  หรือสัญลักษณ์ที่สำคัญในชีวิตประจำวัน  อ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ  หนังสือที่สนใจเหมาะสมกับวัย  และนำเสนอ  คัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบอักษรไทย  เขียนสื่อสารคำประโยคง่าย ๆ  ฟังคำสั่งแล้วปฏิบัติตามคำแนะนำ  ฟังแล้วจับใจความ  ตอบคำถาม  เล่าเรื่องที่ฟัง  พูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน  แสดงความคิดเห็น  ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟัง, ...

คู่มือครูและแผนฯ ภาษาไทย ป.3

ครูทบทวนความรู้เดิมที่เรียนมาทั้งหมดในชั้น ป. 3 โดยการซักถามแล้วให้นักเรียนช่วยตอบ เพื่อนำความรู้ที่เรียนมาเป็นพื้นฐานในการจัดทำโครงงาน ครูนำตัวอย่างโครงงานภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษามาให้นักเรียนดู จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับลักษณะของโครงงานภาษาไทย ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง จุดประสงค์ในการทำและวิธีการจัดทำโครงงาน โดยครูอธิบายสรุปให้นักเรียนฟังจนเข้าใจ ไทย ป.3 หน่วยที่ 1 ไทย ป.3 หน่วยที่ 2 ไทย ป.3 หน่วยที่ 3 ไทย...

แผนการสอน ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

สาระสำคัญ ทักษะการฟังเป็นการสร้างประสบการณ์อย่างหนึ่ง   ที่ทำให้มีความรู้จากสิ่งที่ฟัง    สามารถเล่าเรื่องและตอบคำถามจากเรื่องได้ถูกต้อง   จุดประสงค์การเรียนรู้ ๑. ฟังเรื่อง  “ใบบก ใบบัว” แล้วตอบคำถามและเล่าเรื่องได้ถูกต้อง ๒. อ่านเรื่องที่เล่าได้ถูกต้อง   กิจกรรมการเรียนรู้ ๑. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับ  ช้าง  แล้วโยงไปชื่อเรื่อง “ใบโบก  ใบบัว” ๒.  ครูร้องเพลงช้างให้นักเรียนฟัง  แล้วให้นักเรียนฝึกร้องตามพร้อมปรบมือเป็นจังหวะ หลายๆเที่ยว ๓. ครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับภาพในบทเรียน  ดังนี้ -นักเรียนสนทนาเกี่ยวกับภาพโดยตอบคำถามว่า  เคยเห็นหรือไม่  มีลักษณะอย่างไร -นักเรียนดูภาพในบทเรียน  ในช่วง  “รู้จักคำ  นำความเรื่อง”  เช่น  ภาพตา ...

ใบงานภาษาอังกฤษ
RETRO

Continue to the category

รวมใบงานพร้อมแผนการสอน ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เทอม 1-2

เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้เลย p6en008c Can I help you DLIT_ภาษาอังกฤษ_ป6_ครูรตินธร_Giving Direction1 DLIT_ภาษาอังกฤษ_ป6_ครูรตินธร_Giving Direction1 DLIT_ภาษาอังกฤษ_ป6_ครูรตินธร_Giving Direction1 DLIT_ภาษาอังกฤษ_ป6_ครูรตินธร_Giving Direction2 DLIT_ภาษาอังกฤษ_ป6_ครูรตินธร_Giving Direction2 DLIT_ภาษาอังกฤษ_ป6_ครูรตินธร_Graph.docx ...

รวมใบงานพร้อมแผนการสอน ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เทอม 1-2

มาเรื่อยๆๆ ป.5_Irregular Verbs bingo comment_ป5 Irregular verb Irregular verbs 27 Nov.2015 Grade 5 Jobs (1) Loy Krathong paper test My vacation PDF_Animals_ครูปารณ๊_ภาษาอังกฤษ_ป.5_ตอน06 Shopping shopping Sports...

รวมใบงานพร้อมแผนการสอน ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เทอม 1-2

โหลดได้เลยจ้า _Jobs_ครูรจนา_ภาษาอังกฤษ_ป.4_ตอน17 _My free time_ครูรจนา_ภาษาอังกฤษ_ป.4_ตอน16 _Nationalities_ครูรจนา_ภาษาอังกฤษ_ป.4_ตอน14 _Sports_ครูรจนา_ภาษาอังกฤษ_ป.4_ตอน15 My free time.hobby PDF_At the Local Market_ครูเสาวภาพัชร_ภาษาอังกฤษ_ป.4_ตอน09 PDF_Go ASEAN_ครูเสาวภาพัชร_ภาษาอังกฤษ_ป.4_ตอน10 PDF_Save the Environment_ครูเสาวภาพัชร_ภาษาอังกฤษ_ป.4_ตอน11 PPT_Tourist Attractions_ครูผุสดี_ภาษาอังกฤษ_ป.4_ตอน12 Schedule_Dlit_Classroom_Online แผนการจัดการเรียนรู้_Save the Environment_ครูเสาวภาพัชร_ภาษาอังกฤษ_ป4_ตอน11...

รวมใบงานพร้อมแผนการสอน ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เทอม 1-2

มีใบงานมาฝากจ้า ช่วยแชร์กันด้วยน่า ป.3_แผนพรพิมล ป.3 สื่อ_Feelings_ครูรัดเกล้า_ภาษาอังกฤษ_ป.3_ตอน11 สื่อ_My house_ครูรัดเกล้า_ภาษาอังกฤษ_ป.3_ตอน14 สื่อ_Places_ครูรัดเกล้า_ภาษาอังกฤษ_ป.3_ตอน13 สื่อ2_Feelings_ครูรัดเกล้า_ภาษาอังกฤษ_ป.3_ตอน11 สื่อ2_Places_ครูรัดเกล้า_ภาษาอังกฤษ_ป.3_ตอน13 สื่อ3_Places_ครูรัดเกล้า_ภาษาอังกฤษ_ป.3_ตอน13 DLIT_ภาษาอังกฤษ_ป3_ครูออมสิน_Food and Drinks DLIT_ภาษาอังกฤษ_ป3_ครูออมสิน_Transportations ~$ผนการสอน] DLIT_ภาษาอังกฤษ_ป3_ครูออมสิน_Food and Drinks 27926_present_continuous 53106_what_are_they_doing Doc116 Lessonplan...

