วันเสาร์, เมษายน 20, 2019

ใบงานวิชาคณิตศาสตร์

รวมใบงาน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 เทอม 1-2

รวบรวมมาให้แล้วนะครับ จากที่เคยบอกว่าจะทยอยอัพลง ตอนนี้ อัพลงได้แล้วคือ ใบงานภาษาไทย ลิงค์ >> https://kru2day.com/12488 ส่วนคณิตศาตร์ ด้านล่างเลยครับ แบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะ (ด้านการคิดคำนวณ) ใบงานที่ 1 การบวก ลบ คูณ หารทศนิยมระคน ใบงาน การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็นทศนิยม ใบงานที่ 1 การคูณทศนิยมที่มีผลลัพธ์เป็นทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง ใบงานทบทวน ใบงำน เรื่อง กำรบวก ลบ...

รวมใบงาน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.5 เทอม 1-2

รวบรวมมาให้แล้วนะครับ จากที่เคยบอกว่าจะทยอยอัพลง ตอนนี้ อัพลงได้แล้วคือ ใบงานภาษาไทย ลิงค์ >> https://kru2day.com/12488 ส่วนคณิตศาตร์ ด้านล่างเลยครับ ใบความรู้_การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาระคน การบวก ลบ คูณ หาร_ครูกัลยารัตน์_คณิต_ป.5_ตอน08 ใบกิจกรรม2_เขียนประโยคสัญลักษณ์และแผนผังมโนทัศน์_ครูกัลยารัตน์_คณิต_ป.5_ตอน08 ใบกิจกรรม1_ตอบคำถามเชิงวิเคราะห์_ครูกัลยารัตน์_คณิต_ป.5_ตอน08 เนื้อเพลงแก้โจทย์ปัญหา_ครูกัลยารัตน์_คณิต_ป.5_ตอน08 ใบกิจกรรม2_คิดคำนวณแก้โจทย์ปัญหาระคน_ครูกัลยารัตน์_คณิต_ป.5_ตอน07 ใบกิจกรรม2_คิดคำนวณแก้โจทย์ปัญหาระคน_ครูกัลยารัตน์_คณิต_ป.5_ตอน07 (1) ใบความรู้_วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาระคนคูณ หาร_ครูกัลยารัตน์_คณิต_ป.5_ตอน07 ใบกิจกรรม1_ตอบคำถามเชิงวิเคราะห์_ครูกัลยารัตน์_คณิต_ป.5_ตอน07 ใบกิจกรรม1_ตอบคำถามเชิงวิเคราะห์_ครูกัลยารัตน์_คณิต_ป.5_ตอน07 (1) เนื้อเพลงแก้โจทย์ปัญหา_ครูกัลยารัตน์_คณิต_ป.5_ตอน07 เนื้อเพลงแก้โจทย์ปัญหา_ครูกัลยารัตน์_คณิต_ป.5_ตอน07 (1)

รวมใบงาน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 เทอม 1-2

รวบรวมมาให้แล้วนะครับ จากที่เคยบอกว่าจะทยอยอัพลง ตอนนี้ อัพลงได้แล้วคือ ใบงานภาษาไทย ลิงค์ >> https://kru2day.com/12488 ส่วนคณิตศาตร์ ด้านล่างเลยครับใบกิจกรรม_ครูพรนิภา_คณิต_ป.4_ตอน12 ใบความรู้_การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการลบ_ครูอรทัย_คณิต_ป.4_ตอน07 ใบกิจกรรม_แบบฝึกหัดเสริมทักษะที่ 2.1_ครูอรทัย_คณิต_ป.4_ตอน07 ใบความรู้_การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวก_ครูอรทัย_คณิต_ป.4_ตอน05 ใบกิจกรรม_แบบฝึกหัดเสริมทักษะที่ 1.1_ครูอรทัย_คณิต_ป.4_ตอน05 ใบงานที่ 2 สี่เหลี่ยมมุมฉาก ใบงานที่ 1 สี่เหลี่ยม ใบงานที่ 4 ภาพผืนผ้า จัตุรัส ใบงานที่ 3...

