งกฤษ ป.1-ม. 6 ครับ หรือที่เรียกกันในปัจจุบันว่าแผนการจัดการเรียนรู้ ตัวนี้เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ชั้น ป. 6 ก็เอามาประยุกต์ใช้กันเองนะฮะ ถ้ามีอะไรติดขัดก็ทิ้งข้อความได้นะคับ

สาระการเรียนรู้
Pronunciation : –
Vocabulary : occupation, student
Structure : What is your occupation?
My occupation is ………. .
Function : Asking for informations

ดาวน์โหลดแผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.6 หลักสูตร 2551 คลิก

ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 1
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 2
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 3
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 4
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 5
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 6
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 7
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 8
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 9
ดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษ ชุดที่ 10