Error 404!

Something went wrong

It seems like we've stumbled upon uncharted territory. The path you followed may have led to a dead end, or the page you were seeking has ventured into the great unknown. But fear not, we're here to help you get back on track.

Latest Articles

โครงสร้างรายวิชา คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา 1-6 และ ม.1-3

โครงสร้างรายวิชา คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา 1-6 และ ม.1-3 2. หลักสูตรคณิตศาสตร์ ป.210.โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน_2 10.โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน_2 2.หลักสูตรคณิตศาสตร์ ป.1 2. หลักสูตรคณิตศาสตร์ ม.1-3 2. หลักสูตรคณิตศาสตร์ ป.6 2. หลักสูตรคณิตศาสตร์ ป.5 2. หลักสูตรคณิตศาสตร์ ป.4 2. หลักสูตรคณิตศาสตร์ ป.3

ลงประกาศขายในกลุ่มต้องมีรหัสสมาชิก รหัสสมาชิกสามารถ ลง ได้ทั้งหมด 18 กลุ่ม

ลงประกาศขายในกลุ่มต้องมีรหัสสมาชิก รหัสสมาชิกสามารถ ลง ได้ทั้งหมด 18 กลุ่ม หากสนใจทักหาแอดมินเลยค่ะ เพจ : https://www.facebook.com/kru2daycom กลุ่ม https://www.facebook.com/groups/kru01 https://www.facebook.com/groups/kru02 https://www.facebook.com/groups/kru03 https://www.facebook.com/groups/kru04 https://www.facebook.com/groups/kru05 https://www.facebook.com/groups/kru06 https://www.facebook.com/groups/kru006 https://www.facebook.com/groups/anuban123 https://www.facebook.com/groups/forkruthai/ https://www.facebook.com/groups/maththai/ https://www.facebook.com/groups/free1009 เพิ่มเติม https://www.facebook.com/groups/kruanuban https://www.facebook.com/groups/krupor1 https://www.facebook.com/groups/krupor2 https://www.facebook.com/groups/krupor3 https://www.facebook.com/groups/krupor4 https://www.facebook.com/groups/krupor5 https://www.facebook.com/groups/krupor06 สนใจรหัสสมาชิก : m.me/1923230364574215  

บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี5

บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี5 บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี5

วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2567 เช็ควันหยุดราชการ วันหยุดธนาคารที่นี่

พฤษภาคม วันจันทร์ 6 พฤษภาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 วันพืชมงคล วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 วันวิสาขบูชา

แบบฝึกทักษะอ่านออกเขียนได้ วิชาภาษาไทย บันได 5 ขั้น

แบบฝึกทักษะอ่านออกเขียนได้ วิชาภาษาไทย บันได 5 ขั้น 01แบบฝึกทักษะอ่านออกเขียนได้ 002_เรียนรู้สระNew 003_เรียนรู้วรรณยุกต์New 04_การสะกดคำ-ใน-แม่-ก-กา 05ฝึกทักษะการอ่านและการเขียน

เว็บไซต์ขนาดเล็กต้องใช้โฮสต์แบบใด

ผู้ประกอบการหลายคนที่กำลังจะเริ่มหรือกำลังดำเนินธุรกิจของตัวเอง  ย่อมจะต้องหาวิธีโปรโมทสินค้าตามช่องทางต่างๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงผลิตภัณฑ์ อันจะนำมาซึ่งยอดขายที่น่าพึงพอใจ  หนึ่งในช่องทางที่นิยมในยุคดิจิตอลแม้ว่าจะมีเรื่องของโซเชียลมีเดียเข้ามาช่วยก็คือเว็บไซต์   เพราะหากเทียบกับวิธีอื่นแล้ว การสร้างเว็บไซต์นับว่ามีความปลอดภัยสูงที่สุด ลดความเสี่ยงจากการถูกโจรกรรมข้อมูลได้ดี ก่อนที่จะมีเว็บไซต์ได้นั้นก็ต้องเลือกเว็บโฮสต์ติ้งก่อน  โดยเว็บโฮสติ้งมี 2 ประเภท คือ Windows Hosting และ Linux Hosting  แยกตามระบบปฏิบัติการ (OS) ที่ตัวเว็บโฮสติ้งใช้งาน ซึ่งมีอยู่ 2 ระบบปฏิบัติการคือ Microsoft...

เคล็ดลับการดูแลขนน้องหมาให้เงางาม ไม่ร่วงหลุดง่าย

เคล็ดลับการดูแลขนน้องหมาให้เงางาม ไม่ร่วงหลุดง่าย ตามธรรมชาตินั้นขนของสุนัขมักจะมีการร่วงหรือผลัดขนอยู่แล้ว  แต่ในสุนัขบางตัวก็อาจมีปัญหาเรื่อง ขนร่วงที่เกิดจากสุขภาพเส้นขนไม่แข็งแรง ขาดความเงางาม ดูแล้วไม่นุ่มหนา ก่อนไปถึงเรื่องการดูแลขนของน้องหมาให้มีขนสวยแข็งแรง เราควรทราบก่อนว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ก่อให้เกิดปัญหาขนร่วงของสุนัข  ดังนี้ - ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ     เพราะสารอาหารคือปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ผิวหนังและเส้นขนของสุนัขแข็งแรง เงางาม หากได้รับสารอาหารไม่เพียงพอหรือไม่มีคุณภาพ ก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดขนหลุดร่วงได้ - ภาวะแพ้  สุนัขขนร่วงบางครั้งอาจเกิดจากอาการแพ้ได้ เช่น แพ้แชมพู  แพ้น้ำลาย  แพ้อาหาร แพ้น้ำลาย หรือรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัว เช่น สนามหญ้า...

ไก่ชน สายพันธุ์ไก่ชน และ การเลี้ยงไก่ชน

ประวัติการเลี้ยงไก่ชน คนไทยรู้จักการเลี้ยงไก่ชน และมีการชนไก่มาตั้งแต่หลายร้อยปี โดยมีหลักฐานที่เด่นชัด ได้แก่ พงศาวดารที่เล่าถึงการชนไก่ของพระนเรศวรมหาราชที่ใช้ไก่ชนเหลืองหางขาว นอกจากนั้น ยังพบภาพเขียนที่บอกเล่าเรื่องราวการชนไก่ของคนไทยในอดีต อาทิ ภาพวาดฝาผนังที่วัดสุวรรณดาราราม จ.พระนครศรีอยุธยา และภาพวาดฝาผนังวัดภูมิทร์ จ.เชียงใหม่ เป็นต้น สายพันธุ์ไก่ชนแบ่งตามสีขน ในตำราไก่ชนกล่าวว่า สายพันธุ์ไก่ที่เก่าแก่ของไทยที่ถูกบันทึกไว้มี 2 สายพันธุ์ คือ ไก่เหลืองหางขาว และไก่ประดู่หางดำ ต่อมาเมื่อนิยมเลี้ยงไก่ชนมากขึ้นจึงแสวงหาสายพันธุ์อื่น และถูกกล่าวขาลหรือบันทึกไว้มากขึ้นตามมา ซึ่งพอรวบรวมได้ ดังนี้ 1. ไก่เหลืองหางขาว ไก่เหลืองหางขาว...