รวมใบงาน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 เทอม 1-2

รวบรวมมาให้แล้วนะครับ จากที่เคยบอกว่าจะทยอยอัพลง ตอนนี้ อัพลงได้แล้วคือ ใบงานภาษาไทย ลิงค์ >> https://kru2day.com/12488 ส่วนคณิตศาตร์ ด้านล่างเลยครับ ใบกิจกรรม_แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นและลดลง_ครูวิภาพร_คณิต_ป.3_ตอน20 ใบกิจกรรม_แบบรูปของรูปเรขาคณิต_ครูวิภาพร_คณิต_ป.3_ตอน21 ใบกิจกรรม_ครูอภิญญากุล_คณิต_ป.3_ตอน13 ใบกิจกรรม_ครูอภิญญากุล_คณิต_ป.3_ตอน14 ใบกิจกรรม_ครูอภิญญากุล_คณิต_ป.3_ตอน17 (1) ใบกิจกรรม_ครูอภิญญากุล_คณิต_ป.3_ตอน17 ใบกิจกรรม_ครูอภิญญากุล_คณิต_ป.3_ตอน18 ตอนที่ 006 โจทย์ปัญหาการบวก การลบที่มีผลลัพท์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ตอนที่ 007 โจทย์ปัญหาการบวก การลบที่มีผลลัพท์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ตอนที่...

รวมใบงาน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.2 เทอม 1-2

รวบรวมมาให้แล้วนะครับ จากที่เคยบอกว่าจะทยอยอัพลง ตอนนี้ อัพลงได้แล้วคือ ใบงานภาษาไทย ลิงค์ >> https://kru2day.com/12488 ส่วนคณิตศาตร์ ด้านล่างเลยครับใบกิจกรรม1_ครูอัญชุลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน24 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชุลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน23 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชุลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน22 ใบกิจกรรม3_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน21 ใบกิจกรรม2_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน21 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน21 ใบกิจกรรม3_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน20 ใบกิจกรรม2_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน20 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน20 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน19 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน18 ใบกิจกรรม2_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน17 ใบกิจกรรม1_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน17 ใบกิจกรรม1_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน16 ใบกิจกรรม2_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน15 ใบกิจกรรม1_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน15 ใบกิจกรรม2_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน14 ใบกิจกรรม1_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน14 เอกสารประกอบ_ครูยุพิน_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน13...

รวมใบงาน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 เทอม 1-2

รวบรวมมาให้แล้วนะครับ จากที่เคยบอกว่าจะทยอยอัพลง ตอนนี้ อัพลงได้แล้วคือ ใบงานภาษาไทย ลิงค์ >> https://kru2day.com/12488 ส่วนคณิตศาตร์ ด้านล่างเลยครับ ใบงาน การกระจายหลักเลขจำนวน 1-20 ใบงาน การนับเพิ่มและนับลด ใบงาน การบวก ลบระคน ใบงาน การบวกลบระคน จำนวน 1-20 การเปรียบเทียบความจุ การเปรียบเทียบน้ำหนัก การชั่งน้ำหนักโดยใช้หน่วยชั่งที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การตวงโดยใช้หน่วยกลางที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การบวกจานวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20 การลบ...

ฟรี แบบฝึกคณิตศาสร์ ภาพสวย สดุดตา มีทั้งหมด 156 แชร์ก่อนโหลดน่ะ

จะเป็นพระคุณยิ่งหากท่านแชร์ Add 1 to other numbers 6 to 10 with dots Add 1 to other numbers up to 6 with dots Add 1 to other...

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

สืบเนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน ในทุกระดับมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และต่ำกว่ารายวิชาอื่น ๆ มาอย่าง ต่อเนื่อง ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผู้เรียน สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดให้การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณิตศาสตร์เป็นกลยุทธ์หลักกลยุทธ์หนึ่งที่ต้องเร่งพัฒนา กิจกรรมหนึ่ง ของการดำเนินงานคือ การส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา ทักษะการคิดเลขเร็ว และได้จัดทำแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ขึ้น โดยได้แนวคิดจากการถอด ประสบการณ์การเรียนคณิตศาสตร์แบบคุมอง นำมาประยุกต์ให้สอดคล้อง กับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร สำหรับแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๒ ทั้งชุดประกอบด้วย คู่มือการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว จำนวน ๗ เล่ม เฉลยคำตอบ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว และซีดี...

