เรื่องก่องข้าวน้อยฆ่าแม่  เป็นเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานว่า  อดีตกาลนานมาแล้ว  ณ หมู่บ้านตาดทองซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  มีชาวนาครอบครัวหนึ่งมีฐานะยากจนมาก  อาศัยอยู่กัน  2  แม่ลูก  ลูกชาย  ชื่อ  “ทอง”  ซึ่งอยู่ในวัยหนุ่ม  แข็งแรง  สามารถช่วยงานในไร่นา  เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของครอบครัวได้เป็นอย่างดี  ทองเป็นคนหนักเบาเอาสู้  ไม่เคยเกี่ยงงานตามลักษณะของหนุ่มอีสานทั่วไป

 

ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่

ก่ำกาดำ

กำพร้าไก่แก้ว

กำพร้าขี้หูด

กำพร้าฉลาด

นางผมหอม

พญาคันคาก