โรงเรียนศรีประจันต์”เมธีประมุข” รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2560 สนใจสอบถาม 081-7636113 087-9289506

โรงเรียนระยองวิทยาคมประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

โรงเรียนระยองวิทยาคมประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ดังนี้ 1. ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program จำนวน 1 อัตรา ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 21 คาบต่อสัปดาห์ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2.75...

สำนักคอมพิวเตอร์ มศว รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 0031 สังกัดฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งและสังกัด ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 0031 สังกัดฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน 17,200 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) 1. ควบคุม ดูแล...

สพป.อุบลราชธานี เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน ปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2560...

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน) จำนวน 6 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา 2) เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ ประสานงานได้ดี การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2560 - 2...

Latest news