บันจี้สยอง!i! (ไอ้เข้ซ่อนอยู่ในน้ำ)

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้