fbpx
หน้าแรก เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

#ตรวจวุฒิการศึกษาที่สามารถนำมาสมัครสอบท้องถิ่นได้

#ตรวจวุฒิการศึกษาที่สามารถนำมาสมัครสอบท้องถิ่นได้ #ประเภทวิชาการ (สอบท้องถิ่น) - รับสมัครวุฒิ. ป.ตรี แต่ถ้าใครมีวุฒิ. ป.โทร ป.เอก ก็นำมาสมัครสอบท้องถิ่นได้ ถ้าสาขาที่เรียนจบมาตรงกับตำแหน่งที่เปิดสอบ #ประเภททั่วไป (สอบท้องถิ่น) - รับสมัครวุฒิ. ปวช. ปวส. แต่ถ้าใครมีวุฒิ. ป.ตรี ก็นำมาสมัครสอบท้องถิ่นได้ ถ้าสาขาที่เรียนจบมาตรงกับตำแหน่งที่เปิดสอบ #ครูผู้ช่วย (สอบท้องถิ่น) - รับสมัครวุฒิ. ป.ตรี ตามวิชาเอกหรือวิชาอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ซึ่งคนที่จะสมัครสอบครู สังกัด.ท้องถิ่น ได้...

รวมเอกสาร ปฐมวัย ปี 2563

จะอัพเดทข้อมูลเรื่อยๆจากกระทู้นี้นะคะ 1. หน่วยปฐมนิเทศ อนุบาล3 2. หน่วยโรงเรียนของเรา อนุบาล3 3. หน่วยตัวเรา อนุบาล3 4. หน่วยหนูทำได้ อนุบาล3 5. หน่วยครอบครัวมีสุข อนุบาล3 6. หน่วยอาหารดีมีประโยชน์ อนุบาล3 7. หน่วยฝน อนุบาล 3 8. หน่วยข้าว อนุบาล3 9. หน่วยปลอดภัยไว้ก่อน อนุบาล3 10. หน่วยวันเฉลิมฯ อนุบาล3 11. หน่วยวันแม่ อนุบาล3 12....

#ตำแหน่งที่คาดว่าจะมีการเตรียมเปิดสอบท้องถิ่น (รอบต่อไปนี้)

อัตราว่าง. 4,157 อัตรา โดยแบ่งเป็น- ประเภทวิชาการ 18 ตําแหน่ง จำนวน 476 อัตรา- ประเภททั่วไป 24 ตําแหน่ง จำนวน 2,723 อัตรา- ครูผู้ช่วย 23 สาขาวิชาเอก จำนวน 958 อัตรา#สำหรับอัตราว่าง.-...

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 3 อัตรา2. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา3. ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา4. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา5. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์...

ชุดพัฒนาการ เรียนรู้ด้านการอ่าน

เอกสารชุด “แนวทางพัฒนาการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้” ได้จัดทำและเผยแพร่ครั้งแรกในปีพ.ศ. 2551 โดยในครั้งนั้นได้จัดทำเป็นเอกสาร 5 เล่ม คือ เล่มที่ 1ความรู้พื้นฐานและแนวทางพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เล่มที่ 2 การเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เล่มที่ 3 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน เล่มที่ 4 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน และเล่มที่...