KRU2DAY.COM

เว็บไซต์ Kru2day.com เป็นเว็บท่า ที่แชร์สิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ หวังอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์นี้ จะเป็นประโยชน์ กับผู้เข้าชมยิ่งนัก

Latest

โครงสร้างรายวิชา คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา 1-6 และ ม.1-3

โครงสร้างรายวิชา คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา 1-6 และ ม.1-3 2. หลักสูตรคณิตศาสตร์ ป.210.โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน_2 10.โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน_2 2.หลักสูตรคณิตศาสตร์ ป.1 2....

ลงประกาศขายในกลุ่มต้องมีรหัสสมาชิก รหัสสมาชิกสามารถ ลง ได้ทั้งหมด 18 กลุ่ม

ลงประกาศขายในกลุ่มต้องมีรหัสสมาชิก รหัสสมาชิกสามารถ ลง ได้ทั้งหมด 18 กลุ่ม หากสนใจทักหาแอดมินเลยค่ะ เพจ : https://www.facebook.com/kru2daycom กลุ่ม https://www.facebook.com/groups/kru01 https://www.facebook.com/groups/kru02 https://www.facebook.com/groups/kru03 https://www.facebook.com/groups/kru04 https://www.facebook.com/groups/kru05 https://www.facebook.com/groups/kru06 https://www.facebook.com/groups/kru006 https://www.facebook.com/groups/anuban123 https://www.facebook.com/groups/forkruthai/ https://www.facebook.com/groups/maththai/ https://www.facebook.com/groups/free1009 เพิ่มเติม https://www.facebook.com/groups/kruanuban https://www.facebook.com/groups/krupor1 https://www.facebook.com/groups/krupor2 https://www.facebook.com/groups/krupor3 https://www.facebook.com/groups/krupor4 https://www.facebook.com/groups/krupor5 https://www.facebook.com/groups/krupor06 สนใจรหัสสมาชิก : m.me/1923230364574215  

บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี5

บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี5 บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี5

Popular

แผนการสอน ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 -6

แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้<สำหรับคุณครูนำไปใช้ในการสอนนักเรียน แบ่งเป็นแต่ละช่วงชั้น แต่ละเรื่อง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการนำไปใช้สอนนักเรียน.แผนการสอน หมายถึงแผนการหรือโครงการที่จัดทำเป็น ลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้ในการปฏิบัติการสอนในรายวิชาใด...

แผนการสอนระดับ อนุบาล 1-2-3 พร้อมแผนจัดการเรียนรู้ 20 หน่วย เทอม 1-2

แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ปีที่ 1 สาระที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก                                                                            ชื่อหน่วย ของเล่นของใช้ของฉัน สอนวันที่ ........

รวมใบงาน คณิตศาสตร์ ป.2

03_การบวกที่มีผลบวกไม่ถึง 100 04_การลบเลขสองจำนวนที่มีการ    กระจายค่า (ตัวตั้งเป็นเลขสองหลัก) 05_โจทย์การบวกเลขสองหลักที่มีผลบวกไม่ถึง 100 06_โจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งเป็นเลขสองหลัก 11_การคูณที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนหนึ่งหลัก 12_ โจทย์ปัญหาการบวกที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000 13_การหาผลคูณของจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลัก(มีการทด) ใบกิจกรรม_ครูอนงค์_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน03 ใบกิจกรรม_ครูอนงค์_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน04 ใบกิจกรรม_ครูอนงค์_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน05 ใบกิจกรรม1_ครูอนงค์_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน06 ใบกิจกรรม2_ครูอนงค์_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน06 ใบกิจกรรม_ครูยุพิน_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน12 เอกสารประกอบ_ครูยุพิน_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน12 ใบกิจกรรม_ครูยุพิน_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน13 เอกสารประกอบ_ครูยุพิน_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน13 ใบกิจกรรม1_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน14 ใบกิจกรรม2_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน14 ใบกิจกรรม1_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน15 ใบกิจกรรม2_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน15 ใบกิจกรรม1_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน16 ใบกิจกรรม1_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน17 ใบกิจกรรม2_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน17 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน18 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน19 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน20 ใบกิจกรรม2_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน20 ใบกิจกรรม3_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน20 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน21 ใบกิจกรรม2_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน21 ใบกิจกรรม3_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน21 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชุลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน22 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชุลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน23 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชุลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน24

Sitemap

© 2022 tagDiv. All Rights Reserved. Made with kru2day.com.