องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
1.ประเภทผู้มีคุณวุฒิ
– ผู้ช่วยครู (ภาษาไทย)
– ผู้ช่วยครู (ภาษาอังกฤษ)
– ผู้ช่วยครู (ภาษาจีน)
– ผู้ช่วยครู (ดนตรีสากล)
– ผู้ช่วยครู (พลศึกษา)
– ผู้ช่วยครู (สังคมศึกษา)
– ผู้ช่วยครู (ประถมศึกษา)
– ผู้ช่วยครู (คณิตศาสตร์
– ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
– ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
– ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
– ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โภชนากร
– ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
2.ประเภทผู้มีทักษะ
– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
– พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
– พนักขับรถยนต์
3.พนักงานจ้างทั่วไป
– พนักงานขับรถยนต์
– พนักงานขับเครื่องจักกลขนาดเบา
– คนสวนทุ่งภูเขาทอง
– คนสวนทุ่งมะขามหย่อง
– คนงานสนามกีฬา
– ภารโรง
– ผู้ดูแลเด็ก
1 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา

1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา

1 อัตรา
1 อัตรา
3 อัตรา
2 อัตรา
4 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้ายประกาศ 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้ายประกาศ 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้ายประกาศ 3

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://aypao.job.thai.com/