รวมใบงาน ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เทอม 1-2

โหลดไปใช้หรือกดแชร์ไว้เผื่อได้ใช้น่ะครับ แบบฝึกหัด jobsearch บัตรคำ_Occupations แบบฝึกหัด jobsearch บัตรคำ_Occupations ใบงานwhere are they ใบงาน animals สื่อครูวัลภา_อังกฤษ_ป.2_ตอน04 ใบกิจกรรม_ครูวัลภา_อังกฤษ_ป.2_ตอน04 ใบกิจกรรม_ครูวัลภา_อังกฤษ_ป.2_ตอน03 สื่อครูวัลภา_อังกฤษ_ป.2_ตอน02 ใบกิจกรรม_ครูวัลภา_อังกฤษ_ป.2_ตอน02 สื่อครูวัลภา_อังกฤษ_ป.2_ตอน01 ใบกิจกรรม_ครูวัลภา_อังกฤษ_ป.2_ตอน01

ใบงานวิทยาศาสตร์
RETRO

Continue to the category

รวมใบงาน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

รวมใบงาน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ใบกิจกรรมที่ 1 ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจเข้าและออก ใบกิจกรรมที่ 1 การทำงานในระบบหมุนเวียนเลือด ใบกิจกรรมที่ 1 การย่อยอาหารด้วยการเคี้ยว ใบความรู้_ครูบังอร_วิทย์_ป.6_ตอน09 ใบกิจกรรม_ครูบังอร_วิทย์_ป.6_ตอน09 ใบความรู้_ครูบังอร_วิทย์_ป.6_ตอน08 ใบกิจกรรม_ครูบังอร_วิทย์_ป.6_ตอน08 ใบกิจกรรม4_ปฏิกิริยาระหว่างปุ๋ยแอมโมเนียกับปูนขาว_ครูกรวรรณ_วิทย์_ป.6_ตอน20 ใบกิจกรรม3_ปฏิกิริยาระหว่างสารละลายผงฟูกับน้ำปูนใส_ครูกรวรรณ_วิทย์_ป.6_ตอน20 ใบกิจกรรม2_ปฏิกิริยาระหว่างสารละลายจุนสีกับสารละลายแอมโมเนียหอม_ครูกรวรรณ_วิทย์_ป.6_ตอน19 ใบกิจกรรม1_กิจกรรมลูกโป่งพอง_ครูกรวรรณ_วิทย์_ป.6_ตอน19 สารผสมกับสารเนื้อผสม สถานะของสาร ใบกิจกรรมที่...

รวมใบงาน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

รวมใบงาน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ใบกิจกรรม_ครูทองใหม่_วิทย์_ป.5_ตอน18 ใบกิจกรรม_ครูทองใหม่_วิทย์_ป.5_ตอน17 ใบความรู้_ครูกัญญารัตน์_วิทย์_ป.5_ตอน16 ใบกิจกรรม_ครูกัญญารัตน์_วิทย์_ป.5_ตอน16 ใบกิจกรรม_ครูกัญญารัตน์_วิทย์_ป.5_ตอน15 ใบความรู้_การจำแนกดอกของพืช_ครูชวนพิศ_วิทย์_ป.5_ตอน02 ใบกิจกรรม2-3_การจำแนกดอกของพืช_ครูชวนพิศ_วิทย์_ป.5_ตอน02 ใบกิจกรรม1_การจำแนกดอกของพืช_ครูชวนพิศ_วิทย์_ป.5_ตอน02 ใบความรู้_เรื่องส่วนประกอบของดอก_ครูชวนพิศ_วิทย์_ป.5_ตอน01 ใบกิจกรรม_ส่วนประกอบและหน้าที่ของดอก_ครูชวนพิศ_วิทย์_ป.5_ตอน01 ใบกิจกรรม_ส่วนประกอบของดอก_ครูชวนพิศ_วิทย์_ป.5_ตอน01

รวมใบงาน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

รวมใบงาน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ใบกิจกรรม_ครูวิชชุลาภา_วิทย์_ป.4_ตอน13 ใบกิจกรรม_ครูวิชชุลาภา_วิทย์_ป.4_ตอน12 ใบกิจกรรม_ครูวิชชุลาภา_วิทย์_ป.4_ตอน11 ใบความรู้_ครูวิชชุลาภา_วิทย์_ป.4_ตอน13 ใบกิจกรรม_ครูวิชชุลาภา_วิทย์_ป.4_ตอน10 ใบกิจกรรม_ครูเฉลิมชัย_วิทย์_ป.4_ตอน16 ใบกิจกรรม_ครูเฉลิมชัย_วิทย์_ป.4_ตอน15 ใบกิจกรรม_ครูเฉลิมชัย_วิทย์_ป.4_ตอน14 ใบความรู้_ครูเฉลิมชัย_วิทย์_ป.4_ตอน02 ใบกิจกรรม_ครูเฉลิมชัย_วิทย์_ป.4_ตอน02 ใบกิจกรรม_ครูเฉลิมชัย_วิทย์_ป.4_ตอน05 ใบความรู้_ครูเฉลิมชัย_วิทย์_ป.4_ตอน01 ใบกิจกรรม_ครูเฉลิมชัย_วิทย์_ป.4_ตอน01

รวมใบงานวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การตากผ้า เป็นการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊ส เรียก ว่า การกลายเป็นไอหรือการระเหย การหล่อเทียน เป็นการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็น ของแข็ง เรียกว่า การแข็งตัว ภาพต่อไปนี้เป็นการเปลี่ยนสถานะของสารจากสถานะ ใดเป็นสถานะใด และเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าอะไร เมื่อวางสาร C ไว้ในอากาศ จะมีขนาดเล็กลง การ เปลี่ยนแปลงของสาร C เรียกว่าอะไร ไอศกรีม เป็นการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็น ของแข็ง เรียกว่า การแข็งตัว ใบกิจกรรม4_ปฏิกิริยาระหว่างปุ๋ยแอมโมเนียกับปูนขาว_ครูกรวรรณ_วิทย์_ป.6_ตอน20 ใบกิจกรรมที่ 1 การทำงานในระบบหมุนเวียนเลือด ใบกิจกรรมที่ 1 การย่อยอาหารด้วยการเคี้ยว ใบกิจกรรมที่...

