เยาวชนได้อะไรจาก พ.ร.บ.การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น thaihealth

เยาวชนได้อะไรจาก พ.ร.บ.การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้