KRU2DAY.COM

เว็บไซต์ Kru2day.com เป็นเว็บท่า ที่แชร์สิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ หวังอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์นี้ จะเป็นประโยชน์ กับผู้เข้าชมยิ่งนัก

Latest

ตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครบ8 กลุ่มสาระ พร้อมแนวทางการวัดและประเมินผล 11E5F~1 2CD3B~1 3F1E4~1 40385~1 5C455~1...

จะสร้างรายได้จาก LINE VOOM ได้อย่างไร

วิธีสร้างรายได้จากคอนเทนต์ ขั้นตอนที่ 1เงื่อนไขเพื่อเริ่มสร้างรายได้ มีผู้ติดตาม 300 คนขึ้นไปและมีการดูวิดีโอ 30 ชั่วโมงขึ้นไปในเดือนที่ผ่านมา คุณสามารถสมัครเพื่อสร้างรายได้ได้ทันทีที่มีคุณสมบัติครบถ้วน   ขั้นตอนที่ 2เลือกโฆษณาที่ต้องการแสดงในคอนเทนต์ เลือกประเภทและหมวดหมู่ของโฆษณาเพื่อแสดงในคอนเทนต์ของคุณ ขั้นตอนที่ 3ตรวจสอบบัญชี ทีมงานจะตรวจสอบเนื้อหาบัญชีของคุณว่าเป็นไปตามไกด์ไลน์สำหรับการสร้างรายได้หรือไม่ ไกด์ไลน์สำหรับการสร้างรายได้ คุณต้องยอมรับข้อกำหนดการใช้บริการ...

Popular

แผนการสอน ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 -6

แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้<สำหรับคุณครูนำไปใช้ในการสอนนักเรียน แบ่งเป็นแต่ละช่วงชั้น แต่ละเรื่อง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการนำไปใช้สอนนักเรียน.แผนการสอน หมายถึงแผนการหรือโครงการที่จัดทำเป็น ลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้ในการปฏิบัติการสอนในรายวิชาใด...

แผนการสอนระดับ อนุบาล 1-2-3 พร้อมแผนจัดการเรียนรู้ 20 หน่วย เทอม 1-2

แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ปีที่ 1 สาระที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก                                                                            ชื่อหน่วย ของเล่นของใช้ของฉัน สอนวันที่ ........

รวมใบงาน คณิตศาสตร์ ป.2

03_การบวกที่มีผลบวกไม่ถึง 100 04_การลบเลขสองจำนวนที่มีการ    กระจายค่า (ตัวตั้งเป็นเลขสองหลัก) 05_โจทย์การบวกเลขสองหลักที่มีผลบวกไม่ถึง 100 06_โจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งเป็นเลขสองหลัก 11_การคูณที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนหนึ่งหลัก 12_ โจทย์ปัญหาการบวกที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000 13_การหาผลคูณของจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลัก(มีการทด) ใบกิจกรรม_ครูอนงค์_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน03 ใบกิจกรรม_ครูอนงค์_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน04 ใบกิจกรรม_ครูอนงค์_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน05 ใบกิจกรรม1_ครูอนงค์_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน06 ใบกิจกรรม2_ครูอนงค์_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน06 ใบกิจกรรม_ครูยุพิน_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน12 เอกสารประกอบ_ครูยุพิน_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน12 ใบกิจกรรม_ครูยุพิน_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน13 เอกสารประกอบ_ครูยุพิน_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน13 ใบกิจกรรม1_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน14 ใบกิจกรรม2_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน14 ใบกิจกรรม1_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน15 ใบกิจกรรม2_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน15 ใบกิจกรรม1_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน16 ใบกิจกรรม1_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน17 ใบกิจกรรม2_ครูกุสุมา_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน17 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน18 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน19 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน20 ใบกิจกรรม2_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน20 ใบกิจกรรม3_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน20 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน21 ใบกิจกรรม2_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน21 ใบกิจกรรม3_ครูอัญชลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน21 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชุลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน22 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชุลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน23 ใบกิจกรรม1_ครูอัญชุลี_คณิตศาสตร์_ป.2_ตอน24

Sitemap

© 2022 tagDiv. All Rights Reserved. Made with kru2day.com.