รวมใบงาน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 5

EX : การจำแนกประเภทของดอก ใบกิจกรรม1_การจำแนกดอกของพืช_ครูชวนพิศ_วิทย์_ป.5_ตอน02 ใบกิจกรรม2-3_การจำแนกดอกของพืช_ครูชวนพิศ_วิทย์_ป.5_ตอน02 ใบความรู้_การจำแนกดอกของพืช_ครูชวนพิศ_วิทย์_ป.5_ตอน02 การสืบพันธุ์ของพืชดอก ขั้นตอนการถ่ายละอองเรณู การสืบพันธุ์ของพืชดอก ขั้นตอนการปฏิสนธิ สมบัติด้านการนำความร้อนของวัสดุ ใบกิจกรรม_ครูทองใหม่_วิทย์_ป.5_ตอน18 สมบัติด้านความแข็งของวัสดุ ใบกิจกรรม_ครูกัญญารัตน์_วิทย์_ป.5_ตอน15 สมบัติด้านความยืดหยุ่นของวัสดุ ใบกิจกรรม_ครูกัญญารัตน์_วิทย์_ป.5_ตอน16 ใบความรู้_ครูกัญญารัตน์_วิทย์_ป.5_ตอน16 สมบัติด้านความเหนียวของวัสดุ ใบกิจกรรม_ครูทองใหม่_วิทย์_ป.5_ตอน17 ส่วนประกอบของดอกและหน้าที่ของดอก ใบกิจกรรม_ส่วนประกอบของดอก_ครูชวนพิศ_วิทย์_ป.5_ตอน01 ใบกิจกรรม_ส่วนประกอบและหน้าที่ของดอก_ครูชวนพิศ_วิทย์_ป.5_ตอน01 ใบความรู้_เรื่องส่วนประกอบของดอก_ครูชวนพิศ_วิทย์_ป.5_ตอน01

ใบงานสังคมศึกษา
kru2day

Continue to the category

รวมใบงาน วิชาสังคมศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

รวมใบงาน วิชาสังคมศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ใบงานเร่ืองการออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ใบงานเรื่องการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ ใบงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ใบงานเรื่องการเข้าร่วมและปฏิบัติตนในวันสำ คัญทางพระพุทธศาสนา แบบบันทึกการปฏิบัติสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยบทแผ่เมตตา แบบบันทึกการปฏิบัติเจริญสติในอิริยาบถชีวิตประจำวันและการเรียน ใบกิจกรรม_ครูศิริพร_สังคม_ป.6_ตอน08 ภาพเอกลักษณ์ชาติอาเซียนประกอบกิจกรรม_ครูนิตยา_สังคม_ป.6_ตอน12 ใบความรู้_อาหารยอดนิยม_ครูนิตยา_สังคม_ป.6_ตอน12 ใบความรู้_เพลงคำทักทายอาเซียน_ครูนิตยา_สังคม_ป.6_ตอน12 ใบความรู้_การแต่งกายอาเซียน_ครูนิตยา_สังคม_ป.6_ตอน12 ใบกิจกรรม_ข้อตกลงและคำชี้แจงสู่การปฏิบัติงาน_ครูนิตยา_สังคม_ป.6_ตอน12 แบบประเมินกิจกรรมกลุ่ม_ครูนิตยา_สังคม_ป.6_ตอน12 ใบกิจกรรม_ครูปานทิพย์_สังคม_ป.6_02 ใบความรู้_ครูปานทิพย์_สังคม_ป.6_02 ใบความรู้_ครูปานทิพย์_สังคม_ป.6_01 ใบกิจกรรม_ครูปานทิพย์_สังคม_ป.6_01

รวมใบงาน วิชาสังคมศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

รวมใบงาน วิชาสังคมศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5ใบความรู้_การปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาทอำนาจหน้าที่และความสำคัญ_ครูไพเราะ_สังคม_ป.5_ตอน10 ใบกิจกรรม5_องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_ครูไพเราะ_สังคม_ป.5_ตอน20 ใบความรู้_การปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาทอำนาจหน้าที่และความสำคัญ_ครูไพเราะ_สังคม_ป.5_ตอน10 ใบกิจกรรม4_องค์การปกครองพิเศษ_ครูไพเราะ_สังคม_ป.5_ตอน11 ใบกิจกรรม3_เทศบาล_ครูไพเราะ_สังคม_ป.5_ตอน11 ใบกิจกรรม2_องค์การบริหารส่วนตำบล_ครูไพเราะ_สังคม_ป.5_ตอน11 ใบกิจกรรม1_องค์การบริหารส่วนจังหวัด_ครูไพเราะ_สังคม_ป.5_ตอน11 ใบความรู้_การปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาทอำนาจหน้าที่และความสำคัญ_ครูไพเราะ_สังคม_ป.5_ตอน10 ใบกิจกรรม3_ความสำคัญภูมิปัญญาท้องถิ่นในกลุ่มประเทศอาเซียน_ครูไพเราะ_สังคม_ป.5_ตอน8 ใบกิจกรรม2_ความสำคัญภูมิปัญญาท้องถิ่นในกลุ่มประเทศอาเซียน_ครูไพเราะ_สังคม_ป.5_ตอน8 ใบกิจกรรม1_ความสำคัญภูมิปัญญาท้องถิ่นในกลุ่มประเทศอาเซียน_ครูไพเราะ_สังคม_ป.5_ตอน7