การให้เหตุผลในวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

การให้เหตุผลในวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2547 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการสอนคณิตศาสตร์กับความเป็นเหตุเป็นผล เรื่องหลักสูตรคณิตศาสตร์และการใช้เหตุผล เรื่องรูปแบบของการให้เหตุผล เรื่องลักษณะของการให้เหตุผลในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา เรื่องบทบาทของครู เรื่องหลักการในการพัฒนาการให้เหตุผล เรื่องแนวการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการให้เหตุผล ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อพัฒนาการให้เหตุผล และบทสรุป พร้อมการประเมินความสามารถในการให้เหตุผล โหลด

กิจกรรมสำหรับนักเรียน เรื่อง สาร การเคลื่อนที่ และพลังงาน 

กิจกรรมสำหรับนักเรียน เรื่อง สาร การเคลื่อนที่ และพลังงาน วิทยาศาสตร์ประถมศึกษาปีที่ 1-3 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสาร การเคลื่อนที่ และพลังงาน  2560-159.pdf (17.66Mb ผู้แต่ง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประโยชน์แก่ผู้สอนมาก เพราะ จะได้นำเอามาปรับใช้ในการเรียนการสอนกับปัจจุบัน

รวมใบงาน คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แบบทดสอบก่อนเรียน / หลังเรียน ให้นักเรียน ทำเครื่องหมาย V ทับข้อที่เป็นคำตอบที่ถูกต้อง เก้าร้อยยี่สิบล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเอ็ด เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้อย่างไร ก. 920,847,001 ข. 92,847,001 ค. 9,208,4701 ง. 9,208,471 4,597,245,491 ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้อยู่ในหลักใด และมีค่าเท่าใด ก. หลักร้อยล้าน  มีค่า 5 ข. หลักร้อยล้าน  มีค่า 50 ค. หลักร้อยล้าน  มีค่า...

แบบฝึกหัดคิดเลขในใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

แบบฝึกหัดคิดเลขในใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2544 ซึ่งมีเนื้อหาที่ช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนมีทักษะการคิดเลขในใจที่เกี่ยวกับการบวกและการลบดียิ่งขึ้น โหลด  2559-023.pdf (38.45Mb)  

แบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมปีที่ 1 เล่ม 2

แบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมปีที่ 1 เล่ม 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามโครงการปรับปรุงหลักสูตรและแบบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมปีที่ 1 มีสองเล่ม เล่มนี้เริ่มตั้งแต่บทที่ 6 - 17 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบวกลบจำนวนซึ่งมีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 10 การชั่ง จำนวน 11 - 20 การบวกลบจำนวนซึ่งมีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20...

แบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมปีที่ 1 เล่ม 1 PDF โหลดได้เลย

แบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมปีที่ 1 เล่ม 1 ของกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามโครงการปรับปรุงหลักสูตรและแบบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมปีที่ 1 มีสองเล่ม เล่มนี้เริ่มตั้งแต่บทที่ 1 - 5 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสังเกตและเปรียบเทียบ จำนวน 1 - 5 และ 0 การบวกจำนวนสองจำนวนซึ่งมีผลลัพธ์ไม่เกิน...

แบบบันทึกกิจกรรมสาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

แบบบันทึกกิจกรรมสาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่สี่ ปีพิมพ์ พ.ศ. 2550 มีหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตสัมพันธ์ น้ำและอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น วัสดุรอบตัวเรา แรงและการเคลื่อนที่ ไฟฟ้าในบ้าน โหลด >>>>> คลิก

แบบฝึกคณิตศาสตร์ อนุบาล 1-2-3 แนะนำ

“คณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด ถ้ารู้หลักการคิดคำนวณและ ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ” One by One แบบฝึกคณิตศาสตร์ มีเนื้อหา เกี่ยวกับจำนวนบวกและจำนวนลบ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนเต็ม เลขยกกำลัง รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การเขียนกราฟ การแปรผันตรงและการแปรผกผัน  แบ่งเนื้อหาเป็นหัวข้อ เรื่องย่อย ๆ  แต่ละหัวข้อมี 2 หน้า ประกอบด้วยสรุปใจความสำคัญ ตัวอย่างการทำโจทย์ และแบบฝึกหัด  แนะนำให้ทำวันละ 2 หน้า หรือ 1 หัวข้อ โดยอ่านเนื้อหาและฝึกทำโจทย์ พร้อมกับตรวจสอบว่าทำถูกต้อง >ทั้งหมดหรือไม่...

