อึ้ง! หมอเปรม ก้มไหว้สื่อ”ผมกลัวแล้วครับๆๆๆ”ต่อหน้าผู้ว่าฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ที่เพิ่งถูก นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจตามม.44 ระงับการปฎฺบัติหน้าที่ โพสต์ข้อความทางเฟสบุ๊กระบุว่า ภายหลังการเข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและยังอยู่ในห้องทำงานของ ผู้ว่าฯ ได้มีสื่อมวลชนกรูเข้ามาประชิดตัว อ้างว่าจะขอสัมภาษณ์ข่าวซึ่งตนบอกว่าเป็นการยื่นหนังสือเรื่องการบุกรุกที่ สาธารณะของนักการเมืองระดับจังหวัดเพื่อประโยชน์ส่วนตนบริเวณอ่างเก็บน้ำ เก็งละว้าซึ่งเป็นพื้นที่ของกรมชลประทานและเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญที่สุดของ จังหวัดขอนแก่นเป็นประโยชน์ทั้งทางเกษตรกรรรม ประมงน้ำจืด และเป็นแหล่งผลิตน้ำปะปา อีกด้วยซึ่งในขณะนี้ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดขอนแก่น(นายเรืองโชค ชัยคำรงค์กุล)ได้มีหนังสือให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากเขตชลประทาน ถึงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นคนหนึ่ง ให้หยุดบุกรุกและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด ภายใน30 วัน หากพ้นกำหนดและยังมีการฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติไว้สูงสุด ปรากฎว่านักข่าวสื่อมวลชนกลับไม่มีใครสนใจในประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ต่อ ส่วนรวมนี้เลยแต่พยายามที่จะกดดันให้ผมสัมภาษณ์ประเด็นส่วนตัว ซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเลยจนผมต้องทรุดตัวลงไหว้เพื่อขอความเมตตา อย่าคุกคามผมเหมือนผมเป็นเหยื่อของสื่ออีกเลยแล้วจึงขอตัวออกมาจากห้องผู้ ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ด้านเพจข่าวขอนแก่น โพสต์ข้อความระบุว่า หมอเปรมยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าฯ ขอความเป็นธรรม นักข่าวขอสัมภาษณ์ กลับก้มลงไหว้นักข่าว บอก “อย่าทำอะไรผมเลย ผมกลัวแล้วครับๆๆๆๆ “ ต่อหน้าต่อตาผู้ว่าฯ ด้านนักข่าวรู้ทันร้องบอกผู้ว่าฯ เป็นพยานให้พวกผมนะ ผมไม่ได้บังคับหมอเปรมให้ทำ เรียกได้ว่ารู้ทันกันจริงๆ

 

Cr.matichon