รวมใบงาน วิชาสังคมศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

รวมใบงาน วิชาสังคมศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาพประกอบการเรียน_ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย_ครูไพเราะ_สังคม_ป.4_ตอน18 ใบความรู้_ครูเรณู_สังคม_ป.4_ตอน17 ใบกิจกรรม_ครูเรณู_สังคม_ป.4_ตอน17 ใบความรู้_ครูเรณู_สังคม_ป.4_ตอน16 ใบกิจกรรม_ครูเรณู_สังคม_ป.4_ตอน16 ใบความรู้_ครูเรณู_สังคม_ป.4_ตอน15 ใบกิจกรรม_สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก_ครูไพเราะ_สังคม_ป.4_ตอน06 ใบกิจกรรม_การปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี_ครูไพเราะ_สังคม_ป.4_ตอน05

รวมใบงาน วิชาสังคมศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

รวมใบงาน วิชาสังคมศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 โหลดตรงจากเว็บไซต์ ใบกิจกรรม_เพลงรักษ์ประเพณีไทย_ครูสมหมาย_สังคม_ป.3_ตอน07 ใบกิจกรรม_แบบทดสอบก่อนเรียน_ครูสมหมาย_สังคม_ป.3_ตอน07 ใบกิจกรรม_แบบทดสอบหลังเรียน_ครูสมหมาย_สังคม_ป.3_ตอน14 ใบกิจกรรม_ครูชุติญา_สังคม_ป.3_ตอน19 ใบกิจกรรม_ครูชุติญา_สังคม_ป.3_ตอน20 ใบกิจกรรม_ครูวราภรณ์_สังคม_ป.3_ตอน01 ใบกิจกรรม_ครูวราภรณ์_สังคม_ป.3_ตอน02 ใบกิจกรรม_ครูวราภรณ์_สังคม_ป.3_ตอน03 ใบกิจกรรม_ครูวราภรณ์_สังคม_ป.3_ตอน04 (1) ใบกิจกรรม_ครูวราภรณ์_สังคม_ป.3_ตอน04 ใบกิจกรรม_จตุรทิศความดีวิถีไทย_ครูสมหมาย_สังคม_ป.3_ตอน09 ใบกิจกรรม_ต่อคำ_ครูสมหมาย_สังคม_ป.3_ตอน08 ใบกิจกรรม_ถ้าฉันเป็นนางฟ้า ฉันจะทำอะไรดี_ครูสมหมาย_สังคม_ป.3_ตอน11 ใบกิจกรรม_ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ฉันชอบ_ครูสมหมาย_สังคม_ป.3_ตอน10 ใบกิจกรรม_มาต่อเติมภาพกันเถอะ_ครูสมหมาย_สังคม_ป.3_ตอน12 (1) ใบกิจกรรม_มาต่อเติมภาพกันเถอะ_ครูสมหมาย_สังคม_ป.3_ตอน12...

รวมใบงาน วิชาสังคมศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

รวมใบงาน วิชาสังคมศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ใบกิจกรรม_ครูชุติมา_สังคม_ป.2_ตอน20 ใบกิจกรรม_ครูชุติมา_สังคม_ป.2_ตอน19 ใบกิจกรรม_ครูชุติมา_สังคม_ป.2_ตอน18 ใบกิจกรรม_ครูชุติมา_สังคม_ป.2_ตอน17 ใบกิจกรรม_ครูชุติมา_สังคม_ป.2_ตอน16 ใบกิจกรรม_ครูชุติมา_สังคม_ป.2_ตอน15 ใบกิจกรรม_ครูชุติมา_สังคม_ป.2_ตอน14 ใบกิจกรรม_ครูศิริพร_สังคม_ป.2_ตอน12 ใบกิจกรรม_ครูศิริพร_สังคม_ป.2_ตอน11 ใบกิจกรรม_ครูศิริพร_สังคม_ป.2_ตอน10 ใบกิจกรรม_ครูศิริพร_สังคม_ป.2_ตอน09

ใบงานวิชาคณิตศาสตร์
kru2day

Continue to the category

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 10 แผน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  11   ประยุกต์เรื่องเงิน,  การวัด                                 เวลา    1    ชั่วโมง     แผนการจัดการเรียนรู้ที่  12   ประยุกต์เรื่องชนิดค่าของเงิน                           เวลา    1    ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรู้ที่  13   ประยุกต์โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน                      เวลา    1    ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรู้ที่  14   ประยุกต์ชนิดรูปเรขาคณิต                                 เวลา    1    ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ...

แผนการสอนคละชั้น “สพฐ” คณิตศาสตร์

ปล.มีทุกระดับชั้น จนถึง ม.3 เว็บไม่สามารถอัพไฟล์ได้ได้ทั้งหมด เพราะมีขนาดใหญ่ หากท่านที่ต้องการกรุณาทุกมาที่เพจนะคะ หน่วยที่ 7 เพลิดเพลินด้วยมิติ ป.4   ตัวอย่าง

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พร้อมเฉลย

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พร้อมเฉลย เฉลยคำตอบแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 2 แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 3 แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2...

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พร้อมเฉลย

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พร้อมเฉลย เฉลยคำตอบแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1 แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2 แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 3 แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1...

รวมใบงาน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

รวบรวมมาให้แล้วนะครับ จากที่เคยบอกว่าจะทยอยอัพลง ตอนนี้ อัพลงได้แล้วคือ ใบงานภาษาไทย ลิงค์ >> https://kru2day.com/12488 ส่วนคณิตศาตร์ ด้านล่างเลยครับ ป.1 https://kru2day.com/12507 ป.2 https://kru2day.com/12531 ป.3 https://kru2day.com/12532 ป.4 https://kru2day.com/12533 ป.5 https://kru2day.com/12534 ป.6 https://kru2day.com/12535

LATEST ARTICLES

รมว.ศธ.หารือความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตเยอรมนี

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายเก-ออร์ค ชมิท เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนจากสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ร่วมหารือ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องดำรงราชานุภาพ กระทรวงศึกษาธิการ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ประเทศไทยและเยอรมนีมีความสัมพันธ์ที่ดีมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน สำหรับความร่วมมือด้านการศึกษาในปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการได้มีความร่วมมือกับสภาหอการค้าเยอรมันไทย ในการร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติ เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนากำลังคนให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาในหลายด้าน ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา...