รวมใบงาน วิชคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คำชี&แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์โจทย์ปัญหา แสดงวิธีทำ และหาคำตอบ โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคนเศษส่วน ตามที่กำหนดให้ต่อไปนี้ ให้วิเคราะห์โจทย์ปัญหา แสดงวิธีทำ และหาคำตอบโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคนเศษส่วน ตามที่กำหนดให้ต่อไปนี้ น้อยมีลูกปิงปอง 180 ลูก เป็นลูกปิงปองสีฟ้า 12 3 ของจำนวนลูกปิงปองทั้งหมด เป็นลูกปิงปองสีเหลือง 15 ของจำนวนลูกปิงปองทั้งหมด ที่เหลือเป็นลูกปิงปองสีส้ม อยากทราบว่ามีลูกปิงปองสีส้มกี่ลูก ใบกิจกรรม_แบบฝึกคิดสร้างสรรค์...

แบบฝึกคณิตศาสตร์ สำหรับเด็ก ป.1 19 หน้าเอกสารแก้ไขได้

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณและการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ เล่มที่ ๒ เรื่อง  การบวก  มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ผู้เรียนสามารถหาผลรวมและบอกความหมายของการบวกได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ แบบฝึกเล่มนี้มีทั้งหมด  ๖  ชุด  ใช้เวลาดำเนินกิจกรรมทั้งหมด ๘๕  นาที  ดังนี้ แบบฝึกที่ ๑        ใช้เวลา  ๑๐   นาที แบบฝึกที่ ๒       ใช้เวลา  ๑๕   นาที แบบฝึกที่ ๓       ใช้เวลา  ๑๕  นาที แบบฝึกที่...

รวมแบบฝึก ใบงาน คณิตศาสตร์ ป.5

วิเคราะห์โจทย์ปัญหาระคน การบวก ลบ คูณ หาร 07_วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาระคน การคูณ การหาร ใบความรู้_วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาระคนคูณ หาร_ครูกัลยารัตน์_คณิต_ป.5_ตอน07 เนื้อเพลงแก้โจทย์ปัญหา_ครูกัลยารัตน์_คณิต_ป.5_ตอน07 ใบกิจกรรม1_ตอบคำถามเชิงวิเคราะห์_ครูกัลยารัตน์_คณิต_ป.5_ตอน07 ใบกิจกรรม2_คิดคำนวณแก้โจทย์ปัญหาระคน_ครูกัลยารัตน์_คณิต_ป.5_ตอน07 วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาระคน การคูณ การหาร ใบกิจกรรม2_คิดคำนวณแก้โจทย์ปัญหาระคน_ครูกัลยารัตน์_คณิต_ป.5_ตอน07 เนื้อเพลงแก้โจทย์ปัญหา_ครูกัลยารัตน์_คณิต_ป.5_ตอน07 ใบกิจกรรม1_ตอบคำถามเชิงวิเคราะห์_ครูกัลยารัตน์_คณิต_ป.5_ตอน07

