วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 14, 2019
หน้าแรก แท็ก ปิดเรียน

แท็ก: ปิดเรียน

ทปสท.จี้ทปอ.เปิดผลวิจัยเปิด-ปิดอาเซียน

ทปสท. จี้ ทปอ.เปิดผลวิจัยเปิด-ปิดอาเซียน และยกเลิก ชี้ผลได้ไม่คุ้มเสีย ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย(ทปสท.) กล่าวถึงกรณีการเปิดปิดเรียนมหาวิทยาลัยตามอาเซียน ว่า ทปสท.เคยเสนอให้มีการยกเลิกการเปิดปิดเรียนมหาวิทยาลัยตามอาเซียนมาตั้งแต่ปี 2558 และเสนออีกหลายครั้ง ล่าสุดในปี 2559 ตนและคณะได้ทำวิจัยเรื่อง "การศึกษาผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเฃียน"  พบว่า คณาจารย์บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา(ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ ร้อยละ 86.33...