แนวทางการจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการและอัตราจ้างรายเดือน เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค

2559-11-1-1

เอกสารแนบ 1. ไฟล์ที่ 1 [‘ ขนาดไฟล์ 63.64 KB ‘]
2. ไฟล์ที่ 2 [‘ ขนาดไฟล์ 144.43 KB ‘]