หน้าแรก งานราชการ

งานราชการ

ข่าวรับสมัครงาน รับสมัครสอบออนไลน์ สอบราชการท้องถิ่นงานราชการ job2day ข่าวเปิดสอบงานราชการ ในกระทรวงต่างๆ ปี  2559 2560 งานที่ไม่ต้องผ่าน ก.พ. งานเงินเดือน 15000 ลองสอบ

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2560

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2560 ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง - ได้รับปริญญาโท...

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ           ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามประกาศรับสมัครงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศรับสมัครงาน วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ ตามประกาศรับสมัครงาน วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัครงาน- ทักษะ ตามประกาศรับสมัครงาน วิธีการประเมิน...

โรงเรียนศรีประจันต์”เมธีประมุข” รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2560 สนใจสอบถาม 081-7636113 087-9289506

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี #ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป(ครู) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

#ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป(ครู) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อ่านรายระเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/uboncat/

กรมวิชาการเกษตร โดยสถาบันวิจัยพืชสวน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (สวส.) 5 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

  กรมวิชาการเกษตร โดยสถาบันวิจัยพืชสวน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (สวส.) 5 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ปฏิบัติงานที่ สวส. 2 อัตรา, ศกล.เชียงใหม่ 1 อัตรา และ ศวส.สุโขทัย 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางพฤกษศาสตร์ ทางการเกษตร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ขอและยื่นใบสมัคร...

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ บัดนี้- 9พ.ค.60 (202อัตรา ช/ญ)

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 202 คน (ชาย 122 หญิง 80 คน) คุณวุฒิการศึกษา - สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6), (สายสามัญ/กศน.) - เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 (6 ภาคการศึกษา) คุณสมบัติผู้สมัคร  - ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย - เพศชายผ่านการเรียนหลักสูตรวิชาทหารชั้นปีที่ 3...

โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     ****************************************** รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

โรงเรียนระยองวิทยาคมประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

โรงเรียนระยองวิทยาคมประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ดังนี้ 1. ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program จำนวน 1 อัตรา ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 21 คาบต่อสัปดาห์ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2.75...

สำนักคอมพิวเตอร์ มศว รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 0031 สังกัดฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งและสังกัด ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 0031 สังกัดฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน 17,200 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) 1. ควบคุม ดูแล...

สพป.อุบลราชธานี เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน ปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2560...

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน) จำนวน 6 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา 2) เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ ประสานงานได้ดี การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2560 - 2...

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 11 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. นักวิชาการพยาบาลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (1) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (2) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท หรือ หากผู้สมัครสอบผ่านภาค ข....

เปิดสมัครสอบตำรวจ แล้ว!!! นายสิบตำรวจ รับ 5,000 อัตรา

เปิดสอบตำรวจ แล้ว!!! จำนวน 5,000 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 23 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.1) ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 9 - 23 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 5,000...

สอศ.ประกาศสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) 35 กลุ่มวิชา 375 อัตรา พร้อมรายชื่อกลุ่มวิชา

สอศ.ประกาศสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) 35 กลุ่มวิชา 375 อัตรา สมัครสอบ 10-17 ส.ค. 2558   ...

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกระนวน อ.กระนวน จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็น ครูคอมพิวเตอร์

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกระนวน อ.กระนวน จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็น ครูคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ถึง 21 กรกฎาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็น ครูไฟฟ้า

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็น ครูไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา ครูก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา ครูบัญชี จำนวน 1 อัตรา ครูเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ถึง ๑๗ กรกฎาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้้  

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็น เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็น เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กรกฎาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็น ครูช่างกลโรงงาน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็น ครูช่างกลโรงงาน จำนวน 1 อัตรา ครูพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ถึง ๒๒ กรกฎาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้้

กรมการปรกครอง เปิดสอบข้าราชการ จำนวน 2,523 อัตรา ทุกอำเภอทั่วประเทศ

ฟซบุ๊ก สหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย ส.ปอ.ท. แจ้งข่าวดี ดังนี้ ขอขอบคุณพี่น้องปลัดอำเภอและข้าราชการฝ่ายปกครองทั่วประเทศที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนากรมการปกครองและเรียกร้องให้ได้มาซึ่งสิทธิ สวัสดิการต่างๆ และเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานที่เป็นธรรมกับทุกคนทุกตำแหน่ง ทั้งนี้ขอขอบคุณที่ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาไม่เคยเกิดบรรยากาศเช่นนี้มาก่อน สุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อย่าให้เป็นแค่โฆษณาชวนเชื่อเพื่อให้พี่น้องข้าราชการฝ่ายปกครองมีความหวังลมๆแล้งๆ นะท่านที่เคารพ การขออัตรากำลังเพิ่มตำแหน่งปลัดอำเภอ อำเภอละ 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่ปกครอง อำเภอละ 2 อัตรา รวมจำนวน 2,523 อัตรา เพื่อรับภารกิจของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง...

โรงเรียนบ้านห้วยคุ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป

โรงเรียนบ้าน ห้วยคุ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 6-10 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านห้วยคุ ในวันและเวลาราชการ ไฟล์ประกอบ ประกาศ โรงเรียนบ้านห้วยคุ  

อุทัยธานี เขต 1 รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 15000 วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 1 รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 15000 วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัคร วันที่ 15-23 มิถุนายน 2558

เลย เขต 1. รับสมัครครูธุรการ 4 อัตรา 24-30 มิ.ย. 58 ไม่ต้องมีวุฒิครู

เลย เขต 1. รับสมัครครูธุรการ 4 อัตรา 24-30 มิ.ย. 58 วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครูสัตวศาสตร์) จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ประกาศสถาบันอาชีวศึกษาภาคกตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูน ปริสุทฺโธ รับสมัครพนักงานราชการ

ประกาศสถาบันอาชีวศึกษาภาคกตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูน ปริสุทฺโธ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตราด รับสมัครครู โดยมีรายละเอียดดังนี้

  https://scontent-kul1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/10494734_1006341669377828_785281879734490314_n.jpg?oh=b053d43b5c234d16f60870a06691d450&oe=55F4213D

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี ประกาศรับสมัคร นักจัดการงานทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ           ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป(วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : - ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : - วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ - วิธีการประเมิน :...

Latest news