คุรุสภาเปิดให้บริการยื่นขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบ KSP School

          ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้เปิดให้บริการยื่นขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบ KSP School เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สถานศึกษา ทั้งนี้ ยื่นคำขอฯ ผ่านระบบ KSP School สถานศึกษาจะสามารถตรวจสอบและพิมพ์ข้อมูลสถานะการยื่นหนังสือดังกล่าว จากระบบสารสนเทศของคุรุสภาได้ภายในระยะเวลา 15 วันทำการ (ชาวไทย) และ 7 วันทำการ...

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center “DMC61”

DMC61 ระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center:DMC ปีการศึกษา2561 คลิก  ลิงค์ >>>>>   คลิก  https://portal.bopp-obec.info/obec61/

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ และสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตร ๔ ปี)

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ และสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตร ๔ ปี) ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร เปิดเผยว่า ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี ในสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ และสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศาสตราจารย์คลินิก...

รมว.ศธ.ย้ำ สกสค. ดูแลครูในทุกมิติ

รมว.ศธ.ย้ำ สกสค. ดูแลครูในทุกมิติ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรรางวัล “เลิศรัฐ” นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.) พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรรางวัล “เลิศรัฐ” เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องปรินซ์ 3 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมา...

ประกาศ ศธ.เรื่อง สถานที่จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ.)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 เรื่อง สถานที่จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การดำเนินงานของ ศธภ. 18 แห่ง สอดคล้องกับเขตตรวจราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี และการปฏิบัติงานตามกลุ่มจังหวัดของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ที่ได้จัดตั้งกลุ่มจังหวัด จำนวน 18 กลุ่มจังหวัด 6 ภาค

อนุมัติแล้ว!!งบ 1,700 ล้านบาท ผลิตและพัฒนาพยาบาลไทยเพิ่ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงมากขึ้น

อนุมัติแล้ว!!งบ 1,700 ล้านบาท ผลิตและพัฒนาพยาบาลไทยเพิ่ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงมากขึ้น -------------------------- 🧑🧑 พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัฒน์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.มีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจำนวนกว่า 1,700 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการขอขยายระยะเวลาเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2561-2565 เพื่อพัฒนาสุขภาวะของประชาชนและตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ 1 . เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนพยาบาลมาโดยตลอด สภาพยาบาลได้นำกรอบแนวคิดการจัดทำโครงการผลิตพยาบาลมาศึกษาพบว่าในระยะ 10 ปี ข้างหน้า ประเทศจะมีความต้องการพยาบาลเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 190,000...

มอเตอร์เวย์สวยมาก!! สายบางปะอิน-สระบุรี–นครราชสีมา ใกล้สำเร็จแล้ว

มอเตอร์เวย์สวยมาก!! สายบางปะอิน-สระบุรี–นครราชสีมา ใกล้สำเร็จแล้ว ------------------------------- ภาพล่าสุดของงานก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 6 สาย บางปะอิน-นครราชสีมา ตอน 30 โดยบริษัท ซีวิล เอนจีเนียริง จำกัด สำหรับเส้นทางนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางปะอิน - สระบุรี – นครราชสีมา โดยทั้งโครงการมีจำนวน 40 ตอนก่อนเข้าสู่ตัวเมืองนครราชสีมาและสามารถเชื่อมต่อไปยังจังหวัดขอนแก่นได้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้ใช้เส้นทาง จะสามารถช่วยแบ่งเบาการจราจรระหว่างกรุงเทพฯและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...

นโยบายการรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 (3 ขวบ) ปีการศึกษา 2562

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาเอกชน โดยมีนายอํานาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา, ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตลอดจนศึกษาธิการจังหวัด ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด และผู้บริหารโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมกว่า 250...

รมว.ศธ.มอบนโยบาย 49 ผอ.สพท.ใหม่ทั่วประเทศ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายในการประชุมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา เข้าร่วม เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทั้ง 225 เขตทั่วประเทศ ถือเป็นผู้นำที่มีบทบาทสำคัญด้านการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 49...

รมว.ศธ.หารือ กกร.หนุนหลักสูตร BTEC ช่วยผลิตบุคลากรตอบโจทย์พัฒนาประเทศ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย) หรือ กกร. เพื่อหารือการผลิตบุคลากรตอบโจทย์ความต้องการภาคเอกชนและการพัฒนาประเทศ เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การผลิตกำลังคนต้องเป็นไปตามตลาด ที่ผ่านมาเป็น Supply Driven ต่อให้รู้ตัวเลขความต้องการกำลังคน แต่ตั้งผ่านหลายขั้นตอน ตั้งคณะกรรมการมากมาย...

