สวนกุหลาบนนท์ฯจัดกิจกรรมตาม “โครงการสานฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้” ให้นักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ พัฒนาทักษะด้านวิชาการและกีฬา โดยจะจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่น 17 ปี ทีมโรงเรียนเทพศิรินทร์ พบกับ ทีมโรงเรียน 5 จังหวัดชายแดนใต้ และทีมโรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี พบกับ ทีมโรงเรียน 5 จังหวัดชายแดนใต้พร้อมกับเน้นนโยบายเปิดกว้างทางการศึกษา นำระบบ Google For Education มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 นี้
ดร.โพยม จันทร์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี กล่าวว่า โรงเรียนฯ ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ) จัด กิจกรรมตาม “โครงการสานฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้” โดยมีวัตถุประสงค์ ให้นักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ พัฒนาทักษะด้านวิชาการและกีฬา โดยจะจัดการแข่งขันกีฬาในหลากหลายชนิดกีฬา ในวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2560 ปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี ดังนี้ การแข่งขันฟุตบอล รุ่น 17 ปี ทีมโรงเรียนเทพศิรินทร์ พบกับ ทีมโรงเรียน 5 จังหวัดชายแดนใต้ได้แก่ โรงเรียนในจังหวัด ดังนี้ จังหวัดสตูล ,จังหวัดยะลา , จังหวัดนราธิวาส ,จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา จัดแข่งขันกีฬาร่วมกับ ทีมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี พบกับ ทีมโรงเรียน 5 จังหวัดชายแดนใต้ การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง ทีมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี พบกับ ทีมโรงเรียน 5 จังหวัดชายแดนใต้ และการแข่งขันเซปักตระกร้อ ทีมโรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต พบกับ ทีมโรงเรียน 5 จังหวัดชายแดนใต้ เป็นต้น
ทางโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้ให้ความสำคัญในทุกด้านตามความสามารถของนักเรียนมาโดยตลอด และส่งต่อให้โรงเรียนใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือทางด้านกีฬาจุดประกายฝัน สร้างแรงบันดาลใจมีความพร้อมและมีศักยภาพสานฝันความเป็นเลิศด้านกีฬาต่อไป
ทั้งนี้ ดร.โพยม กล่าวต่อว่า โรงเรียนสวนกุหลาบนนท์ฯ ได้ให้ความสำคัญทางด้านกีฬามาโดยตลอดโดยมีนโยบายเปิดรับนักกีฬาในทุกๆ ประเภทเพิ่มจากจำนวนเดิม อาทิเช่น ฟุตบอลทั้ง 3 รุ่น, วอลเล่ย์บอลชายและหญิง, บาสเก็ตบอล, ฟุตซอล และอื่นๆ และได้จัดให้นักกีฬาที่มีความสามารถได้เข้ามาศึกษาที่โรงเรียนฯ มีจำนวนมากขึ้นกว่าเดิม และทางโรงเรียนฯ ยังสนับสนุนที่พักสำหรับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด และยังมีเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ในทุกชนิดกีฬาอย่างเต็มที่รวมถึงด้าน การพัฒนาระบบการศึกษาโดย จะนำระบบ Google For Education คือ บริการโซลูชั่นเพื่อสถานศึกษา ของ Google ซึ่งประกอบด้วยอีเมล์ ปฏิทิน และการแชทผ่าน Google Apps for Education ซึ่งใช้ในการเรียนการสอนมาใช้งานในปีการศึกษาที่ 2560 นี้
อีกทั้งจัดวิทยากรในวิชาการต่างๆ มาสอนและอบรมเพิ่มเติมให้กับนักเรียนของโรงเรียนฯ เพื่อยกระดับทางการเรียนการสอนแบบเข็มข้น และยกระดับเพื่อให้นักเรียนได้ไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ จัดอบรม O-NET ให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่เทอมแรกของปีการศึกษา 2560 ทางผู้อำนวยการฯ และผู้บริหารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้ตระหนักดีว่านักเรียนแต่ละคนมีความสามารถในแต่ละด้านแตกต่างกันจึงให้นักเรียนเลือกความชอบในแต่ละด้านตามที่นักเรียนต้องการเป็นหลัก เป็นการตอกย้ำว่า นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จะมีความเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน