วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 23, 2019
หน้าแรก แท็ก นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

แท็ก: นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

แผนการสอนระดับ อนุบาล 1-2-3 พร้อมแผนจัดการเรียนรู้ 20 หน่วย เทอม 1-2

แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ปีที่ 1 สาระที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก                                                                            ชื่อหน่วย ของเล่นของใช้ของฉัน สอนวันที่ ..... เดือน ..................... พ.ศ. ...........                                                                                         เวลา 50 นาที ................................................................................................................................................................................... กิจกรรม เกมการศึกษา จุดประสงค์การเรียนรู้ เล่นเกม “บัตรคำคู่ภาพเกี่ยวกับของใช้” ได้ถูกต้อง ร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีฝึกทักษะการคิดและแก้ปัญหา สาระการเรียนรู้ สาระที่ควรเรียนรู้ *...