หลักเกณฑ์ในการขอรับกล้าไม้

หลักเกณฑ์ในการขอรับกล้าไม้ 1.  ผู้ขอรับกล้าไม้ต้องยื่นคำขอและมาขอรับกล้าไม้ด้วยตนเอง  (ตามแบบคำขอรับกล้าไม้พร้อมหลักฐาน) 2.  ตรวจสอบชนิดไม้ที่ต้องการนำไปปลูกว่ามีชนิดไม้ที่ต้องการหรือไม่ 3.  ติดต่อขอรับกล้าไม้ได้ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้  สถานีเพาะชำกล้าไม้ และหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่แจกจ่ายกล้าไม้  โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น 4.  ประชาชนทั่วไปสนใจติดต่อขอรับกล้าไม้ได้รายละไม่เกิน 1,500 ต้น/ปีหากมีโครงการปลูกต้นไม้ที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าและมีพื้นที่เป้าหมายชัดเจน  สามารถขอรับกล้าไม้ได้มากกว่ารายละ1,500  ต้น/ปี  โดยให้ยื่นหนังสือแสดงโครงการ พร้อมหลักฐานประกอบแนบคำขอ 5.  ศาสนสถาน  หน่วยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรเอกชนทั่วไป  ขอได้หน่วยงานละไม่เกิน  10,000  ต้น/ปี แต่หากมีโครงการปลูกต้นไม้ที่ไม่มีวัตถุประสงค์   เพื่อการค้าและมีพื้นที่เป้าหมายชัดเจน สามารถขอรับกล้าไม้ได้มากกว่ารายละ10,000  ต้น/ปี  โดยให้ยื่นหนังสือแสดงโครงการพร้อมหลักฐานประกอบแนบคำขอ   หลักฐานการขอรับกล้าไม้  1.  บัตรประชาชน 2.  ถ้าเป็นโครงการต้องแนบรายละเอียดโครงการ...

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 10 แผน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  11   ประยุกต์เรื่องเงิน,  การวัด                                 เวลา    1    ชั่วโมง     แผนการจัดการเรียนรู้ที่  12   ประยุกต์เรื่องชนิดค่าของเงิน                           เวลา    1    ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรู้ที่  13   ประยุกต์โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน                      เวลา    1    ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรู้ที่  14   ประยุกต์ชนิดรูปเรขาคณิต                                 เวลา    1    ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ...

แผนการสอนภาษาพาที ไฟล์ Word แก้ไขได้ พร้อมแบบทดสอบ

สาระการเรียนรู้             ๑.  อ่านในใจนิทานเรื่อง “ขนมไทยไร้เทียมทาน”             ๒.  เล่าเรื่อง   “ขนมไทย” ๓. ตอบคำถามของเรื่อง  “ขนมไทยไร้เทียมทาน” ๔. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน   ๖.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ ขั้นที่  ๑  นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง “ ขนมไทยไร้เทียมทาน”  ( ท้ายแผน )  จำนวน  ๓๐  ข้อ  เสร็จแล้วนำส่งครูตรวจสอบและประกาศผลเป็นคะแนนโดยที่ยังไม่ต้องเฉลย ขั้นที่  ๒  ครูเขียนคำใหม่บนกระดาน ...

แผนการสอนคละชั้น “สพฐ” คณิตศาสตร์

ปล.มีทุกระดับชั้น จนถึง ม.3 เว็บไม่สามารถอัพไฟล์ได้ได้ทั้งหมด เพราะมีขนาดใหญ่ หากท่านที่ต้องการกรุณาทุกมาที่เพจนะคะ หน่วยที่ 7 เพลิดเพลินด้วยมิติ ป.4   ตัวอย่าง

รวมแผนการสอน ภาษาไทย ป.6

ใครไม่กดแชร์ขอให้ไม่ได้ 2 ขั้น แนวทางกำหนดหน่วยการเรียนรู้ฯ ป.๖ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ จากผาแต้ม...สู่อียิปต์ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ควาย ข้าวและชาวนา หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ อ่านป้ายได้่สาระ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ กทลีตานี หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ละครย้อนคิด หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ กลอนกานท์จากบ้านไทย หน่วยการเรียนรู้ที่...

รวมข้อสอบป.6

รวมข้อสอบป.6 ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.6 ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6 ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา คณิตศาสตร์ ป.6 ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ดนตรี - นาฏศิลป์ ป.6 ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ทัศนศิลป์ ป.6 ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ประวัติศาสตร์ ป.6 ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา พระพุทธศาสนา ป.6 ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา...

เพลง เสียง ลูกสัตว์ lสำหรับเด็ก แมวเหมียว วัว หมู สุนัข ไก่

https://www.youtube.com/watch?v=Yr4Wy0ArpXI คำร้อง/ทำนอง กัมปนาท โนนศรี มาพวกเรามาฟังเสียงลูกสัตว์ สารพัดเสียงร้องมากมาย เหมียว เหมียว เหมี่ยว เสียงแมวตัวลาย วัวตัวใหญ่ร้อง ม้อ มอ มอ เจ้าหมูตัวอ้วนร้อง อูด อู๊ด อูด เป็ดเดินมาร้อง ก้าบ ก๊าบ ก้าบ เจ้าหมาเห่า โฮ่ง โฮ่ง...

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Download เอกสารด้านล่างค่ะ ที่มา : ประชาสัมพันธ์ ก.ค.ศ. หนังสือแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา คลิกที่นี่ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน คลิกที่นี่ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติ คลิกที่นี่

ทฤษฎีการเรียนรู้ (บรูเนอร์)

ทฤษฎีการเรียนรู้ (บรูเนอร์) ก่อนที่จะพูดถึงทฤษฎีการเรียนรู้  ที่มาของทฤษฏีมาจากไหนก็คงเป็นคำถามอยู่ในใจใช่หรือไม่   ทฤษฎีการเรียนรู้เกิดจากแนวคิดของนักปรัชญาหรือปรัชญาการศึกษา   ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มใหญ่ ๆ ด้วยกันคือ กลุ่มสารถนิยม กลุ่มสัจนิยม กลุ่มพิพัฒนาการนิยม กลุ่มปฏิรูปนิยม กลุ่มอัถภาวนิยม ขอเสนอแนวคิดของบรูเนอร์ซึ่งน่าจะเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน พัฒนา บรูเนอร์ได้เสนอว่า ในการจัดการศึกษาควรคำนึงถึง การเชื่อมโยง ทฤษฎีพัฒนาการ กับทฤษฎีความรู้กับทฤษฎีการสอน เพราะการจัดเนื้อหาและวิธีการสอนจะต้องคำนึงถึงพัฒนาการ และปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับความสามารถในการคิด หรือการรับรู้ การใช้ภาษาที่เหมาะสม รวมถึงการเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  บรูเนอร์เชื่อว่าครูสามารถช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมได้โดย ไม่ต้องรอเวลาดังที่บรูเนอร์กล่าวไว้ว่า “วิชาใดๆก็ตาม สามารถที่จะสอนให้เด็กในทุกช่วงพัฒนาการ ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพได้ โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม” ซึ่งแนวคิดดังกล่าว บรูเนอร์ได้เสนอว่า การจัดการเรียนการสอนควรมีการจัดเนื้อหาวิชาที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ มีความลึกซึ้งซับซ้อนและกว้างขวางออกไปตามประสบการณ์ของผู้เรียน...

