วันอาทิตย์, พฤษภาคม 31, 2020
หน้าแรก แท็ก กลอนรักแม่

แท็ก: กลอนรักแม่

เทียบไม่ได้ (มหาศาล)

รวมพสุธา มหาสมุทร สุดกว้างใหญ่ รวมทั้งป่า พนาไพร สุดไพศาล รวมทั้งแม้ ดาวเดือน รวมหมดทั่ว จักวาล รวมหมดทั้ง มโหฬาร ยังเปรียบแพ้ "แม่" คนเดียว ที่สุดของผู้ให้กำเนิดคือ แม่ ยิ่งกว่าแน่ เพราะแม่คือผู้อุ้มท้อง เก้าเดือนผ่านหนักปานภูเขาทอง แม่ไม่เคยเรียกร้องเพราะท้องคือหัวใจ คำว่าแม่ไม่เคยหยุดสะดุดรัก มากมากนักรักแท้ที่แม่ให้ จะคว้าดาวสาวเดือนยากเพียงไร แม่เต็มใจไขว่คว้าหาทุกทาง

จากดวงใจคนไกลบ้าน

ยังห่วงใย จากดวงใจ คนไกล้บ้าน กายสำราญ แต่ดวงจิด เฝ้าคิดถึง คำสั่งลา ครั้งจากมา ยังตรราตรึง คิดคำนึก ตอกย้ำ ทำตัวดี จงเป็นคน มีวาจา เป็นสัจจะ มีภาระ เร่งกระทำ อย่าคิดหนี ช่วยแบ่งปัน โอบอ้อม เอื้ออารี เท่าที่มี ช่วยเหลือได้ อย่าปล่อยวาง ...