สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2  รับสมัครคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2558 เข้าปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

รับสมัครครูวิทย์/คณิต

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี เอกวิทยาศาสตร์
เงินเดือน :  15,000.- บาท
สถานที่รับสมัคร : ยื่นใบสมัครได้ที่  สพป.เพชรบุรี เขต 2
  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี
วันที่รับสมัคร :  22-28 พฤษภาคม 2558
วัน/สถานที่สอบ : 30 พฤษภาคม 2558
วันประกาศผลสอบ : 31 พฤษภาคม 2558
 http://203.172.205.22/doc2/news_2556-2/3-joob/2558/2558-05-15-kuvit.pdf