แนวคิดของจอห์น ดิวอี้

แนวคิดของจอห์น ดิวอี้ ปรัชญาประสบการณ์ตามแนวคิดของจอห์น ดิวอี้ (John Dewey) สู่การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แนวคิดของนักปรัชญาพวกประสบการณ์นิยม (Experimentalism) ซึ่งมีจอห์น ดิวอี้ เป็นผู้นำนักปราชญ์ผู้นี้มีความเชื่อว่าความอยู่รอดของสรรพสัตว์ (ซึ่งหมายถึงมนุษย์ด้วยนั้น) ย่อมขึ้นอยู่กับการปรับตัวของสิ่งนั้นๆ ความเชื่อนี้ได้มาจากชาร์ลส์ ดาวิน (Charles Darwin) เจ้าของทฤษฏีวิวัฒนาการซึ่งให้หลักไว้ว่าผู้ที่เหมาะสมที่สุดจะอยู่รอด (The Survival of the Fittest) ส่วนผู้ที่ไม่เหมาะสม ย่อมจะล้มหายตายจากไป จากความเป็นจริงข้อนี้...

การเรียนรู้ตามทฤษฎีของเมเยอร์ (Mayor)

การเรียนรู้ตามทฤษฎีของเมเยอร์ (Mayor) ในการออกแบบสื่อการเรียนการสอน การวิเคราะห์ความจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญ และตามด้วยจุดประสงค์ของการเรียน โดยแบ่งออกเป็นย่อยๆ 3 ส่วนด้วยกัน พฤติกรรม ควรชี้ชัดและสังเกตได้ เงื่อนไข พฤติกรรมสำเร็จได้ควรมีเงื่อนไขในการช่วยเหลือ มาตรฐาน พฤติกรรมที่ได้นั้นสามารถอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด การเรียนรู้ตามทฤษฎีของบรูเนอร์ (Bruner) ความรู้ถูกสร้างหรือหล่อหลอมโดยประสบการณ์ ผู้เรียนมีบทบาทรับผิดชอบในการเรียน ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความหมายขึ้นมาจากแง่มุมต่างๆ ผู้เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง ผู้เรียนเลือกเนื้อหาและกิจกรรมเอง เนื้อหาควรถูกสร้างในภาพรวม การเรียนรู้ตามทฤษฎีของไทเลอร์ (Tylor) ความต่อเนื่อง (continuity) หมายถึง ในวิชาทักษะ ต้องเปิดโอกาสให้มีการฝึกทักษะในกิจกรรมและประสบการณ์บ่อยๆ และต่อเนื่องกัน การจัดช่วงลำดับ (sequence) หมายถึง หรือการจัดสิ่งที่มีความง่าย ไปสู่สิ่งที่มีความยาก ดังนั้นการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ ให้มีการเรียงลำดับก่อนหลัง เพื่อให้ได้เรียนเนื้อหาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น บูรณาการ...

ปรัชญาการศึกษา

ปรัชญาการศึกษา เป็นปรัชญาที่แตกหน่อมาจากปรัชญาแม่บทหรือปรัชญาทั่วไปที่ว่าด้วยความรู้ความจริงของชีวิต    หากบุคคลมีความเชื่อว่า    ความจริงของชีวิตเป็นอย่างไรปรัชญาการศึกษาจะจัดการ ศึกษาพัฒนาคนและพัฒนาชีวิตให้เป็นไปตามนั้น  ส่วนการจัดการเรียนการสอนก็จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักปรัชญาการศึกษานั้นๆ ดังนั้นการศึกษาเรื่องการเรียนการสอนว่าควรจะเป็นอย่างไร  จึงต้องศึกษาถึงที่มา  คือ  ปรัชญาด้วย    “การจัดการศึกษาโดยไม่มีปรัชญาการศึกษาเป็นแนวทาง  ก็เป็นเสมือนเรือที่แล่นไปในท้องทะเลโดยไม่มีหางเสือ” ปรัชญาสากลที่มีความสำคัญและถูกนำมาใช้เป็นแนวคิดในการจัดการศึกษาของไทยประกอบด้วย 4 ปรัชญา  ได้แก่   จิตนิยม(Idealism)   วัตถุนิยม(Materialism) หรือประจักษ์นิยม(Realism)  ประสบการณ์นิยม(Experimentalism)  หรือปฏิบัตินิยม(Pragmatism)  อัตนิยม(Existentialism) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  จิตนิยม(Idealism)  ปรัชญาจิตนิยมเป็นปรัชญาสาขาเก่าแก่ที่สุด ...

ทฤษฎีการศึกษา คือ การผสมผสานทฤษฎีการศึกษาต่างๆ (Eclecticism)

ทฤษฎีการศึกษา   คือ   การผสมผสานทฤษฎีการศึกษาต่างๆ (Eclecticism) การประยุกต์เอาหลักการและทฤษฎีทางการศึกษาไปใช้เป็นหลักในการจัดการศึกษานั้นกระทำกันหลายวิธี โดยทั่วไปมักจะใช้วิธีผสมผสานโดยเลือกสรรหลักการที่ดีของหลายทฤษฎีที่พอจะประมวลเข้าด้วยกันได้โดย ไม่ขัดแย้งกัน มาใช้เป็นแนวการจัดการศึกษา ปรัชญาทางการศึกษา  เป็นสิ่งกำหนดทิศทางของการจัดการศึกษา หรือเป้าหมายของการศึกษาที่กำหนดให้ผู้เรียนมีลักษณะเป็นอย่างไร กล่าวได้ว่า ปรัชญาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544  มีเป้าหมายเพื่อสร้างคนไทยให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพพร้อมที่จะแข่งขัน      และร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลกได้ เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ จึงกำหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไว้ดังนี้   เป็นการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มุ่งเน้นความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล   เป็นการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนจะได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยถือว่า...

