[หน่วยสอบ] สพป./สพม./สศศ. ** คลิกที่ชื่อ สพป./สพม. เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558

003   กาญจนบุรี เขต 1 
005   กาญจนบุรี เขต 3 
006   กาญจนบุรี เขต 4 
010   กำแพงเพชร เขต 1 
011   กำแพงเพชร เขต 2 
018   จันทบุรี เขต 2 
019   ฉะเชิงเทรา เขต 1 
020   ฉะเชิงเทรา เขต 2 
022   ชลบุรี เขต 2 
023   ชลบุรี เขต 3 
029   ชุมพร เขต 2 
032   เชียงราย เขต 3 
034   เชียงใหม่ เขต 1 
039   เชียงใหม่ เขต 6 
041   ตรัง เขต 2 
045   นครนายก 
056   นครราชสีมา เขต 7 
062   นครสวรรค์ เขต 2 
067   นราธิวาส เขต 2 
075   บุรีรัมย์ เขต 4 
076   ปทุมธานี เขต 1 
078   ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
079   ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
082   ปัตตานี เขต 1 
084   ปัตตานี เขต 3 
085   พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
096   พิษณุโลก เขต 3 
101   เพชรบูรณ์ เขต 3 
108   มุกดาหาร 
111   ยโสธร เขต 1 

 

   

รหัส [หน่วยสอบ] สพป./สพม./สศศ. ** คลิกที่ชื่อ สพป./สพม. เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
115   ยะลา เขต 3   
120   ระยอง เขต 1   
121   ระยอง เขต 2   
122   ราชบุรี เขต 1   
123   ราชบุรี เขต 2   
125   ลพบุรี เขต 2   
132   เลย เขต 2   
136   ศรีสะเกษ เขต 3   
140   สกลนคร เขต 3   
143   สงขลา เขต 3   
145   สมุทรปราการ เขต 1   
146   สมุทรปราการ เขต 2   
159   สุราษฏร์ธานี เขต 1   
164   สุรินทร์ เขต 3   
174   อุดรธานี เขต 4   
184   สพม เขต 1   
185   สพม เขต 2   
186   สพม เขต 3   
187   สพม เขต 4   
188   สพม เขต 5   
192   สพม เขต 9   
193   สพม เขต 10   
194   สพม เขต 11   
198   สพม เขต 15   
200   สพม เขต 17   
201   สพม เขต 18   
205   สพม เขต 22   
206   สพม เขต 23   
208   สพม เขต 25   
214   สพม เขต 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัส [หน่วยสอบ] สพป./สพม./สศศ. ** คลิกที่ชื่อ สพป./สพม. เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
216   สพม เขต 33   
218   สพม เขต 35   
221   สพม เขต 38   
224   สพม เขต 41   
225   สพม เขต 42   
226   สศศ.