รวมใบงานคณิตศาสตร์ ป.4 รวม 11 หัวข้อหลัก

05_การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบโดยใช้รูปบาร์โมเดล ตอนที่ 2 การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวก การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวก ใบกิจกรรม_แบบฝึกหัดเสริมทักษะที่ 1.1_ครูอรทัย_คณิต_ป.4_ตอน05 ใบความรู้_การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวก_ครูอรทัย_คณิต_ป.4_ตอน05 ไอติม 07_การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบโดยใช้รูปบาร์โมเดล ตอนที่ 4 การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการลบ การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการลบ ใบกิจกรรม_แบบฝึกหัดเสริมทักษะที่ 2.1_ครูอรทัย_คณิต_ป.4_ตอน07 ใบความรู้_การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการลบ_ครูอรทัย_คณิต_ป.4_ตอน07 09_การคูณ ตอนที่ 1 ใบกิจกรรม_ครูพรนิภา_คณิต_ป.4_ตอน09 ใบความรู้_ครูพรนิภา_คณิต_ป.4_ตอน09 10_การคูณ ตอนที่ 2 ใบกิจกรรม_ครูพรนิภา_คณิต_ป.4_ตอน10 ใบความรู้_ครูพรนิภา_คณิต_ป.4_ตอน10 12_การหาร (ตัวหารไม่เกินสามหลัก) ใบกิจกรรม_ครูพรนิภา_คณิต_ป.4_ตอน12 ใบความรู้_ครูพรนิภา_คณิต_ป.4_ตอน12 14_มุม ใบงานที่ 1 ส่วนประกอบของมุม และการเขียนสัญลักษณ์แทนมุม...

รวม สื่อใบงานวิชาคณิตศาสตร์ ป.3

น้องเนยสูง  ๑ เมตร  ๓๕ เซนติเมตร น้องนิดสูง ๑๔๘ เซนติเมตร น้องเนยมีความสูง  ต่างจากน้องนิดเท่าใด ไม้แผ่นแรกยาว 7 เมตร 30 เซนติเมตร ไม้แผ่นที่สองยาว 6 เมตร 33 เซนติเมตร ไม้แผ่นแรกยาวกว่าแผ่นที่สองเท่าไร ตอนที่ 006 โจทย์ปัญหาการบวก การลบที่มีผลลัพท์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ตอนที่ 007 โจทย์ปัญหาการบวก การลบที่มีผลลัพท์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 ตอนที่...

รวมใบงาน คณิตศาสตร์ ป.2

03_การบวกที่มีผลบวกไม่ถึง 100 04_การลบเลขสองจำนวนที่มีการ    กระจายค่า (ตัวตั้งเป็นเลขสองหลัก) 05_โจทย์การบวกเลขสองหลักที่มีผลบวกไม่ถึง 100 06_โจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งเป็นเลขสองหลัก 11_การคูณที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนหนึ่งหลัก 12_ โจทย์ปัญหาการบวกที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000 13_การหาผลคูณของจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลัก(มีการทด) ใบกิจกรรม_ครูอนงค์_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน03 ใบกิจกรรม_ครูอนงค์_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน04 ใบกิจกรรม_ครูอนงค์_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน05 ใบกิจกรรม1_ครูอนงค์_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน06 ใบกิจกรรม2_ครูอนงค์_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน06 ใบกิจกรรม_ครูยุพิน_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน12 เอกสารประกอบ_ครูยุพิน_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน12 ใบกิจกรรม_ครูยุพิน_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน13 เอกสารประกอบ_ครูยุพิน_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน13 ใบกิจกรรม1_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน14 ใบกิจกรรม2_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน14 ใบกิจกรรม1_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน15 ใบกิจกรรม2_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน15 ใบกิจกรรม1_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน16 ใบกิจกรรม1_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน17 ใบกิจกรรม2_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน17 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน18 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน19 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน20 ใบกิจกรรม2_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน20 ใบกิจกรรม3_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน20 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน21 ใบกิจกรรม2_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน21 ใบกิจกรรม3_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน21 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชุลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน22 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชุลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน23 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชุลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน24

ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ ป.1

ตัวอย่าง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 1. กล่องดินสอหนัก ........................................................ ลูก 2. กรรไกรรวมกับดินสอหนัก ...........................................ลูก 3. สิ่งของชนิดใดเบาที่สุด ..................................................... 4. ดินสอกับยางลบหนักเบากว่า กรรไกร........................ ลูก 5. สิ่งของชนิดใดหนักที่สุด ................................................... 6. กาวหนักกว่ากรรไกร....................................................ลูก 7. ปากกาหนักน้อยกว่ากล่องดินสอ..................................ลูก 8. ช้อนกับหวีหนักกว่ากรรไกร...........................................ลูก 9. สิ่งของที่หนักที่สุดหนักมากกว่าสิ่งของที่เบาที่สุด................ลูก 10. หน่วยกลางที่ใช้ในการชั่งในครั้งนี้ คือ .................................... การชั่งน้ำหนักโดยใช้หน่วยชั่งที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การตวงโดยใช้หน่วยกลางที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การบวกจานวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 20 การเปรียบเทียบความจุ การเปรียบเทียบน้ำหนัก การลบ การวัดความยาว การอ่านและเขียนจานวนตัวเลข 1-5 การอ่านและเขียนจานวนตัวเลข...

