ในที่นี้ “ภู” หมายถึง ภูเขา หรือของหนัก เช่น ตู้ โต๊ะ เตียง นั่นเอง ส่วน “น้ำ” หมายถึง โชคลาภ เงินทอง ดังนั้น ถ้าบ้านอยู่อาศัย หรือที่ทำงาน ของคุณมีน้ำอยู่ในตำแหน่งหรือทิศทางที่ดีก็จะช่วยเสริม ประโยชน์ ให้แก่คุณทั้งทางด้านการเงิน ธุรกิจ การค้า หรือโชคลาภ ที่จะหมุนเวียนเข้ามาสู่คุณไม่ ขาดสายแน่นอน

หากเรามาดูกันตามลักษณะชัยภูมิของอาคารบ้านเรือนแล้วล่ะก้อ บริเวณด้านหน้าของอาคารควร เป็นตำแหน่ง หยาง ซึ่งเหมาะกับการวางตำแหน่งตู้ปลา บ่อน้ำ น้ำพุ หรือน้ำตก ส่วนบริเวณด้านหลังของ อาคารบ้านเรือน ควรเป็น ตำแหน่ง หยิน ซึ่งเหมาะกับการวางเฟอร์นิเจอร์หรือต้นไม้ เป็นต้น

ตามหลักการตรวจเช็คชัยภูมิทางฮวงจุ้ยนั้น เราจะต้องหาให้ได้ก่อนว่า บริเวณอาคาร บ้านเรือน นั้นๆ ตำแหน่งของกระแสชี่อยู่ ณ จุดใด แล้วจะตั้งตู้ปลาไว้ตรงจุดนั้น เพื่อเก็บกระแสชี่ หากมีการศึกษา เจาะลึกลงไปในรายละเอียดก็จะต้องมีการคำนวณกันถึงตำแหน่งตรงที่ “อ๋วง” มาวางตำแหน่งน้ำ เพื่อกระตุ้นโชคลาภ เป็นต้น

แต่เราจะไม่นำมากล่าวกันในรายละเอียด ณ ที่นี้ ขอเพียงให้คุณทราบว่าขณะนี้เราอยู่ในยุค 7 หรือเรียกกันตามภาษาฮวงจุ้ยว่า “ยุคล่าง” ดังนั้น ตำแหน่งของน้ำ ควรจะอยู่ในทิศทาง ของยุคบน ซึ่งเหมาะสำหรับการตั้งตู้ปลา น้ำตก บ่อน้ำ และน้ำพุ และตำแหน่งของภูเขา/ลม ควรอยู่ในยุค ล่าง ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ตำแหน่งที่เหมาะสมกับการวางน้ำ ได้แก่ ทิศเหนือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศตะวันออก และทิศ ตะวันออกเฉียงใต้

ตำแหน่งที่เหมาะสมกับการวางภูเขา/ลม ได้แก่ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตกทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือ และทิศใต้

คราวนี้เรามาศึกษากันต่อว่า เมื่อได้ตำแหน่งการวางตู้ปลา หรือตำแหน่งน้ำที่เหมาะสมแล้ว เราควรเลี้ยงปลาจำนวนกี่ตัวจะมีผลกระทบต่อการจัดวางฮวงจุ้ย หรือส่งเสริมเราได้มากน้อยแค่ไหน ในฉบับนี้จะได้บอกเล่ากัน ให้ทำเป็นสูตรสำเร็จสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลามากนักที่จะศึกษาศาสตร์พวกนี้ อย่างละเอียด แต่ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เลย สรุปได้ดังนี้

1.กรณี ตู้ปลาวางอยู่ทิศตะวันออกหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นทิศของธาตุไม้ ท่านควรเลี้ยงปลาสีดำ 1 ตัว กับปลาสีขาว 6 ตัว เพราะเลขทั้งสองเป็นเลขเกี่ยวกับธาตุน้ำ (น้ำก่อเกิดไม้)

2.กรณีตู้ ปลาวางอยู่ทิศเหนือ ซึ่งเป็นทิศของธาตุน้ำ ท่านควรเลี้ยงปลา 4 ตัว หรือ 9 ตัว เพราะเลขทั้งสองเป็นเลขเกี่ยวกับธาตุทอง (ทองก่อเกิดน้ำ)

3.กรณี ตู้ปลาวางอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นทิศของธาตุดิน ท่านควรเลี้ยงปลา 2 ตัว หรือ 7 ตัว เพราะเลขทั้งสองเป็นเลขเกี่ยวกับธาตุไฟ (ไฟก่อเกิดดิน)

ด้วยหลักการเพียงง่ายๆ เท่านี้ ท่านก็สามารถมีตู้ปลาที่สวยงามมาประดับบ้านเรือน และสำนักงาน ได้อย่างถูกต้องตามหลักชัยภูมิ และเกื้อหนุนดวงชะตาให้พบแต่โชคลาภ และความสำเร็จได้ตลอดไป