คำพื้นฐานป๔
คำพื้นฐานป๑

คำพื้นฐานป๒
คำพื้นฐานป๓

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้