รายการเดินหน้าประเทศไทย : วันที่ 20 เมษายน 2560
ตอน “ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาไทย 20 ปี”
โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

.
รายละเอียดเพิ่มเติมจาก youtube ค่ะ