FOLLOW US

15,004แฟนคลับชอบ
1,452ผู้ติดตามติดตาม

MOST POPULAR

รมว.ศธ.หารือความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตเยอรมนี

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายเก-ออร์ค ชมิท เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนจากสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ร่วมหารือ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องดำรงราชานุภาพ กระทรวงศึกษาธิการ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ประเทศไทยและเยอรมนีมีความสัมพันธ์ที่ดีมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน สำหรับความร่วมมือด้านการศึกษาในปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการได้มีความร่วมมือกับสภาหอการค้าเยอรมันไทย ในการร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติ เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนากำลังคนให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาในหลายด้าน ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา...

คุรุสภาเปิดให้บริการยื่นขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบ KSP School

          ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้เปิดให้บริการยื่นขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบ KSP School เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สถานศึกษา ทั้งนี้ ยื่นคำขอฯ ผ่านระบบ KSP School สถานศึกษาจะสามารถตรวจสอบและพิมพ์ข้อมูลสถานะการยื่นหนังสือดังกล่าว จากระบบสารสนเทศของคุรุสภาได้ภายในระยะเวลา 15 วันทำการ (ชาวไทย) และ 7 วันทำการ...

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center “DMC61”

DMC61 ระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center:DMC ปีการศึกษา2561 คลิก  ลิงค์ >>>>>   คลิก  https://portal.bopp-obec.info/obec61/

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ และสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตร ๔ ปี)

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ และสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตร ๔ ปี) ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร เปิดเผยว่า ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี ในสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ และสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศาสตราจารย์คลินิก...

รมว.ศธ.ย้ำ สกสค. ดูแลครูในทุกมิติ

รมว.ศธ.ย้ำ สกสค. ดูแลครูในทุกมิติ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรรางวัล “เลิศรัฐ” นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.) พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรรางวัล “เลิศรัฐ” เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องปรินซ์ 3 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมา...

LATEST POSTS

รมว.ศธ.หารือความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตเยอรมนี

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายเก-ออร์ค ชมิท เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนจากสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ร่วมหารือ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องดำรงราชานุภาพ กระทรวงศึกษาธิการ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ประเทศไทยและเยอรมนีมีความสัมพันธ์ที่ดีมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน สำหรับความร่วมมือด้านการศึกษาในปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการได้มีความร่วมมือกับสภาหอการค้าเยอรมันไทย ในการร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติ เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนากำลังคนให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาในหลายด้าน ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา...

คุรุสภาเปิดให้บริการยื่นขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบ KSP School

          ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้เปิดให้บริการยื่นขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบ KSP School เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สถานศึกษา ทั้งนี้ ยื่นคำขอฯ ผ่านระบบ KSP School สถานศึกษาจะสามารถตรวจสอบและพิมพ์ข้อมูลสถานะการยื่นหนังสือดังกล่าว จากระบบสารสนเทศของคุรุสภาได้ภายในระยะเวลา 15 วันทำการ (ชาวไทย) และ 7 วันทำการ...

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center “DMC61”

DMC61 ระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center:DMC ปีการศึกษา2561 คลิก  ลิงค์ >>>>>   คลิก  https://portal.bopp-obec.info/obec61/

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ และสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตร ๔ ปี)

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ และสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตร ๔ ปี) ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร เปิดเผยว่า ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี ในสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ และสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศาสตราจารย์คลินิก...

รมว.ศธ.ย้ำ สกสค. ดูแลครูในทุกมิติ

รมว.ศธ.ย้ำ สกสค. ดูแลครูในทุกมิติ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรรางวัล “เลิศรัฐ” นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.) พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรรางวัล “เลิศรัฐ” เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องปรินซ์ 3 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมา...
Download Nulled WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
Download WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
udemy paid course free download
download redmi firmware
Download WordPress Themes Free

แสดงความเห็นเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับทางเว็บ