นายสุกฤษฎิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ทนายแนวร่วมประชาชน เปิดเผยว่า จากกรณีที่ทางแกนนำเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลาง เพื่อให้ศาลคุ้มครองชั่วคราว ให้ระงับกรณีที่เจ้าหน้าที่ จะใช้กำลังเข้ามาสลายการชุมนุม โดยในวันนี้ ศาลมีคำสั่งไม่รับฟ้อง เพราะได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงแล้ว เห็นว่าเป็นการใช้อำนาจของศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย หรือ ศอ.รส. ตาม พ.ร.บ.ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2551 เพื่อให้เป็นการแก้ไขในปัญหาจราจร ศาลจึงมีความเห็นว่า ไม่เป็นการนำกำลังที่จะเข้ามาสลายการชุมนุมแต่อย่างใด ซึ่งในเรื่องดังกล่าว นายสุกฤษฎิ์ กล่าวว่า ทีมทนายจะเตรียมดำเนินการ เพื่อยื่นฟ้องอุทธรณ์ต่อไป