กลุ่มที่ 1 “น้ำนม”
น้ำนมจัดเป็นอาหารที่คุณค่าทางอาหารได้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และแร่ธาตุอื่นๆ เช่น แคลเซียม แต่จะให้เพียงพอกับวัยรุ่น ควรดื่มวันละ 2 แก้ว (แก้วละ 200 มิลลิลิตรต่อวัน) หรืออีกวิธีคือ โยเกิร์ตรสธรรมชาติ 2 ถ้วยต่อวัน โดยหลีกเลี่ยงการดื่มนมปรุงแต่งรส ซึ่งนอกจากคุณค่าทางอาหารแล้ว คุณลูกวัยใส จะได้ส่วนเกินเป็นน้ำตาลมาด้วยด้วยค่ะ

กลุ่มที่ 2 “ผัก”
ผักสด จะช่วยเสริมแร่ธาตุ และวิตามิน โดยกลไกการทำงานส่วนต่างๆ ของร่างกายเป็นไปอย่างปกติ นอกจากนี้ยังช่วยดูดซึมน้ำตาล
ปริมาณโคเลสเตอรอล และช่วยให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติ แต่กลุ่มผักนี้เด็กหลายคนไม่เคยถูกปลูกฝัง หรือบางบ้านก็เป็นเพราะผู้ใหญ่ไม่เคยทำให้เห็น คุณลูกวัยใสส่วนมาก เลยกลายเป็นเด็กที่ไม่ชอบทานผัก
กลุ่มที่ 3 “ผลไม้”

สำหรับกลุ่มนี้ เด็กๆ จะได้คุณค่าทางอาหารใกล้เคียงกับผักคือ แร่ธาตุ วิตามิน และกากใย แต่ในกลุ่มนี้จะต้องระวังในเรื่องความหวาน ควรเลือกทานผลไม้ที่รสไม่หวานจัด และทานได้ให้ 3-4 คำ� หรือ 6-8 คำ�ต่อมื้อ

กลุ่มที่ 4 “ข้าวแป้ง ธัญพืช”
เป็นแหล่งของอาหารที่ให้พลังงาน ช่วยให้เรามีแรงในการทำ�กิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำ�วัน นอกจากจะเป็นแหล่งของพลังงานแล้ว การเลือกทานข้าวที่ไม่ขัดสี ยังให้วิตามิน แร่ธาตุ และกากใยให้กับร่างกายด้วย
กลุ่มที่ 5 “เนื้อสัตว์”
เป็นแหล่งของโปรตีน ช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อ เสริมสร้างกล้ามเนื้อ และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ควรเลือกทานเนื้อสัตว์ที่มีไขมันปานกลาง หรือไขมันต่ำ� � เช่น เนื้อปลา เนื้อหมู ไก่บริเวณที่เป็นสันใน ถั่วเมล็ดแห้ง และผลิตภัณฑ์จากถั่วต่างๆ เช่น เต้าหู้ โปรตีนเกษตร โดยการทานเนื้อสัตว์นั้น ควรหลีกเลี่ยงหนังสัตว์ และส่วนที่มีไขมันเยอะๆ
กลุ่มที่ 6 “ไขมัน”
เป็นแหล่งของอาหารที่ให้พลังงาน และให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย รวมถึงกรดไขมันจำ�เป็นที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์เองได้ ช่วยดูดซึมวิตามินที่ละลายได้ในไขมัน เช่น วิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอี วิตามินเค การเลือกประเภทน้ำ�มัน
นั้น
ควรเลือกทานที่เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเช่นน้ำมันรำ�ข้าว น้ำ�ถั่วเหลืองน้ำมันดอกทานตะวันเมื่อเราทราบถึงคุณค่าสารอาหารที่ควรได้รับแล้ว เราก็ควรจะให้คุณลูกวัยใส่เรียนรู้ที่จะทานอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการพลังงานของร่างกายด้วย ด้วยการกำ�หนดแคลอรี่ในแต่ละวันค่ะ