ก  ไก่  ยิ้มได้               ข  ไข่  ดูดี                   ฃ  ขวด  มากมี

ค  ควาย  ล้ำค่า            ฅ  คน  ชอบฟัง          ฆ ระฆัง  ดังมา

  งู  เริงร่า                  จ  จาน  เจือจุน           ฉ  ฉิ่ง  จริงจัง

  ช้าง  เกื้อหนุน         ซ  โซ่  การุณย์            ฌ เฌอ  ชื่นใจ

  หญิง  แนวหน้า     ฎ  ชฎา สวมใส่           ฎ  ปฏัก  ปักไว้

ฐ  ฐาน  ต้องดี            ฑ  มณโฑ เรียนเล่า     ฒ  ผู้เฒ่า สุขศรี

PDF ไฟล์

แบบฝึกหัด ชุดที่ ๑

แบบฝึกหัด ชุดที่ ๒

แบบฝึกหัด ชุดที่ ๔

แบบฝึกหัด ชุดที่ ๓

word ไฟล์

แบบฝึกหัด ชุดที่ ๓ แบบฝึกหัด ชุดที่ ๔ แบบฝึกหัด ชุดที่ ๑ แบบฝึกหัด ชุดที่ ๒

อย่าลืมกดถูกใจเพจ หรือแชร์บทความเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆก่อนใคร