ธนาคารโลก แนะจัดการศึกษาไทยให้มีประสิทธิภาพ-ลดเหลื่อมล้ำ ศธ.ต้องควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ให้โรงเรียนจาก 3 หมื่นให้เหลือ 1.7 หมื่นโรง

ธนาคารโลก แนะจัดการศึกษาไทยให้มีประสิทธิภาพ-ลดเหลื่อมล้ำ ศธ.ต้องควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ให้โรงเรียนจาก 3 หมื่นให้เหลือ 1.7 หมื่นโรง วันนี้ (23 ม.ค.) ที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) มีการประชุมทางวิชาการ เรื่อง ความเหลื่อมล้ำกับคุณภาพการศึกษา โดย ดร. ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์ นักเศรษฐศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มงานการศึกษา ธนาคารโลก สำนักงานประเทศไทย...

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบ กพฐ. กำหนดหลักเกณฑ์ฯ สรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา ของโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการกำหนดองค์ประกอบ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และจำนวนกรรมการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษารูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงนามโดยประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์) โดยกำหนดให้แต่ละสถานศึกษามี "คณะกรรมการสถานศึกษา" จำนวน ๑๕ คน มาจากบุคคลหลายฝ่ายในชุมชน พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ เพื่อเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาแต่งตั้ง สำหรับสถานศึกษารูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา...

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว372 เรื่อง การดำเนินการตามแนวทางการบริหารกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เรื่อง ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว372 เรื่อง การดำเนินการตามแนวทางการบริหารกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทข่าว ประเภทการส่ง ด่วนที่สุด วันที่ จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 บันทึกโดย สำนัก สพร. ผู้บันทึก admin2018 วันที่บันทึก จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 04:11:18 ...

แนวคิดการสอน

แนวคิดการสอน 1. ต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 2. เน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก 3. ต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน 4. ต้องเป็นที่น่าสนใจ ไม่ทำให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อหน่าย 5. ต้องดำเนินไปด้วยความเมตตากรุณาต่อผู้เรียน 6. ต้องท้าทายให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ 7. ต้องตระหนักถึงเวลาที่เหมาะสมที่ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ 8. ต้องสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยการปฏิบัติจริง 9. ต้องสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ 10. ต้องมีจุดมุ่งหมายของการสอน 11. ต้องสามารถเข้าใจผู้เรียน 12. ต้องคำนึงถึงภูมิหลังของผู้เรียน 13. ต้องไม่ยึดวิธีการใดวิธีการหนึ่งเท่านั้น 14. การเรียนการสอนที่ดีเป็นพลวัตร (Dynamic) คือ มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งในด้านการจัดกิจกรรม การสร้างบรรยากาศ รูปแบบ เนื้อหาสาระ...

การทำลายเอกสาร

การทำลายเอกสาร ในการทำลายเอกสารนั้น หลักสำคัญคือจะต้องมีการกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บเอกสารต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อจะได้มีการสำรวจเพื่อเป็นการคัดเลือกและเสนอขออนุมัติทำลายต่อไปตามรายละเอียดข้างต้น - เก็บไว้ 1 ปี ได้แก่ หนังสือเข้า-ออก ติดต่อระหว่างหน่วยงาน ซึ่งได้มีการดำเนินการตามนั้น เรียบร้อยแล้ว - เก็บไว้ 2 ปี ได้แก่แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเงินด้านต่างๆ รายงานและสรุปผลเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานเป็นการภายใน - เก็บไว้ 7 ปี ได้แก่สัญญารับจ้างต่างๆ ข้อตกลงต่างๆ ซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร (ให้เก็บต่อไปอีก 7 ปี หลังจากเสร็จสิ้นลงตามสัญญานั้นๆ...

บทความแนะนำ

รมว.ศธ.หารือความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตเยอรมนี

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายเก-ออร์ค ชมิท เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนจากสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ร่วมหารือ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องดำรงราชานุภาพ กระทรวงศึกษาธิการ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ประเทศไทยและเยอรมนีมีความสัมพันธ์ที่ดีมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน สำหรับความร่วมมือด้านการศึกษาในปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการได้มีความร่วมมือกับสภาหอการค้าเยอรมันไทย ในการร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติ เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนากำลังคนให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาในหลายด้าน ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา...

คุรุสภาเปิดให้บริการยื่นขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบ KSP School

          ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้เปิดให้บริการยื่นขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบ KSP School เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สถานศึกษา ทั้งนี้ ยื่นคำขอฯ ผ่านระบบ KSP School สถานศึกษาจะสามารถตรวจสอบและพิมพ์ข้อมูลสถานะการยื่นหนังสือดังกล่าว จากระบบสารสนเทศของคุรุสภาได้ภายในระยะเวลา 15 วันทำการ (ชาวไทย) และ 7 วันทำการ...

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center “DMC61”

DMC61 ระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center:DMC ปีการศึกษา2561 คลิก  ลิงค์ >>>>>   คลิก  https://portal.bopp-obec.info/obec61/

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ และสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตร ๔ ปี)

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ และสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตร ๔ ปี) ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร เปิดเผยว่า ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี ในสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ และสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศาสตราจารย์คลินิก...

รมว.ศธ.ย้ำ สกสค. ดูแลครูในทุกมิติ

รมว.ศธ.ย้ำ สกสค. ดูแลครูในทุกมิติ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรรางวัล “เลิศรัฐ” นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.) พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรรางวัล “เลิศรัฐ” เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องปรินซ์ 3 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมา...